Skip to content

komunita firiem trnavského regiónu

Biznis point

Biznis point Trnava predstavuje komunitu zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorej cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia za účelom zdieľania skúseností, ďalšieho vzdelávania a rozvoja, a spolupráce pri vytváraní učiaceho sa mesta.

Chcete byť
súčasťou?

Staňte sa členom
našej komunity! 

ZÁMER

Komunita firiem v učiacom sa meste

Zámerom Biznis pointu je organizovať stretnutia na štvrťročnej báze, ktoré majú byť zamerané na aktuálne témy
týkajúce sa firemného vzdelávania a zároveň aj na spoločné hľadanie riešení problémov spojených so vzdelávaním dospelých. Cieľom je tiež predstavenie možností, ako sa firmy môžu viac zapojiť do života mesta,
najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. 

Vízia

Prepájať firmy
v trnavskom regióne

Poskytovať priestor pre zdieľanie skúseností a spoluprácu

Vytvárať príležitosti
na vzdelávanie a rozvoj

Zapájať firmy
do života mesta

Predstaviť možnosti riešení aktuálnych výziev v oblasti rozvoja

Kto za tým stojí?

Biznis Point je súčasťou projektu Učiaca sa Trnava,
za jeho organizáciou stoja spoločne občianske združenie
Lifestarter a Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis.

Učiaca-sa-Trnava---logo-web2b

Tím Učiacej sa Trnavy  (OZ Lifestarter)
už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie v regióne, prepája aktérov v oblasti výchovy a vzdelávania, vytvára nové edukačné príležitosti, organizuje podujatia popularizujúce učenie sa a snaží sa prispieť k vytváraniu učiaceho sa mesta.
Vďaka projektu Učiaca sa Trnava sa Mesto Trnava v roku 2022 stalo prvým slovenským mestom, zaradeným do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

MYSLITELNA_LOGO_positive.png

Tím Mysliteľne 
je výnimočný koncept rozvoja jednotlivcov aj tímov. Tvoria ho odborníci z oblasti ľudských zdrojov – konzultanti, lektori a kouči s bohatými skúsenosťami, ktorí už dlhodobejšie spolupracujú s niektorými trnavskými spoločnosťami na rozvoji ich zamestnancov. Riešime dlhodobé transformačné programy meniace spôsob, akým ľudia vnímajú seba a okolitý svet, ako myslia, konajú a dosahujú výsledky. Viac tu.

 

Najbližšie podujatie

Biznis point
16. máj 2023
9.00 - 11:30

Registrácia čoskoro

BP-vizuál-02