Skip to content

Kto stojí za Učiacou sa Trnavou?

Hlavný tím

Mgr. Michal Koricina, PhD.

manažér projektu 

Mgr. Zuzana Petriľáková

projektová koordinátorka vzdelávania učiteľov

Ing. Adela Kasalová

koordinátorka projektu 
Biznis point

Mgr. Monika Koláriková

fundraising & administratíva

Mgr. Terézia Koricinová

koordinátorka projektu
Učiace sa mamy

Mgr. Barbora Štibraná

koordinátorka projektu
Trnava pod 30

Bc. Norbert Chomistek

PR asistent
a moderátor

Mgr. Monika Kmeťová

projektová spolupráca, moderátorka

Pravoslav Žilka

dobrovoľník

Mgr. Fedor Cimerman

videomaker

Odborní spolupracovníci

Mgr. Michal Špernoga

vedúci Odboru školstva, mládeže a športu, Mesto Trnava

PaedDr. Jana Chynoradská

garantka pre projekt
Škola učiteľov

Mgr. Jana Pozdechová

partner pre projekt
Biznis point

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

spolupracovník
pre vedecko-výskumnú prácu

strategický tím
výkonnÉ tímY

Výskumný tím

Inovačný tím

Event tím