Skip to content

komunita firiem trnavského regiónu

Biznis point

Biznis point Trnava predstavuje komunitu zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorej cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia za účelom zdieľania skúseností, ďalšieho vzdelávania a rozvoja, a spolupráce pri vytváraní učiaceho sa mesta.

Chcete byť súčasťou tejto učiacej sa komunity?

NAJBLIŽŠIE PODUJATIE

Biznis point 03

networkingové stretnutie zástupcov firiem z trnavského regiónu

utorok 26. 9. 2023

9:00 - 12:00

miesto upresníme

O čom to bude?

Cieľom stretnutia je prepájanie HR pracovníkov a manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Súčasťou podujatia bude zaujímavá téma a Biznis SWAP.

Komunita firiem v učiacom sa meste

Zámerom Biznis pointu je organizovať stretnutia na štvrťročnej báze, ktoré majú byť zamerané na aktuálne témy
týkajúce sa firemného vzdelávania a zároveň aj na spoločné hľadanie riešení problémov spojených so vzdelávaním dospelých.
Cieľom je tiež predstavenie možností, ako sa firmy môžu viac zapojiť do života mesta,
najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja občianskej spoločnosti. 

Network

Prepájame firmy v trnavskom regióne

Zdieľanie skúseností

Poskytujeme priestor
pre zdieľanie skúseností a spoluprácu

Rozvoj

Vytvárame príležitosti pre vzdelávanie
a rozvoj.

Zapájanie firiem

Zapájame firmy
do života mesta

Riešenia

Predstavujeme možnosti riešení aktuálnych výziev v oblasti rozvoja 

Kto za tým stojí?

Učiaca-sa-Trnava---logo-web2b

Tím Učiacej sa Trnavy  (OZ Lifestarter)
už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie v regióne, prepája aktérov v oblasti výchovy a vzdelávania, vytvára nové edukačné príležitosti, organizuje podujatia popularizujúce učenie sa a snaží sa prispieť k vytváraniu učiaceho sa mesta.
Vďaka projektu Učiaca sa Trnava sa Mesto Trnava v roku 2022 stalo prvým slovenským mestom, zaradeným do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

MYSLITELNA_LOGO_positive.png

Tím Mysliteľne 
je výnimočný koncept rozvoja jednotlivcov aj tímov. Tvoria ho odborníci z oblasti ľudských zdrojov – konzultanti, lektori a kouči s bohatými skúsenosťami, ktorí už dlhodobejšie spolupracujú s niektorými trnavskými spoločnosťami na rozvoji ich zamestnancov. Riešime dlhodobé transformačné programy meniace spôsob, akým ľudia vnímajú seba a okolitý svet, ako myslia, konajú a dosahujú výsledky. Viac tu.

 

Ako to vyzerá na Biznis pointe?