Festival Učiaca sa Trnava ponúkol pre všetkých vzdelávanie aj zábavu

Minulý piatok 23. septembra sa na pešej zóne v Trnave odohral druhý ročník festivalu Učiaca sa Trnava. Návštevníci a návštevníčky si mohli vyskúšať množstvo hier a aktivít pripravených desiatkou vzdelávacích organizácií či pozrieť hudobné a tanečné vystúpenia. Súčasťou podujatia boli aj tri panelové diskusie o vzdelávaní, ekológií či fyzickom a duševnom zdraví.

Po otvorení festivalu Evou Nemčovskou, viceprimátorkou mesta Trnava bol v ranných hodinách pre návštevníkov pripravený program nielen v jednotlivých stanoch, ale aj na pódiu. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave si pre najmenšie deti pripravila Divadlo Zábavka, hádanie rozprávkových bytostí, ale aj tanečné vystúpenie štúdia Crazy family. O fyzické a duševné zdravie sa postarali členovia projektu Trnava v pohybe, ktorí pre žiakov a žiačky zorganizovali spoločné cvičenie, ale aj Simona Almášiová z projektu Chuť žiť so svojou prednáškou o zdravej výžive a vzťahu k jedlu. Na obed si mohlo publikum vypočuť diskusiu s členkami projektu Zdravé mesto Trnava o jeho aktivitách aj ochrane životného prostredia. Pomedzi jednotlivé vystúpenia a diskusie na pódiu, sa návštevníci zapájali do rôznych hier pripravených desiatkou vzdelávacích organizácií. Súčasťou festivalu boli napríklad EPALE, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola dopravná, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Makuki ateliér, IPčko a množstvo ďalších organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

O poobedňajší kultúrny program na pódiu sa postaral Detský folklórny súbor Drienka, spevák Peter Juhás a speváčka Majka Valentová. V podvečerných hodinách prebehla diskusia o projekte Učiaca sa Trnava priamo s členmi jeho tímu (Michal Koricina, Barbora Štibraná, Martin Brestovanský, Jana Chynoradská), ktorú moderoval Noro Chomistek. Organizátori festivalu nám priblížili, čo tento projekt predstavuje, pomenovali výzvy v oblasti vzdelávania a možnosti, ktoré by dokázali zatraktívniť učiteľské povolanie. Súčasťou poslednej diskusie na festivale bol Marek Madro, zakladateľ psychologickej poradne IPčko, ktorý prezradil viac o duševnom zdraví a prevencii pred vznikom duševných chorôb. O 19:30 ukončila festival svojim koncertom speváčka Lívia Doležalová s gitaristom Ondrejom.

Festival bol zadarmo a určený pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú radi zábavu a sú ochotní sa naučiť niečo nové. Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť GEFCO a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a jeho ďalších pripravovaných aktivitách na najbližšie mesiace nájdete na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/.           

nch                                  

Trnava sa stala prvým slovenským učiacim sa mestom v medzinárodnej sieti UNESCO

Mesto Trnava sa dňa 2. septembra 2022 stalo prvým slovenským učiacim sa mesto patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Trnava je tak ako jediné slovenské mesto zaradené medzi 294 miest po celom svete, ktoré na základe osvedčených postupov a politických iniciatív vytvárajú podnetné prostredie pre celoživotné vzdelávanie. Učiace sa mestá zároveň prepájajú vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájajú do procesu tvorby zmien vo vzdelávaní dôležitých aktérov v oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy čím podporujú kvalitu školstva v celom štáte.

Trnava sa stala učiacim sa mestom na základe aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorého koncept vytvoril tím OZ Lifestarter na čele s výkonným manažérom Mgr. Michalom Koricinom, PhD. ešte v roku 2020. Spomínaný projekt, sa tak už tretí rok spolupodieľa na tvorbe networkingov či konferencií, na ktorých sa stretáva množstvo učiteľov, učiteliek, predstaviteľov univerzít, riaditeľov škôl a iných aktérov z oblasti vzdelávania, ktorí majú záujem o systematickú zmenu vzdelávania na Slovensku. Súčasťou tímu sú nielen ľudia, ktorí priamo pracujú pre Mesto Trnava na Odbore školstva, ale aj pedagógovia trnavských univerzít či riaditelia rôznych vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií. Za tri roky fungovania sa projektu Učiaca sa Trnava podarilo vytvoriť množstvo inovatívnych edukačných aktivít a jedným z nich je aj festival Učiaca sa Trnava, ktorého nultý ročník bol zrealizovaný už v roku 2021. Do Trnavy sa vtedy podarilo dostať množstvo zaujímavých hostí ako napríklad novinára Vladimíra Šnídla, ktorý prednášal o kritickom myslení a hoaxoch, vedca Samuela Kováčika (známeho ako Vedátor), ktorý si pripravil prednášku o vesmíre a prírode či spisovateľa Daniela Heviera.

Projekt Učiaca sa Trnava aj tento rok pripravuje festival, ktorý sa bude konať už 23. septembra 2022 počas celého dňa od 9:00 hod. do 19:30 hod. priamo na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Festival je zadarmo a je určený (nielen) pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre malých aj veľkých, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj večerné panelové diskusie o vzdelávaní či mentálnej a fyzickej pohode. Rôzne úlohy a hry si pre návštevníkov festivalu pripravili napríklad Knižnica Juraja Fándlyho, IPčko, Teach For Slovakia, Európsky dialóg a desiatky ďalších organizácií, stredných škôl a fakúlt trnavských univerzít. Podrobný program festivalu budú organizátori uverejňovať v najbližších dňoch a týždňoch na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj v udalosti na Facebooku: https://fb.me/e/1ZfsZP4JP.

Zaradenie Trnavy do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO je tak významným míľnikom, ktorý otvára Trnave možnosti spolupráce s odborníkmi z oblasti vzdelávania z celého sveta a vytvára tak predpoklad pre nové inšpiratívne edukačné projekty určené všetkým obyvateľom mesta.

nch, mk

Ešte viac vzdelávací, ešte viac zábavný a úplne zadarmo – festival Učiaca sa Trnava sa blíži!

Zažite druhý ročník festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý sa bude konať už v piatok 23. septembra 2022 priamo na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre malých aj veľkých, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj večerné panelové diskusie o vzdelávaní či mentálnej a fyzickej pohode.

Občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava rovnako, ako minulý rok pripravilo festival Učiaca sa Trnava, ktorý bude plný inšpiratívnych hostí a predstaví aktivity viacerých vzdelávacích organizácií. Počas celého dňa od 9:00 hod. až do 19:30 hod. si budú mať možnosť návštevníci a návštevníčky festivalu vyskúšať v jednotlivých stanoch vzdelávacích organizácií aktivity podporujúce myslenie, kreativitu, jazykové schopnosti a ďalšie zručnosti. Rôzne úlohy a hry si pre návštevníkov festivalu pripravili napríklad Knižnica Juraja Fándlyho, IPčko, Teach For Slovakia, Európsky dialóg a desiatky ďalších organizácií, stredných škôl a fakúlt trnavských univerzít. Festival je zadarmo a je určený pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Na svoje si prídu nielen deti materských a základných škôl, ale aj študenti stredných či vysokých škôl a iná verejnosť, ktorá rada rozvíja svoje zručnosti či kreativitu.

Organizátori festivalu Učiaca sa Trnava pripravili na pešej zóne aj program na pódiu, kde budú počas celého dňa prebiehať nielen tanečné a hudobné vystúpenia, ale aj rôzne diskusie, v ktorých sa pozvaní hostia a hostky budú venovať témam mentálnej a fyzickej pohody. Podvečer sú pre návštevníkov pripravené dve panelové diskusie. Prvá z nich bližšie predstaví projekt Učiaca sa Trnava a pomenuje najväčšie výzvy v oblasti vzdelávania na Slovensku. Súčasťou druhej a záverečnej moderovanej diskusie s názvom „Byť zdravý a v pohode“ bude Marek Madro, zakladateľ IPčko.sk, ktorý zodpovie otázky týkajúce sa mentálneho zdravia, ale aj MUDr. Monika Paločková (@dr_monicka), lekárka na oddelení infektológie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ktorá bude v diskusii venovať pozornosť téme fyzického zdravia. Treťou hostkou záverečnej diskusie bude Mária Zelisková (@vinarovazena), matka piatich detí pochádzajúca zo Svätého Jura, ktorej manžel má vlastné vinárstvo a v diskusii bude zastupovať „laickú“ verejnosť, ale aj ženy a matky v téme mentálnej a fyzickej pohody. Podrobný program festivalu budú organizátori uverejňovať v najbližších dňoch a týždňoch na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj na Facebookovom podujatí https://fb.me/e/1ZfsZP4JP.

Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť GEFCO a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

nch

Ako vyzerala tohtoročná TEDA – trnavská veda ?

V piatok 20. mája 2022, sa v Kine Hviezda na Paulínskej 1 v Trnave uskutočnilo podujatie TEDA – #trnavská_veda, ktoré do mesta prinieslo renomovaných vedcov z oblasti neuromarketingu, astrofyziky či psychológie. Občianske združenie Lifestarter, tak v rámci projektu Učiaca sa Trnava vytvorilo inšpiratívne podujatie v dvoch samostatných blokoch, určené nielen pre stredné školy a vysoké školy, ale aj širokú verejnosť.

Prednášky na témy umelej inteligencie, liečenia infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti či zmenou myslenia v našich životoch umožnili Trnavčanom a Trnavčankám nielen spoznať aktívnych vedcov, ale aj získať nové poznatky z doteraz nepoznaného prostredia . Účastníci podujatia TEDA – #trnavská_veda sa mali možnosť logicky zamyslieť a na konci každej prednášky položiť hosťom niekoľko otázok prostredníctvom platformy SLIDO.

Doobedňajší blok v Kine Hviezda odštartoval Ing. Jozef Magdolen, ktorý účastníkom podujatia priblížil správanie neurónu a používanie umelej inteligencie v astrofyzike. Súčasťou doobedňajšieho programu bol aj Ing. Tamás Darázs, ktorý predstavil tému neuromarketingu a spôsob spotrebiteľského rozhodovania sa pri výbere produktov. Záver doobedňajšieho programu patril téme sociálnych vied a ich odvrátenej stránke a aktuálnym problémom, ktoré bližšie popísal posledný prednášajúci Mgr. Patrik Havan. Doobedňajší program, tak naplnil celkovú kapacitu Kina Hviezda a stretli sa na ňom nielen žiaci a žiačky SŠ, ale aj ostatní milovníci vedeckého bádania a učenia sa nových vecí.

V rámci večerného programu mali účastníci možnosť nahliadnuť do prostredia neuropsychológie, medicíny či astrofyziky. Prvý hosť doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, otvoril diskusiu o téme, či raz budeme liečiť infekcie a rakovinu plazmou. Pre účastníkov si zároveň pripravil plazmové pero, ktoré názorne použil na liečbu rany. Súčasťou večerného programu bol aj  Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, ktorý ľudsky priblížil fungovanie družicového pozorovania a pojmy ako čierne diery či akrécia. Posledným hosťom večerného programu bol neuropsychológ a neurovedec PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, ktorý účastníkov presvedčil, že zmenou mozgu dokážeme zmeniť aj svoj život. Pre divákov si pripravil príbehy a rôzne psychologické cvičenia, ktoré odhaľovali ich empatiu a pozornosť. V závere prednášky zároveň všetci vedci odpovedali na otázky z publika nielen o ich vedeckej praxi, ale aj živote.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia sa a ktorého súčasťou, je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, networking vzdelávacích inštitúcií, ale aj organizovanie rôznych podujatí. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o pripravovaných podujatiach a ďalších aktivitách projektu nájdete kliknutím na web TU: https://www.uciacasatrnava.sk/.

nch

Konferencia Riešme veľké výzvy spoločne otvorila diskusiu o zmenách vo vzdelávaní

V stredu 11. mája, sa v sále Mariannum na ulici Jána Hollého 9 v Trnave uskutočnila konferencia Riešme veľké výzvy spoločne. Stretli sa na nej mnohí riaditelia škôl, predstavitelia verejnej správy, ale aj zástupcovia nadácií, ktorí pomenovali problémy a výzvy a definovali riešenia na zlepšenie vzdelávania na Slovensku. Cieľom bolo odprezentovanie výsledkov výskumu a otvorenie diskusie o aktuálnych potrebách v školstve, ktoré vedú ku kolektívnemu dopadu na celú spoločnosť.

Prichádzajúci hostia a hostky boli rozdelení do šiestich skupín podľa ich pracovného a osobnostného zamerania. Konferenciu otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, ktorá bola zároveň súčasťou jedného z tímov o čitateľskej gramotnosti. Po odprezentovaní doterajších zistení a interaktívnej online mapy, ktorú priniesol výskumný tím na čele s doc. Mgr. Martinom Brestovanským, PhD. z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, boli jednotliví aktéri strategicky rozdelení podľa profesijného a osobnostného zamerania.

Pri prvom stole prebiehala diskusia o zlepšení rozvoja učiteľov a jej výsledky ukázali, že u pedagogických zamestnancov absentuje zručnosť reflektovať vlastné vyučovanie či motivácia, prečo by vôbec mali učiť. Aktéri pri prvom stole prišli k záveru, aby sme začali viac indikovať potreby učiteľov a jasnosti ich rol či vlastnej didaktickej sebareflexie. Členovia druhého stola uviedli, že absentujúca motivácia na rozvoj kritického myslenia umožňuje diskutovať o mentoroch či hodinách, ktoré by začali v tejto oblasti intenzívnejšie edukovať. Tretí stôl venujúci sa kultúre a estetike zdôraznil, že výzvou v najbližšom období bude najmä vytváranie kultúrnych komunít a osveta v širšej spoločnosti o podstate kultúry, a to už v predškolskom veku. Téma inklúzie bola súčasťou diskusie štvrtého stola, ktorý vnímal nedostatky najmä vo finančných prostriedkoch, ale aj v počte zamestnancov venujúcich sa tejto téme. Výzvu, preto vnímajú najmä v podpore voľnočasových aktivít, ktoré rozšíria vedomosti o téme inklúzie. Participácia a aktivizácia mládeže bola téma pri piatom stole a jej aktéri zdôraznili, že pandémia spôsobila medzi mladými ľuďmi problém pasivity a nízkej fyzickej aktivity. Kroky na zlepšenia vidia najmä vo fakte, že mladí ľudia sú iniciatívni a chcú sa zapájať do jednotlivých aktivít, avšak potrebujú väčší priestor na realizáciu. Pri poslednom šiestom stole, sa jeho členovia venovali uplatneniu žiakov v praxi a hlavný potenciál vnímajú už v základných školách či v koncepte tzv. otvorenej školy, ktorá umožní priestor na vzájomné spoznávanie. Prvý ročník konferencie, tak odštartoval spoločný dialóg, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene a ponúkne priestor na rozvíjanie ďalších aktivít a nadväzovanie partnerstiev aj v dlhšom časovom horizonte.

Organizátorom konferencie Riešme veľké výzvy spoločne je občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava, ktorý podporuje rozvoj celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta. Súčasťou je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, ale aj organizovanie networkingov či eventov. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o aktivitách, ktoré pripravuje projekt Učiaca sa Trnava, nájdete na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Zažite trnavskú vedu na podujatí TEDA

V piatok 20. mája 2022 môžete zažiť jedinečný deň pri objavovaní tajomstiev fyziky, astrofyziky, marketingu či neuropsychológie. Nenechajte si to ujsť!

Pozývame vás na konferenciu

Tím projektu Učiaca sa Trnava, občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ďalšími partnermi pripravuje konferenciu, ktorá má pomôcť prepojiť jednotlivé vzdelávacie organizácie v Trnave a vytvoriť priestor na dlhodobú spoluprácu. Konferencia „RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE“ sa uskutoční v stredu 11. mája 2022 v čase 13:00 – 17:00 v priestoroch sály Mariannum v Trnave.

CIEĽ KONFERENCIE

🔵 Konferencia RIEŠME VEĽKÉ VÝZVY SPOLOČNE je výstupom výskumu, v rámci ktorého sme za ostatné mesiace zmapovali viac ako 80 edukačných aktérov pôsobiacich v Trnave.  Pýtali sme sa na ich ciele, budúce plány, či predstavy o tom, ako možno posilniť synergiu rôznych, často nezosúladených aktivít a iniciatív. Na konferencii odprezentujeme interaktívnu online mapu, ktorá pomôže prepájať jednotlivých aktérov v ich preferovaných tematických oblastiach záujmu.

🔵 Cieľom je umožniť motivovaným ľuďom a inštitúciám aktívnym vo výchove a vzdelávaní začať v spoločnom dialógu taký proces koordinácie činností, ktorý bude viesť ku skutočnej sociálnej zmene, teda ku kolektívnemu dopadu v riešení jasne definovaných problémov a výziev. Po prezentácii výsledkov výskumu, budú mať účastníci možnosť diskutovať v efektívne rozčlenených skupinách o možnostiach vzájomnej spolupráce, vytváraní spoločných projektov a prispôsobovaní vlastných aktivít tak, aby naozaj dosiahli želanú zmenu. Zámerom tiež je, aby sa skupiny stretávali aj po skončení konferencie a pravidelne zosúlaďovali svoje aktivity v prospech celého mesta.

PROGRAM KONFERENCIE 

⏺ 12:30 registrácia účastníkov
⏺ 13:00 otvorenie konferencie
⏺ 13:20 predstavenie priebehu výskumu a výsledkov + otázky (Slido)
⏺ 14:00 diskusia a tvorba výstupov v skupinách
⏺ 15:30 prezentácia práce v skupinách
⏺ 16:00 predstavenie ďalších aktivít Učiacej sa Trnavy
⏺ 16:20 networking + občerstvenie
⏺ 17:00 záver konferencie

ÚČASŤ NA KONFERENCII

Podľa miery aktívneho zapojenia účastníkov rozlišujeme:
AKTÍVNI ÚČASTNÍCI – predstavitelia organizácií, ktoré boli zapojené do nášho výskumu a bol s nimi realizovaný výskumný rozhovor,
POZOROVATELIA – záujemci z radov verejnosti, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie v Trnave (a chceli by participovať v budúcnosti),
ŠTUDENTI – so záujmom o výchovu a vzdelávanie, sociálne zmeny či lokálne politiky,
ZÁSTUPCOVIA NADÁCIÍ – ktorí chcú vidieť (alebo sa aj podieľať) na realizácii kolektívneho dopadu v Trnave.

Konferencia je zadarmo, no je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom nasledujúceho formuláru:

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Vzdelávacie organizácie z Trnavy, pridajte sa!

V týchto dňoch sa na webovej stránke Učiacej sa Trnavy spúšťa sekcia pre zoznam vzdelávacích organizácií z Trnavy a okolia, do ktorej je možné sa pridať jednoduchou registráciou.

Cieľom projektu Učiaca sa Trnava je okrem iného propagácia organizácií z Trnavského okresu, ktoré pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania aj kultúry. Za týmto účelom vytvárame zoznam organizácií, ktoré pôsobia vo sfére vzdelávania a informácie o nich uverejňujeme na stránke v časti Organizácie.

Čo prinesie takýto zoznam?

Cieľom je vytvoriť prehľadný a dostupný zoznam organizácií, ktoré predstavujú dôležitých aktérov vo výchove a vzdelávaní v Trnave. Chceme tiež ponúknuť množstvo informácií na jednom mieste, aby každý Trnavčan mal príležitosť objaviť organizáciu, ktorá mu pomôže v rozvoji a ďalšom vzdelávaní. Pridanou hodnotou je filter, ktorý umožní záujemcom vyhľadať organizáciu podľa jej zaradenia či cieľových skupín. Aj týmto zoznamom chceme prispieť k vytváraniu prostredia, ktoré podporuje učenie sa počas celého života.

Prečo by som mal svoju organizáciu zaregistrovať?

Registrácia do zoznamu vzdelávacích organizácií má viacero výhod. V prvom rade, získate zadarmo priestor na odprezentovanie vašich aktivít a ponuky pre účastníkov. Organizácie zo zoznamu budeme postupne prezentovať a zdieľať na sociálnych sieťach, a tak sa informácie o vás dostanú k širšiemu publiku. V neposlednom rade vás budeme pravidelne informovať o dianí v projekte Učiaca sa Trnava a radi vám ponúkneme aktívne zapojenie do ďalších podujatí, ktoré pripravujeme.

Ako na registráciu organizácie

Registrácia organizácie je celkom jednoduchá.

  1. V časti Organizácie kliknete na tlačidlo „Pridať vašu organizáciu“ (v spodnej časti)
  2. Vyplníte formulár, pridáte logo a fotky a kliknete na tlačidlo „Pridať organizáciu
  3. Počkáte 1-2 dni na schválenie našim administrátorom a hneď potom sa už vaša organizácia zobrazí na stránke.

Celý proces vyplnenia formulára trvá približne 15 minút. Pozývame vás do toho už dnes a tešíme sa, že spolu s nami budete premieňať Trnavu na učiace sa mesto. V prípade otázok alebo problémov sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu networking@uciacasatrnava.sk

Budeme na konferencii EPALE

TRNAVA / BRATISLAVA – Tím Učiacej sa Trnavy dostal pozvanie aktívne sa zúčastniť medzinárodnej konferencie EPALE, ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2022 v Bratislave.

EPALE je európska platforma pre vzdelávanie dospelých, ktorá rôznorodým spôsobom podporuje celoživotné vzdelávanie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Pobočka EPALE Slovensko v týchto dňoch pripravuje odbornú konferenciu s názvom „Ako motivovať dospelých, aby sa učili po celý život?“. Prvý blok konferencie je zameraný na neformálne učenie sa, motiváciu a účasť dospelých vo vzdelávaní, vystúpia aj rôzni zahraniční hostia. Popoludňajší blok je venovaný predstaveniu prostredí motivujúcich k učeniu sa, v rámci ktorej bude predstavený aj koncept učiacich sa miest UNESCO – v rámci tejto časti vystúpi aj manažér Učiacej sa Trnavy Michal Koricina, ktorý v príspevku „Spoločne k učiacej sa Trnave“ priblíži východiská a skúsenosti z realizácie nášho projektu.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť prostredníctvom tohto formulára.

Program konferencie:

Na rozhodnutie o členstve v sieti učiacich sa miest si ešte počkáme

TRNAVA – Rozhodnutie Inštitútu celoživotného vzdelávania UNESCO o členstve Trnavy v sieti učiacich sa miest príde neskôr ako bolo plánované.

Hoci organizácia mala v pláne zverejniť nové učiace sa mestá vo februári 2022, tento termín posunula na apríl tohto roku. Tím Učiacej sa Trnavy bol o tejto zmene informovaný hodnotiacou komisiou UNESCO. „Pre chod nášho projektu sa ale týmto veľa nemení, keďže neustále pokračujeme v práci na zlepšovaní výchovy a vzdelávania v našom meste. Pôvodne plánovaný termín oslavného podujatia presúvame na 13. júna 2022,“ uvádza manažér projektu Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter. O zapojení do medzinárodnej siete bude tím Učiacej sa Trnavy informovať verejnosť čo najskôr po tom, ako obdrží hodnotenie komisie UNESCO.