Skip to content

Kto stojí za Učiacou sa Trnavou?

Koordinačný tím

Hybná sila celého projektu

MK 2

Mgr. Michal Koricina

OZ LIFESTARTER

výkonný manažér

Barborka 5b

Bc. Barbora Štibraná

OZ LIFESTARTER

komunikačná manažérka

Promo-video

Mgr. Michal Špernoga

MESTO TRNAVA

vedúci Odboru školstva,
mládeže a športu

Promo-video

doc. Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA
, TRNAVSKÁ UNIVERZITA

vedecko-výskumný pracovník

Promo-video

Mgr. Andrej Havlík

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

riaditeľ

tomasovic-pavol

Ing. Pavol Tomašovič

KNIŽNICA JURAJA FÁNDLYHO

riaditeľ

Jana-Chynoradska

PaedDr. Jana Chynoradská

HARMONY ACADEMY

riaditeľka, lektorka

Monika-700x716

Mgr. Monika Kmeťová

FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED, UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA

interná doktorandka

Učíaca sa Trnava (4 of 108)

Mgr. Anežka Borošová

OZ LIFESTARTER

dobrovoľníčka

Norow

Bc. Norbert Chomistek

OZ LIFESTARTER

PR asistent

IMG_5291

Pravoslav Žilka

OZ LIFESTARTER

dobrovoľník

Promo-video

Meno Priezvisko

MESTO TRNAVA

rozvoj komunít

výkonný tím

Zapálení ľudia, ktorí chcú pomôcť
zlepšiť učenie (sa) v Trnave

Výskumný tím

Inovačný tím

PR & EVENT tím

strategický tím

Tím odborníkov, ktorí vidia učenie (sa)
z vyššej perspektívy