Viac ako tridsať detí absolvovalo Detskú univerzitu

Cieľom projektu bolo priblížiť akademické prostredie, ale predovšetkým prebudiť u detí záujem o štúdium, poznávanie a vytvoriť im nové zážitky.

Detská univerzita (DU) mala podobu denného tábora. Okrem univerzít sa do organizácie zapojilo aj občianske združenie LIFESTARTER, ktoré sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých, na území mesta Trnava. Počas prvých štyroch júlových dní účastníci DU navštívili vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučili nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu. Súčasťou boli aj akademické slávnosti v podobe slávnostnej imatrikulácie a promócie. Deti tak zažili atmosféru skutočného akademického života.

Prvý deň strávili v priestoroch Trnavskej univerzity, kde sa oboznámili s jej históriou. Historická Trnavská univerzita je najstaršia univerzita na území Slovenska. Založil ju v roku 1635 kardinál Peter Pázmaň. Univerzita sa stala známou aj vďaka hvezdárni, ktorú založil rektor František Borgia Kéri, univerzitnou knižnicou, tlačiarňou a záhradami. Historická Trnavská univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov. V roku 1777 bola presídlená do Budína, do centra Uhorska. Následne absolvovali historickú prehliadku Trnavy. Osobitou bola prehliadka Katedrály sv. Jána Krstiteľa, ktorú obyvatelia Trnavy nazývajú aj „univerzitný kostol“.

Ďalším programom boli „Detskí archeológovia“. V priestoroch Filozofickej fakulty TRUNI sa deti oboznámili s vybranými artefaktami, spoločne určovali ich postupnosť – od najstarších po najmladšie, ale učili sa aj rozlíšiť, ktorý predmet je pravý nález a ktorý falošný.

Druhý deň navštívili multimediálne učebne a Kreatívne centrum Fakulty masmediálnej komunikácie UCM. Pod vedením pedagógov a doktorandov FMK si vyskúšali prácu v rádiu, televízii, ale aj univerzitnom časopise. Spoločne nahrali reklamné spoty, vytvorili plagáty, či moderovali správy o počasí. Detí upútalo aj herné štúdio, v ktorom si zahrali kompetetívnu hru na rozvoj tímového ducha.

Vypočujte si reklamný spot, ktorý sa im podarilo vytvoriť v rádiu Aetter.

Tretí deň navštívili opäť TRUNI, kde si vyskúšali prácu chemikov, výtvarníkov a hudobníkov. Pomocou mikroskopu skúmali, ako vyzerá samček a samička komára, pozorovali, ako sa kŕmia chameleóny, ako vyzerá samček včely – trúd, včela robotnica, či kráľovná. Neskôr absolvovali výtvarné a hudobné aktivity, v rámci ktorých hrali na rôzne hudobné nástroje a hádali hudobné nástroje podľa zvuku. V rámci jazykového okienka sa učili, ako sa dorozumievať s hluchonemými ľuďmi.

Posledný deň navštívili priestory FMK v bývalej ZŠ JAMA, kde absolvovali stretnutie so záchrannými zložkami a ukážky práce hasičov a policajtov. Vyskúšali si základy prvej pomoci a prezreli si, ako vyzerá hasičské auto. Taktiež sa dozvedeli, čo všetko hasiči vykonávajú alebo ako to vyzerá, keď páchateľa naháňa policajný pes.

Popoludní absolvovali participatívny workshop a spoločne vyrábali hlinené dukáty pre centrum ľudí bez domova, za ktoré si môžu kúpiť jedlo. Tieto aktivity im mali súčasne priblížiť prácu dobrovoľníkov a myšlienku „malými krokmi k veľkým zmenám“.

Na záver absolvovali nácvik slávnostnej promócie. Detskú univerzitu zavŕšili pravou akademickou promóciou, počas ktorej si prevzali diplomy o absolvovaní DU. „Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Našim cieľom bolo podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

„Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že sme deťom priblížili nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorili aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity. Partnerom projektu bolo mesto Trnava a Nadácia ESET.

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji.

Festival Učiaca sa Trnava zaplavil centrum mesta radosťou zo vzdelávania

Festival Učiaca sa Trnava po prvýkrát trval dva dni. Edukačné a interaktívne aktivity, workshopy, prednášky a diskusia boli určené všetkým vekovým kategóriám. 

Občianske združenie Lifestarter spolu s partnermi už po štvrtýkrát zorganizovalo Festival Učiaca sa Trnava. Na svoje si prišli najmenšie deti, školáci, študenti, dospelí aj seniori. 

Vo štvrtok 20. júna sa záujemcovia mohli zúčastniť workshopu s Klaudiou Bednárovou. Dozvedeli sa, akými formami aktivít možno precvičovať dlhodobú a krátkodobú pamäť, čo našej pamäti pomáha a čo ju obmedzuje a ako si precvičovať pamäť v bežnom živote.

Ďalší prednášajúci Jaroslav Varchola hovoril o tom, čo čítať a ako sa vzdelávať, aby sme neprestali komplikovanému svetu rozumieť. Na tému Matematika všade okolo nás prednášal Zbyněk Kubáček. Vysvetlil, ako v staroveku zmerali zemský polomer, ako v noci zistiť našu zemepisnú šírku, ako merať rýchlosť lode v uzloch, čo musel zvládnuť letecký navigátor za druhej svetovej vojny a všeličo podobné. Štvrtkové popoludnie ukončila diskusia o tom, ako máme spolu vychádzať starší a mladší. Diskusiu Áno, ale… Ako správne komunikovať naprieč generáciami, zorganizovalo združenie DASATO. Moderátorka Petronela Halamová sa rozprávala s Gabikou Zúbrikovou, Matejom Príbelským a Jakubom Gulíkom. Učitelia materských a základných škôl mali možnosť naučiť sa, ako rozvíjať priestorovú predstavivosť hrami, ako viesť deti k samostatnosti a ako rozvíjať matematickú gramotnosť na I. stupni. Workshop viedla Martina Totkovičová. 

Piatok 21. júna patril už tradičnému veľtrhu, na ktorom sa predstavilo takmer päťdesiat vzdelávacích organizácií. Deti, mládež, dospelí a aj seniori si mohli vyskúšať rôzne edukačné a interaktívne aktivity, tvorivé dielne a experimenty. Deti a mládež sa zároveň mohli zapojiť do súťaže o malé výherné balíčky, ktorá sa vyhodnotila živým vstupom cez sociálne siete. Festivalovú atmosféru doplnil kultúrny program na pódiu. S hudobným programom sa predstavili žiaci SZUŠ Gaudia, ladné tanečné pohyby predviedli dievčatá zo Štúdia tanca a pohybu Alegria a energické melódie vylúdila trnavská kapela Ychabods. 

Popri veľtrhu sa mohli záujemcovia z radov seniorov oboznámiť s praktickými radami, ako sa účinne brániť proti podvodom. Workshop Ako nenaletieť podvodníkom? viedla Silvia Malatinská, ktorá neskôr prednášala aj žiakom a študentom na tému Šikana aj kyberšikana majú riešenie. Pre súťaživých žiakov II. stupňa základných škôl pripravila Mária Okálová z ABCedu kvíz Riskuj s finančnou gramotnosťou.  

Festival prebehol súbežne s partnerským podujatím Víkend so SAV. Za organizáciou Festivalu Učiaca sa Trnava stálo OZ Lifestarter, s podporou Mesta Trnava, Slovenskej  komisie pre UNESCO a ďalších partnerov, aj z radov zúčastnených organizácií. 

Festival je jednou z aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorého cieľom je celoročne podporovať vzdelávanie všetkých vekových kategórií v Trnave a pomáhať vzdelávacím organizáciám ku spolupráci a kolektívnemu dopadu. Viac informácií o všetkých aktivitách je možné nájsť na stránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Fotogalériu z festivalu nájdete tu.

Festival Učiaca sa Trnava prinesie program pre všetky generácie

Občianske združenie Lifestarter  pripravuje už štvrtý ročník tohto podujatia. 

Počas dní 20.-21. júna sa v centre mesta, na Trojičnom námestí, uskutoční Festival Učiaca sa Trnava, ktorý každoročne pritiahne tisícky detí aj dospelých. Festival ponúka množstvo zážitkových vzdelávacích aktivít, workshopov a diskusií, ktoré nebudú chýbať ani tento rok. 

Festival je rozdelený do dvoch dní, pričom prvý bude venovaný primárne workshopom a edukačným aktivitám pre rôzne cieľové skupiny, druhý deň, piatok, bude zas patriť veľtrhu vzdelávacích organizácií priamo na Trojičnom námestí. 

Štvrtkový program odštartuje o 13:30 v Kine Hviezda diskusia o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti, ktorá bude určená stredoškolákom, ale aj všetkým ďalším záujemcom. Pripravujú ju mladí ľudia z organizácie DASATO. O matematickom myslení bude reč na seminári pre učiteľky prvého stupňa ZŠ o 14:00 vo vzdelávacom centre Lifestarter. 

Blok workshopov začne v Malom Berlíne od 15:00 h, nebudú chýbať témy „Ako mať zdravú myseľ“ alebo „Matematika všade okolo nás“. S prednáškou do Trnavy zavíta aj známy popularizátor matematiky Zbyněk Kubáček z Univerzity Komenského v Bratislave. 

Novinkou piatkového programu festivalu je aj prepojenie s podujatím „Víkend so Slovenskou akadémiou vied“, ktorá v rámci stánkov predstaví svoju rôznorodú činnosť. Aktivity v stánkoch budú doplnené kultúrnym a hudobným programom v podaní Divadla Jána Palárika či trnavských umeleckých škôl. 

Počas dopoludnia vznikne v rámci festivalu aj Zóna pre seniorov, v ktorej bude pripravený zaujímavý edukačný program aj pre starších ľudí. Budú mať možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní mozgu, o zdravom životnom štýle, prevencii kriminality, ale aj rozvíjať svoje digitálne zručnosti. 

Celý program festivalu nájdu záujemcovia aj na stránke www.uciacasatrnava.sk

Festival Učiaca sa Trnava organizuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, Slovenskou komisiou pre UNESCO, EPALE Slovensko a desiatkami ďalších organizácií. 

Univerzity v Trnave pripravujú spoločnú Detskú univerzitu

Trnava 10. 5. 2024 – Hlavným iniciátorom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá Detskú univerzitu po 7 ročníkoch tentokrát organizuje spoločne s Trnavskou univerzitou a občianskym združením Lifestarter. Určená je pre deti vo veku 7 – 15 rokov, ktorým ponúkne zážitkové učenie a zábavné aktivity.

Detská univerzita je spoločný projekt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a OZ Lifestarter. Ide o denný detský tábor, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu.

„Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Našim cieľom je podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas jedného týždňa účastníci Detskej univerzity navštívia štyri fakulty, Fakultu masmediálnej komunikácie a Fakultu sociálnych vied na UCM, Filozofickú a Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite. Okrem zážitkového programu na nich čakajú aj slávnostná imatrikulácia a promócia.

„Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že deťom priblíži nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorí aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity.

O organizačné zabezpečenie aj animátorov Detskej univerzity sa postará občianske združenie Lifestarter, ktoré stojí za projektom Učiaca sa Trnava, ktorého jedným z cieľov je aj prepájanie vzdelávacích organizácií a popularizácia rôznych vzdelávacích príležitostí  v meste. Partnerom projektu je Mesto Trnava a Nadácia ESET. Viac informácií aj prihlasovanie sa nachádza na stránke: https://www.uciacasatrnava.sk/detska-univerzita/

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pomáha rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku. Vo svojom portfóliu má 146 študijných programov na piatich fakultách a jednom inštitúte v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom štúdiu, a to na Fakulte masmediálnej komunikácie, Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied, Fakulte zdravotníckych vied, Filozofickej fakulte a Inštitúte manažmetu. Medzi hlavné poslania a priority univerzity patria uplatnenie absolventov v praxi, rozvoj kritického myslenia študentov, podpora hodnôt humanizmu a demokracie a taktiež rozvoj spoločnosti prostredníctvom vedy a výskumu v spoločenských aj prírodných vedách.

Trnavská univerzita je vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis (1635). Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva skoro 5 300 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 33-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 89% poslucháčov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite.

Občianske združenie Lifestarter je nezisková organizácia, venujúca sa vzdelávaniu všetkých vekových kategórií, vďaka ktorej je Mesto Trnava od roku 2022, ako prvé mesto na Slovensku, členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Venuje sa tiež vzdelávaniu pedagógov, mladých ľudí, seniorov a vytváraniu rôznych učiacich sa komunít. Každoročne tiež organizuje Festival Učiaca sa Trnava, ktorého sa zúčastňuje viac ako 2000 návštevníkov.

Príklad Učiacej sa Trnavy inšpiruje aj ďalšie slovenské mestá

Trnava je už dva roky mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. O tom, čo tieto dva roky priniesli a akým výzvam vzdelávanie čelí, bola konferencia Učiace sa mesto, ktorá zároveň otvorila priestor na stretnutia a networking aktérov vzdelávania. 

Účastníci konferencie sa mohli dozvedieť o realizovaných aktivitách v rámci projektu Učiaca sa Trnava, ktoré priblížil Michal Koricina (OZ Lifestarter). Projekt má za sebou bohatú sériu podujatí zameraných na rozvoj učiteľov, seniorov, detí a mládeže. Doslova vytiahol učenie sa z inštitúcií na ulicu, čoho najživším príkladom je festival Učiaca sa Trnava. Dôležitou súčasťou tohto projektu je práve prepojenie jednotlivých vzdelávacích organizácii v regióne, ktorých spolupráca ešte lepšie reflektuje potreby v školskom a edukačnom prostredí.  

Byť učiacim sa mestom v sieti UNESCO je určitou prestížou. Trnava je skvelým príkladom raketového vzostupu s potenciálom stať sa učiacim sa mestom svetového významu. Aj v tomto duchu sa niesla diskusia s hosťkami Evou Nemčovskou (viceprimátorka Trnavy), Denisou Frelichovou (generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO), Martou Jendekovou (AINova), Máriou Bednárikovou (Učiace sa mesto Bratislava), ktoré hodnotili význam budovania učiacich sa komunít a ich dopad na spoločnosť. 

Sieť učiacich sa miest UNESCO otvára príležitosti pre medzinárodné spolupráce a inšpirácie. V tomto kontexte sa prihovorila holandská veľvyslankyňa v SR J.E. Gabriella Sancisi, ktorá predstavila príklad dlhoročnej tradície učiacich sa miest v Holandsku. 

O tom, že je dôležité nielen vedomosti mať, ale ich aj premieňať na akciu boli diskusné stoly ku konkrétnym témam. Účastníci mali možnosť debatovať o vzdelávaní mládeže a učiteľov, o práci so seniormi, o zelených zručnostiach, marketingu vzdelávania a následne hľadať konštruktívne riešenia pre vzniknuté otázky. Podnety, ktoré z debát vyplynuli, môžu byť podkladom pre jednotlivcov a v ideálnom prípade pre celé kolektívy.

Dôležitou témou je bezpečnosť na školách a v iných vzdelávacích inštitúciách, ktorej sa venoval samostatný blok. Turnikety a ozbrojení SBSkari problémy s bezpečnosťou neriešia. Ideálnou prevenciou je práca s kolektívom žiakov a angažovanie odborníka. Toto a omnoho viac o téme predstavili hostia Martin Královič (expert na bezpečnosť) a Marek Madro (psychológ, IPčko). 

Vplyv na formovanie učiacich sa komunít majú aj ďalšie úspešné projekty. Na konferencii sa predstavila Jana Chynoradská (Learn and Lead Innovation, s. r. o.) s nástrojom KNOWLO, Baterkáreň s témou zelených zručností, FILIA s problematikou formovania charakteru vo vzdelávaní a Trnavské klubovne s programom zmysluplného trávenia voľného času mládeže. 

Organizátori podujatia  – OZ Lifestarter spolu s partnermi podujatia Mestom Trnava, Slovenskou komisiou pre UNESCO a AINova – veria, že konferencia splnila cieľ a stala sa vhodnou platformou pre stretnutia, inšpirácie a začiatky spoluprác, ktorých výsledky prinesú inovácie do vzdelávania a ktoré budú môcť zhodnotiť opäť o rok či dva.

Aktivity projektu Učiaca sa Trnava sú vďaka Nadácií Pontis spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. (Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.)

Lifestarter, AK

Staňte sa súčasťou 4. ročníka festivalu učenia!

Milí nadšenci vzdelávania v Trnave a okolí! Pozývame vás stať sa súčasťou 4. ročníka festivalu Učiaca sa Trnava!

Festival nám rastie a sním aj jeho trvanie, preto sa tento rok môžete tešiť hneď na 2 festivalové dni plné interaktívnych aktivít, seminárov, diskusií či prezentácie možností na rozvoj a vzdelávanie.

Festival Učiaca sa Trnava sa tento rok uskutoční v termíne vo štvrtok 20. a v piatok 21. júna 2024. Vo štvrtok sa v poobedňajších a večerných hodinách v rôznych priestoroch v centre mesta uskutoční niekoľko zaujímavých seminárov, workshopov a diskusií, ktorých program zverejníme neskôr.

V piatok 21. júna bude veľtrh vzdelávacích organizácií, tak ako sme už zvyknutí z minulých rokov. Tento krát však jemne meníme polohu, festival tentokrát bude situovaný na Trojičnom námestí. Rôzne interaktívne vzdelávacie aktivity môžu pripraviť univerzity, vzdelávacie a kultúrne organizácie a ďalšie inštitúcie v svojich stánkoch od 8:30 do 12:30. Tento program je určený deťom a mladým ľuďom, ale aj širokej verejnosti.

Ak chcete byť súčasťou festivalu teraz je čas prihlásiť sa!

Pre uľahčenie organizácie festivalu sme vytvorili prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého budeme prijímať prihlášky organizácii, ktoré by mali záujem zúčastniť sa festivalu. Keďže počet miest je limitovaný a záujem je veľký, vyberieme tie organizácie, ktoré pre návštevníkov festivalu poskytnú najlepšie a najzaujímavejšie aktivity v svojich stánkoch. Aktivity majú mať vzdelávací a zážitkový charakter. Prihlasovanie je otvorené do 31. marca 2024. Prihlasovací formulár nájdete tu.

Už teraz sa na vás tešíme!

Trnavská radnica sa rozsvieti nažlto, pripomenie Medzinárodný deň vzdelávania

Trnava je od roku 2022 prvým a zatiaľ jediným slovenským mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

V stredu 24. januára bude mestská radnica svietiť nažlto. Pôjde o formu pripomenutia si Medzinárodného dňa vzdelávania, ktorý sa celosvetovo oslavuje už po šiestykrát.
„Vzdelávanie je cesta k lepšiemu zajtrajšku,“ hovorí Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, ktoré stojí za projektom Učiaca sa Trnava a ktoré je iniciátorom aj tejto lokálnej kampane. „V posledných rokoch sme svedkami veľmi rýchlych a dynamických zmien v spoločnosti a najlepší spôsob, ako sa na tieto zmeny pripraviť a rozvíjať potrebné zručnosti, je práve učenie sa – a to v každom veku,“ dopĺňa.

Projekt Učiaca sa Trnava už tretí rok prináša rôzne vzdelávacie príležitosti pre Trnavčanov a myslí aj na spájanie a spoluprácu vzdelávacích organizácií. Vďaka tejto iniciatíve sa v meste podarilo už rozbehnúť jedinečný projekt Škola učiteľov, ktorý rozvíja učiteľov materských, základných aj stredných škôl a vytvára učiacu sa komunitu pedagógov, ďalej platformu pre manažérov a personalistov z firiem s názvom „Biznis point“, komunitu Učiacich sa mám či motivačnú konferenciu pre stredoškolákov s názvom [ROZ]BYŤ. Každoročne tím OZ Lifestarter spolu s desiatkami dobrovoľníkov pripravuje festival učenia, ktorý priamo do centra mesta prináša desiatky vzdelávacích organizácií s interaktívnym a zábavným vzdelávacím programom.

Inak tomu nebude ani počas tohto roka. V júni (20.-21.6.) sa uskutoční už štvrtý ročník tohto festivalu, ktorý okrem expo organizácií prinesie aj viacero workshopov a vedecký program pre deti aj dospelých. Okrem tohto podujatia sa v polovici apríla (17.4.) uskutoční aj Konferencia Učiace sa mesto, ktorá bude určená najmä pre zástupcov škôl, vzdelávacích organizácií aj ľudí zo samospráv. Počas roka sa však v rámci projektu Učiaca sa Trnava uskutočnia aj desiatky ďalších workshopov, diskusií a iných vzdelávacích podujatí pre Trnavčanov všetkých vekových  kategórií.

„Sme radi, že Trnava sa stáva inšpiráciou aj pre ďalšie slovenské mestá,“ hovoria organizátori v súvislosti so šírením myšlienky učiacich sa miest aj do iných regiónov Slovenska, „veríme, že celoživotné vzdelávanie dostane väčší priestor na úrovni miest, ako aj v prioritách podpory štátu či firiem.“

Počas Medzinárodného dňa vzdelávania (24.1.) bude príležitosť stretnúť sa s tímom a spolupracovníkmi Učiacej sa Trnavy priamo pred radnicou, a to v čase 16:30 – 18:00 h., kde bude pre záujemcov a okoloidúcich pripravený malý dar v podobe knižky. Všetky aktuálne informácie o projekte je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

lifestarter

Štyridsať trnavských učiteľov sa spolu vzdeláva v Škole učiteľov

Vzdelávací program ich bude sprevádzať počas šiestich mesiacov.

Učitelia základných, stredných, ale aj materských škôl z trnavského okresu sú účastníkmi prvého Vstupného programu Školy učiteľov. Ide o vzdelávací program, vďaka ktorému sa naučia metóde didaktickej reflexie, a to buď v oblasti aktivizácie žiakov alebo riadenej práci s textom zameranej na kritické myslenie.

Vo štvrtok 8.11. tento program odštartoval v komunitnom vzdelávacom centre Lifestarter pod vedením členov tímu Učiacej sa Trnavy, ktorí sa viac ako dva roky usilovali o spoločnú víziu a prienik aktivít kvôli podobnému projektu. Hlavným cieľom programu je vytvorenie platformy pre učiteľov, ktorým záleží na zmenách a inovatívnych formách vyučovania. Práve vďake komunite Školy učiteľov tak získajú podporujúcu skupinu a pomoc odborníkov, aby sa mohli kontinuálne zlepšovať. Súčasťou prvého stretnutia bolo predstavenie celej myšlienky projektu, zoznamovacie aktivity aj predstavenie lektorov zo zapojených organizácií, ktorí jednotlivé workshopy povedú.

„Umenie učiť (sa) spolu“ – týmto mottom predstavila Jana Chynoradská víziu Školy učiteľov, ktorá hneď o týždeň pokračovala stretnutím prvej skupiny pedagógov zameranej na tému aktivizácie žiakov. Počas ďalších týždňov a mesiacov sa budú učitelia pravidelne stretávať a na praktických workshopoch rozoberať témy, ktoré im pomôžu prenášať inovácie aj do ich škôl. Benefitom pre účastníkov je totiž tiež podpora mentorov z Regionálneho centra podpory učiteľov, ktorí im pomôžu pri konkrétnych výzvach a úlohách.

Škola učiteľov vznikla ako súčasť iniciatívy Učiaca sa Trnava a na jej fungovaní sa podieľajú OZ Lifestarter, Inovačné centrum Learn Lead, Súkromná základná škola BESST, Regionálne centrum podpory učiteľov, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a Mesto Trnava. Aktivity projektu sú vďaka Nadácií Pontis spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs.

(Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.)

Konferencia [ROZ]BYŤ povzbudila mladých ísť vlastnou cestou

Počas dopoludnia v trnavskom Kine Hviezda vystúpilo šesť mladých ľudí z Trnavského kraja, ktorí stredoškolákom predstavili svoje príbehy.

Prvý ročník konferencie, ktorej cieľom bolo rozbiť mýtus úspechu a jedinej správnej cesty, sa uskutočnil v stredu 15.11. v kine Hviezda a určený bol pre žiakov základných aj stredných škôl. V prvom bloku konferencie zazneli rozhovory s troma hosťami – ako prvá porozprávala svoj príbeh Katarína Ličko, módna dizajnérka, ktorá sa štúdiu na ekonomickej fakulte rozhodla venovať umeniu a móde. Po nej si do kresla pre hostí sadol Michal Ďurta, odborník na mestskú mobilitu, ktorý po mnohých skúsenostiach v zahraničí pracuje aktuálne pre Mesto Trnava. Po vystúpení tanečnej skupiny Alegria moderátorka Monika Kmeťová privítala Ingrid Konigovú, ktorá pôsobila ako misionárka v rozvojových krajinách a v tomto období sa venuje deťom ako školská vychovávateľka.

Druhý blok konferencie otvoril rozhovor so psychológom Michalom Kušnírom, ktorý si po tom, čo sa stal záchránarom povedal, že skúsi psychológiu a teraz už pracuje ako člen tímu IPčka v trnavskom Flek klube. Po tom Katarína Kováčová, kvetinová farmárka z Pečeňád, odpovedala aj na otázku, čo všetko obnáša pestovanie kvetov a či ju to niekedy nevyčerpáva. Aj druhá časť programu bola spestrená vystúpením spomenutej skupiny Alegria. Ako posledný sa mladým ľuďom prihovoril Michal Horský, líder platformy Demdis, ktorý uvažoval nad tým, akou formou prispieť k demokratickému dialógu v spoločnosti.

Organizátori konferencie v závere tiež predstavili niekoľko voľnočasových možností v meste, do ktorých sa mladí ľudia môžu zapojiť, čo potvrdil aj príbeh absolventky DASATO academy, ktorá krátko predstavila dôvody, prečo sa oplatí byť aktívnym už počas stredne školy.

Študenti aj pedagógovia odchádzali z konferencie inšpirovaní a presvedčili sa, že aj v mladom veku je možné žiť šťastný a spokojný život, ak sa človek rozhodne vydať za svojím snom a uplatnením svojich talentov.

Za organizáciou konferencie [ROZ]BYŤ stál tím občianskeho združenia Lifestarter, ktoré spolu s Mestom Trnava zastrešuje iniciatívu Učiaca sa Trnava. Partnerom konferencie bola Krajská inovačná a rozvojová agentúra, vďaka ktorej vznikol priestor na prezentáciu príbehov úspešných mladých ľudí z Trnavského kraja.