Skip to content
TCU23-08

18.-24. september

Podujatie, ktoré sa snaží upozorniť na význam celoživotného učenia pre zdravie občianskej spoločnosti pomocou organizovania prednášok, workshopov a diskusií po celom Slovensku. Organizuje ho Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD). 
V Trnave pripravujeme viacero zaujímavých vzdelávacích aktivít pre rôzne vekové skupiny. 

Podujatia v Trnave

Ako sa stať učiacou
sa organizáciou?

Bezplatné podujatie pre riaditeľov a zástupcov škôl a vzdelávacích inštitúcií.

1 - Dobrovoľná civilná ochrana

Nebojím sa zachrániť život

Worskhop organizovaný Dobrovoľnou civilnou ochranou
o tom, ako podať prvú pomoc. 

Ako môžu učitelia
ovplyvniť voľby?

Webinár o tom, ako s mladými hovoriť o politických témach a ako ich motivovať k záujmu o politické dianie a podnietiť v nich občiansku angažovanosť.

Ako vytvoriť vlastnú triedu budúcnosti a učiť inak

Webinár o tom, čo je trieda budúcnosti a ako vyzerá, aké sú jej hlavné princípy a tiež 7 jednoduchých tipov, ktoré spôsobia, že žiakov bude učenie baviť.

Ako pracovať s triedou?

Prezenčný workshop o možnostiach prístupov učiteľa pri práci s triednym kolektívom aj v náročných situáciách.

Konferencia [ROZ]BYŤ

Motivačná konferencia pre stredoškolákov búrajúca
mýty o mladých ľuďoch.

Networking
vzdelávacích organizácií

Networkingové stretnutie pre vzdelávacie organizácie z Trnavy a okolia spojené s predstavením vízie Učiacej sa Trnavy a možnosťami spolupráce. 

Psychológ sprevádza a radí

Prednáška Mgr Lucie Drábikovej, PhD. na tému: Odpustenie, cesta ku slobode. 

HOTSPOT pre seniorov

Workshop pre seniorov o aplikáciách, ktoré uľahčia každodenný život. 

Optické ilúzie na MTF STU

Zaujímavá výstava optických ilúzií v priestoroch MTF STU, ktorú môžete navštíviť počas celého týždňa. 

Biznis point

Networkingové stretnutie zástupcov firiem s témou motivácie zamestnancov.