Skip to content

Kto stojí za Učiacou sa Trnavou?

Hlavný tím

Strategický tím - odborníci,
ktorí dávajú Učiacu sa Trnavu do pohybu

DSC01678-01

Úlohou strategického tímu je definovať víziu, pripraviť strategický plán a prinášať nové podnety pre chod celého projektu. 

Mgr. Michal
Koricina

výkonný manažér
OZ Lifestarter

Mgr. Martina
Gaggi Hudcovičová

komunikačná manažérka,
OZ Lifestarter

Mgr. Michal
Špernoga

vedúci Odboru školstva, mládeže a športu,
Mesto Trnava

Mgr. Juraj
Bottka

Odbor školstva,
TTSK

Ing. Pavol
Tomašovič

riaditeľ, 
Knižnica Juraja Fándlyho

Mgr. Jana
Žišková

koordinátorka projektu Budúcnosť INAK,
Nadácia Pontis

doc. Mgr. Martin
Brestovanský, PhD.

vedecko-výskumný pracovník,
Katedra pedagogických štúdií, TRUNI

doc. PhDr. Jaroslav
Mihálik, PhD.

dekan, 
Fakulta sociálnych vied, UCM

Mgr. Andrej
Havlík

riaditeľ,
Centrum voľného času Trnava

Ing. Peter
Papík

riaditeľ,
Stredná priemyselná škola dopravná

Mgr. Terézia
Drdúlová

riaditeľka,
Centrum včasnej intervencie

Mgr. Peter
Cagala

vedúci,
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko

Terézia Dominika
Lukáčová

líderka programu,
I AMbitious

širší tím

Výkonný tím - zapálení ľudia,
ktorí chcú pomôcť zlepšiť učenie (sa) v Trnave

Výskumný tím

Sieťovací tím

PR tím

Inovačný tím