Skip to content

Cena ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania 2022 putuje do Učiacej sa Trnavy

ňa 6.12.2022 v Grandhoteli Starý Smokovec sa uskutočnila Konferencia EPALE 2022 – Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia...
Čítať ďalej

TEDA na škole predstavila Kúzelnú fyziku

Vo štvrtok 24. novembra sa na Základnej škole Vančurovej v Trnave uskutočnilo dopoludnie, ktoré mohli žiaci zažiť vďaka Učiacej sa Trnave. Prostredníctvom formátu „TEDA –...
Čítať ďalej

Diskusné fórum učiteľov prinieslo podnety pre Školu učiteľov

Približne 25 učiteľov z Trnavy, ale aj okolitých dedín sa vo štvrtok 1. decembra stretlo v priestoroch Základnej školy na Námestí SUT v Trnave, aby...
Čítať ďalej

Pripravili sme manuál „Byť zdravý a v pohode“

Celý tento rok sa naše aktivity niesli v znamení “Byť zdravý a v pohode”. 💪🏻🌷 Koučka Jana Pozdechová z Mysliteľne a psychologička Mária Dědová zo...
Čítať ďalej

Učiaca sa Trnava hostila regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých

V stredu 23. novembra sa v priestoroch Trnavskej univerzity uskutočnil Regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých, ktorý organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v spolupráci...
Čítať ďalej

Učitelia majú príležitosť zapojiť sa do diskusie o zmenách vo vzdelávaní

Projekt Učiaca sa Trnava organizuje počas decembra a januára dve diskusné fóra, ktoré sú určené pre všetky učiteľky, učiteľov, riaditeľov škôl a ostatnú verejnosť podporujúcu vzdelávanie v trnavskom...
Čítať ďalej
strategia-logo

Vízia pre vzdelávanie

Tvoríme víziu a stratégiu rozvoja celoživotného
učenia sa pre Trnavu.

nwtworking-logo

Networking

Prepájame vzdelávacie organizácie v regióne
za účelom vyššej kvality a spolupráce. 

festival-logo

Oslava učenia

V spolupráci s mnohými partnermi pripravujeme festival a iné vzdelávacie podujatia pre všetkých.

Trnava je prvým slovenským
učiacim sa mestom

V septembri 2022 sme sa stali členom Medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Ako prvým na Slovensku sa nám tak otvárajú dvere k spolupráci s ďalšími 293 učiacimi sa mestami po celom svete. 

Projekt Učiaca sa Trnava tak bude môcť nielen vytvárať partnerstvá s inšpiratívnymi medzinárodnými iniciatívami, ale aj prinášať príklady dobrej praxe či odborníkov priamo do našich škôl, vzdelávacích či kultúrnych organizácií. 

Popri tom však pokračujeme v organizovaní networkingových stretnutí, vzdelávacích podujatí, stretnutí odborných pracovných skupín a rôznych osvetových aktivít, prostredníctvom ktorých chceme zvýšiť hodnotu učenia sa v každom veku a prispieť k aplikácii inovatívnych prístupov
do vzdelávania. 

Projekt zastrešuje občianske združenie Lifestarter,
ktoré ho realizuje pod záštitou Mesta Trnava
a v spolupráci s desiatkami partnerov. 

Čo sa deje v Učiacej sa Trnave?

UT org

MAREC 2022

Spustili sme online zoznam vzdelávacích organizácií

Na webovej stránke sme spustili sekciu pre zoznam vzdelávacích organizácií z Trnavy a okolia, do ktorého je možné sa pridať jednoduchou registráciou. Verejnosť tak môže nájsť organizáciu, ktorá mu pomôže vo vlastnom rozvoji.

Foto-29

MÁJ 2022

Konferencia
"Riešme veľké výzvy spoločne"

Konferencia bola výstupom výskumu edukačných iniciatív, v rámci ktorého sme zmapovali viac ako 80 aktérov z nášho mesta a predstavili 6 tematických klastrov, v rámci ktorých hľadáme cesty spolupráce medzi organizáciami. 

PANA4286

MÁJ 2022

Zorganizovali sme podujatie
TEDA - trnavská veda

Podujatie, ktoré malo za cieľ predstaviť zaujímavých (nielen) trnavských
vedcov a odborníkov, ktorí zaujímavou formou odprezentovali poznatky a výsledky svojej vedeckej práce.

323 5D IMG-13202

SEPTEMBER 2022

Festival Učiaca sa Trnava

Druhý ročník festivalu učenia sa sme pripravili v spolupráci s mnohými partnermi a organizáciami, ktoré tu predstavili svoju činnosť a umožnili tak všetkým generáciám zažiť radosť z učenia. 

TCU-2022

OKTÓBER 2022

Pripájame sa k celoslovenskému Týždňu celoživotného učenia

Počas týždňa 17.-21. októbra pripravujeme viacero otvorených vzdelávacích podujatí pre mladých ľudí aj dospelých. Ak práve v tomto týždni robíte nejaké vzdelávanie, pridajte sa! 

Galavečer

NOVEMBER 2022

Titul učiaceho sa mesta oslávime
slávnostným galavečerom

V novembri nás čaká slávnostné zavŕšenie roka spojené s oslavou získania titulu učiaceho sa mesta UNESCO. Zapojení spolupracovníci a vzácni hostia sa stretnú na originálnom programe v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika. 

Ako sa
môžete
zapojiť?

Partnerská
organizácia

Partnerská
organizácia

Staňte sa súčasťou našich aktivít
a buďte v centre diania!

Napíšte nám

Máte dobrý nápad?

Máte dobrý nápad?

Podeľte sa s ním s nami! Spolu ho možno dokážeme zrealizovať!

Napíšte nám

Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Pridajte sa do niektorého z našich výkonných tímov alebo nám pomôžte s organizovaním eventov!

Napíšte nám

Lajkujte
a zdieľajte nás!

Lajkujte
a zdieľajte nás!

Pomôžte nám zvýšiť náš dosah na sociálnych sieťach. Lajkujte, zdieľajte, pozývajte priateľov!

Náš Facebook

Kvalitné veci sa nedejú
sami od seba

Vízia, ktorá je pred nami, je naozaj veľká a má potenciál ovplyvniť mnohých ľudí v Trnave. V tomto projekte preto nemôžeme ani nechceme byť sami. Potrebujeme ľudí, ktorí sa rozhodnú investovať do zmeny a podporia aktivity tohto projektu. Už teraz vám ďakujeme za každú pomoc! 

financna-podpora

Finančná
podpora

Podporiť tento projekt môžete prostredníctvom daru na číslo účtu OZ Lifestarter:

SK2683300000002701405878
(Fio banka Slovensko)

poznámka: Učiaca sa Trnava

medialny-priestor

Mediálne
partnerstvo

Viete nám poskytnúť priestor pre reklamu v TV, rozhovor v rádiu alebo článok v časopise?
Alebo máte iný spôsob ako o nás povedať veľkému množstvu ľudí? 

pre-firmy

Pre firmy

Staňte sa krátkodobým alebo dlhodobým partnerom Učiacej sa Trnavy a pomôžte nám zlepšovať vzdelávanie v Trnave. 
Napíšte nám a my vám pošleme popis fundraisingových balíčkov
s našou ponukou pre vás! 

Učiacu sa Trnavu podporujú

tomasovic-pavol
Výzvou pre Učiacu sa Trnavu je vrátiť vzdelávaniu pôvodný charakter - hlavným cieľom je porozumieť vzdelaniu, že to nie je len tá uzavretá činnosť v škole, ktorá končí zazvonením. Ale že škola je len prestupnou stanicou k sebavzdelávaniu, že vzdelávanie je vlastne život.
Ing. Pavol Tomašovič
riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho
6243199cb13ca7349d08142e_Janka
Projekt Učiaca sa Trnava vnímam ako správne načasovanú aktivitu nadšencov vo vzdelávaní, ktorí krok za krokom spolu vytvárajú kontúry učiaceho sa mesta a svojimi aktivitami prebúdzajú záujem laickej aj odbornej verejnosti o potrebu rozvoja celoživotného vzdelávania sa.
PaedDr. Jana Chynoradská
riaditeľka Harmony Academy
stiahnuť (3)
Slovenská komisia pre UNESCO vyjadruje potešenie nad tým, že Trnava sa stala prvým slovenským mestom v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO. Sme veľmi radi, že vďaka kvalitne vyplnenej prihláške a mimoriadnemu nasadeniu profesionálneho tímu (vrátane zástupcov OZ Lifestarter) sa Trnave podarilo uspieť v náročnej konkurencii a začleniť sa do prestížneho klubu miest UNESCO podporujúcich rozmanité možnosti vzdelávania pre svojich obyvateľov.
Jana Foltányová
Slovenská komisia pre UNESCO
kš
S nadšením sme prijali informáciu, že Trnava sa stala prvým slovenským učiacim sa mestom UNESCO. Projekt Učiaca sa Trnava vnímame ako mílnik vývoja koordinácie celoživotného vzdelávania resp. vzdelávania dospelých na úrovni miestnej správy na Slovensku. Sme presvedčení že Učiaca sa Trnava má potenciál naštartovať podobné procesy aj v ďalších mestách.
Mgr. Klaudius Šilhár, PhD.
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých
Janka-Pozdechová
Trnava sa ako prvé slovenské mesto stala členom Medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO 🥳 Je to predovšetkým výsledok práce ľudí z tímu Učiaca sa Trnava v spolupráci s Mestom Trnava. Mňa veľmi teší, že aj ja môžem prispievať niektorými aktivitami k rozvoju vzdelávania dospelých v našom trnavskom regióne. Spoločne už pripravujeme ďalšie zaujímavé projekty.
Mgr. Jana Pozdechová
koučka, lektorka; Mysliteľňa
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Učiacu sa Trnavu vnímam ako odvážny a múdry project. Odvážny preto, že zatiaľčo my sme v AINove riešili project MOVED, ktorý skúmal a odporúčal, aby sa aj vzdelávanie dospelých stalo predmetom záujmu samosprávy na lokálnej a regionálnej úrovni, aby samospráva spolupracovala s miestnymi vzdelávacími organizáciami, v Trnave sa to proste začalo diať! A múdry preto, že učenie sa po celý život, včítane dospelosti, je dôležitá zručnosť a kto sa učí, je lepšie pripravený zvládať zmeny, a teda je odolnejší.
Mgr. Marta Jendeková
Academia Istropolitana Nova
10 výročie_foto
V prvom rade je pre mňa česť byť súčasťou projektu, ktorý má ambíciu spájať a sieťovať všetkých aktérov vzdelávania nielen na lokálnej úrovni. V tomto je projekt Učiacej sa Trnavy prelomový. Chýba mi previazanosť a nadväznosť rôznych foriem učenia sa, či už tých formálnych alebo tých menej formálnych. Je krásne vidieť ako relatívne jednoduchá myšlienka dokáže dodať systém a logiku tomu, čo je aktuálne značne fragmentované.
doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
prodekan FSV UCM v Trnave
IMG_20211229_080546.jpg
Myšlienku Učiacej sa Trnavy plne podporujem, aj preto sa na jej aktivitách spolu s kolegami snažíme zúčastňovať. Za dôležité považujem zosieťovanie a spoluprácu vzdelávacích inštitúcii v meste a najmä podporu vzdelanosti, lebo tá je v každej dobe dôležitá.
Ing. Peter Papík
riaditeľ SPŠ dopravnej v Trnave
I18A3919-Edit
Myšlienka Učiacej sa Trnavy ma oslovila svojou víziou a nadšenými ľuďmi, ktorí stoja za projektom. Páči sa mi, že neostávajú len pri slovách, ale sú za nimi skutky v podobe akcií, konferencií, festivalov a mnohých iných aktivít. Pre mňa je Učiaca sa Trnava dôkazom toho, že "všetko sa dá", keď sú ľudia zapálení pre svoju prácu, vedia kam smerujú a dávajú do toho všetko. Veľmi im držím palce a teším sa novej spolupráci.
Mgr. Martina Grošková
riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov, Trnava

Máte otázku alebo nápad?
Napíšte nám!

Chcete dostávať
aktuálny newsletter?

Newsletter

Chcete mať vždy aktuálny prehľad o Učiacej sa Trnave? 
Zaregistrujte sa na odber nášho newslettera!