Skip to content

Kontakty

Hlavný tím

Mgr. Michal Koricina, PhD.

manažér projektu 

Mgr. Zuzana Petriľáková

projektová koordinátorka vzdelávania učiteľov

Ing. Adela Kasalová

koordinátorka projektu 
Biznis point

Mgr. Monika Koláriková

fundraising & administratíva

Mgr. Monika Kmeťová

projektová koordinátorka, moderátorka

Mgr. Terézia Koricinová

koordinátorka projektu
Učiace sa mamy

Mgr. Barbora Štibraná

event produkcia

Odborní spolupracovníci

Mgr. Michal Špernoga

vedúci Odboru školstva, mládeže a športu, Mesto Trnava

PaedDr. Jana Chynoradská

garantka pre projekt
Škola učiteľov

Mgr. Jana Pozdechová

partner pre projekt
Biznis point

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

spolupracovník
pre vedecko-výskumnú prácu

strategický tím Učiacej sa Trnavy