Skip to content

Festival Učiaca sa Trnava prinesie program pre všetky generácie

Občianske združenie Lifestarter  pripravuje už štvrtý ročník tohto podujatia.  Počas dní 20.-21. júna sa v centre mesta, na Trojičnom námestí, uskutoční Festival Učiaca sa Trnava, ktorý...
Čítať ďalej

Univerzity v Trnave pripravujú spoločnú Detskú univerzitu

Trnava 10. 5. 2024 – Hlavným iniciátorom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá Detskú univerzitu po 7 ročníkoch tentokrát organizuje spoločne s Trnavskou univerzitou a občianskym...
Čítať ďalej

Príklad Učiacej sa Trnavy inšpiruje aj ďalšie slovenské mestá

Trnava je už dva roky mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. O tom, čo tieto dva roky priniesli a akým výzvam...
Čítať ďalej

Staňte sa súčasťou 4. ročníka festivalu učenia!

Milí nadšenci vzdelávania v Trnave a okolí! Pozývame vás stať sa súčasťou 4. ročníka festivalu Učiaca sa Trnava! Festival nám rastie a sním aj jeho trvanie, preto sa...
Čítať ďalej

Medzinárodný deň vzdelávania aj v Trnave (FOTO)

Počas šiesteho Medzinárodného dňa vzdelávania /24.. januára/ sme si hodnotu učenia sa pripomenuli aj v Trnave, neformálnym stretnutím spolupracovníkov a priaznivcov nášho projektu.
Čítať ďalej

Štyridsať trnavských učiteľov sa spolu vzdeláva v Škole učiteľov

Vzdelávací program ich bude sprevádzať počas šiestich mesiacov. Učitelia základných, stredných, ale aj materských škôl z trnavského okresu sú účastníkmi prvého Vstupného programu Školy učiteľov....
Čítať ďalej

Sme prvé
učiace sa mesto UNESCO
na Slovensku

Spájame

sieťujeme vzdelávacie organizácie,
aby sa poznali a spolupracovali

Inovujeme

prinášame inovatívne nápady
a metódy do vzdelávania

Oslavujeme

organizujeme podujatia, propagujúce celoživotné učenie

Čo robíme

Vzdelávame učiteľov

Spájame poskytovateľov vzdelávania pre učiteľov, mapujeme aktuálne potreby a spolu vytvárame dopĺňajúce sa programy ďalšieho rozvoja pre trnavských pedagógov. 

Podporujeme manažérov
a HRistov vo firmách

Vytvárame príležitosti na rozvoj ľudí z biznis a HR prostredia za účelom ich sieťovania, zdieľania skúseností a spolupráce v prospech učiaceho sa mesta.

Vytvárame komunitu matiek

Program, v rámci ktorého organizujeme pravidelné vzdelávacie workshopy pre matky na materskej, počas ktorých je zabezpečené aj stráženie detí. 

Rozvíjame potenciál
mladých ľudí

Snažíme sa o to, aby mladí ľudia v našom meste využívali svoj voľný čas efektívne, športovali a aktívne sa zapájali do života mesta. Záleží nám aj na tom, aby poznali pozitívne vzory a boli motivovaní snívať vo veľkom. 

Organizujeme
festival učenia (sa)

Každý rok pripravujeme zážitkový jednodňový festival učenia (sa), na ktorom sa deťom aj dospelým predstavujú rôzne vzdelávacie organizácie prostredníctvom zábavných edukačných aktivít. 

Tvoríme sieť
vzdelávacích organizácií

Prepájame vzdelávacie organizácie z regiónu, tvoríme databázu poskytovateľov vzdelávania a interaktívnu online mapu edukačných iniciatív. 

Učiacu sa Trnavu podporujú

tomasovic-pavol
Výzvou pre Učiacu sa Trnavu je vrátiť vzdelávaniu pôvodný charakter - hlavným cieľom je porozumieť vzdelaniu, že to nie je len tá uzavretá činnosť v škole, ktorá končí zazvonením. Ale že škola je len prestupnou stanicou k sebavzdelávaniu, že vzdelávanie je vlastne život.
Ing. Pavol Tomašovič
riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho
6243199cb13ca7349d08142e_Janka
Projekt Učiaca sa Trnava vnímam ako správne načasovanú aktivitu nadšencov vo vzdelávaní, ktorí krok za krokom spolu vytvárajú kontúry učiaceho sa mesta a svojimi aktivitami prebúdzajú záujem laickej aj odbornej verejnosti o potrebu rozvoja celoživotného vzdelávania sa.
PaedDr. Jana Chynoradská
riaditeľka Harmony Academy
stiahnuť (3)
Slovenská komisia pre UNESCO vyjadruje potešenie nad tým, že Trnava sa stala prvým slovenským mestom v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO. Sme veľmi radi, že vďaka kvalitne vyplnenej prihláške a mimoriadnemu nasadeniu profesionálneho tímu (vrátane zástupcov OZ Lifestarter) sa Trnave podarilo uspieť v náročnej konkurencii a začleniť sa do prestížneho klubu miest UNESCO podporujúcich rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov.
Jana Foltányová
Slovenská komisia pre UNESCO
kš
S nadšením sme prijali informáciu, že Trnava sa stala prvým slovenským učiacim sa mestom UNESCO. Projekt Učiaca sa Trnava vnímame ako mílnik vývoja koordinácie celoživotného vzdelávania resp. vzdelávania dospelých na úrovni miestnej správy na Slovensku. Sme presvedčení že Učiaca sa Trnava má potenciál naštartovať podobné procesy aj v ďalších mestách.
Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
Janka-Pozdechová
Trnava sa ako prvé slovenské mesto stala členom Medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO 🥳 Je to predovšetkým výsledok práce ľudí z tímu Učiaca sa Trnava v spolupráci s Mestom Trnava. Mňa veľmi teší, že aj ja môžem prispievať niektorými aktivitami k rozvoju vzdelávania dospelých v našom trnavskom regióne. Spoločne už pripravujeme ďalšie zaujímavé projekty.
Mgr. Jana Pozdechová
koučka, lektorka; Mysliteľňa
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Učiacu sa Trnavu vnímam ako odvážny a múdry project. Odvážny preto, že zatiaľčo my sme v AINove riešili project MOVED, ktorý skúmal a odporúčal, aby sa aj vzdelávanie dospelých stalo predmetom záujmu samosprávy na lokálnej a regionálnej úrovni, aby samospráva spolupracovala s miestnymi vzdelávacími organizáciami, v Trnave sa to proste začalo diať! A múdry preto, že učenie sa po celý život, včítane dospelosti, je dôležitá zručnosť a kto sa učí, je lepšie pripravený zvládať zmeny, a teda je odolnejší.
Mgr. Marta Jendeková
Academia Istropolitana Nova
10 výročie_foto
V prvom rade je pre mňa česť byť súčasťou projektu, ktorý má ambíciu spájať a sieťovať všetkých aktérov vzdelávania nielen na lokálnej úrovni. V tomto je projekt Učiacej sa Trnavy prelomový. Chýba mi previazanosť a nadväznosť rôznych foriem učenia sa, či už tých formálnych alebo tých menej formálnych. Je krásne vidieť ako relatívne jednoduchá myšlienka dokáže dodať systém a logiku tomu, čo je aktuálne značne fragmentované.
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
prodekan FSV UCM v Trnave
IMG_20211229_080546.jpg
Myšlienku Učiacej sa Trnavy plne podporujem, aj preto sa na jej aktivitách spolu s kolegami snažíme zúčastňovať. Za dôležité považujem zosieťovanie a spoluprácu vzdelávacích inštitúcii v meste a najmä podporu vzdelanosti, lebo tá je v každej dobe dôležitá.
Ing. Peter Papík
riaditeľ SPŠ dopravnej v Trnave
I18A3919-Edit
Myšlienka Učiacej sa Trnavy ma oslovila svojou víziou a nadšenými ľuďmi, ktorí stoja za projektom. Páči sa mi, že neostávajú len pri slovách, ale sú za nimi skutky v podobe akcií, konferencií, festivalov a mnohých iných aktivít. Pre mňa je Učiaca sa Trnava dôkazom toho, že "všetko sa dá", keď sú ľudia zapálení pre svoju prácu, vedia kam smerujú a dávajú do toho všetko. Veľmi im držím palce a teším sa novej spolupráci.
Mgr. Martina Grošková
riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov, Trnava
Rozprávaj

Povedz o nás ďalším!

Pridaj sa

Buď jedným z našich dobrovoľníkov alebo
sa pridaj s celou svojou organizáciou!

Podpor

Pomôž nám finančne a podpor tak rozvoj učiaceho sa mesta!

Partneri