Skip to content

TRNAVA MLADÝM
je názov pre rôzne edukačné podujatia a aktivity pre mladých ľudí v Trnave, ktoré sú zamerané na ich aktívne využívanie voľného času, participáciu v spoločnosti a objavovanie vlastného potenciálu. 

Vzdelávate mladých
v Trnave?

Konferencia [ROZ]BYŤ

Konferencia pre stredoškolákov ktorá rozbíja predstavy o tom, čo znamená byť úspešný.

Trnavské klubovne

Viac už čoskoro

Mládežnícky parlament

Viac už čoskoro