Skip to content

Detská univerzita je spoločný projekt OZ Lifestarter, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavskej univerzity. Ide o denný detský tábor počas jedného týždňa v lete, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky
z rôznych oblastí vedy a výskumu. 

Chcete prihlásiť svoje deti? Stačí vyplniť prihlášku.

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
OZ LIFESTARTER

pozývajú všetky deti vo veku 7-15 rokov na denný tábor,
počas ktorého budú môcť zažiť pravú univerzitnú atmosféru
a dozvedieť sa viac z rôznych oblastí vedy

1.-4. júl 2024

8:00 - 16:00

UCM & TRUNI

Program*

*program priebežne aktualizujeme
Garantom programu je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave.

Pondelok

07.30 – 8.00
registrácia detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)  
08:00 – 12:30
zážitkový program
12:30 – 13:30
obed + teambuilding
14:00 – 15:00
nácvik imatrikulácie
15:00 – 16:00
slávnostná imatrikulácia
16:00
odovzdanie detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)

Utorok

07.30 – 8.00
registrácia detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)  
08:00 – 12:30
zážitkový program
12:30 – 13:30
obed + teambuilding
13:30 – 16:00
zážitkový program
16:00
odovzdanie detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)

Streda

07.30 – 8.00
registrácia detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)  
08:00 – 12:30
zážitkový program
12:30 – 13:30
obed + teambuilding
14:00 – 15:00
nácvik imatrikulácie
15:00 – 16:00
slávnostná imatrikulácia
16:00
odovzdanie detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)

Štvrtok

07.30 – 8.00
registrácia detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)  
08:00 – 12:30
zážitkový program
12:30 – 13:30
obed + teambuilding
14:00 – 15:00
nácvik promócie
15:00 – 16:00
slávnostná promócia
16:00
odovzdanie detí (Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave)

Dovoľte vašim deťom zažiť týždeň plný objavovania a zábavy

Cena: 160 EUR

Dôležité organizačné informácie

 • Na detskú univerzitu prijímame deti vo veku od 7 do 15 rokov.
 • Deti je potrebné medzi 7:30 a 8:00 priviezť na UCM, Nám J, Herdu 2, Trnava.
 • Deti si prídete vyzdvihnúť o 16:00 na to isté miesto.
 • Celodenná strava (desiata, obed, olovrant aj pitný režim) je pre deti zabezpečená a je zahrnutá v cene tábora. V prípade bezlepkovej, bezlaktózovej, histamínovej či inej alergie, uveďte tento fakt do prihlášky a stravu pre Vaše dieťa zabezpečíme podľa druhu alergie, ktorá mu bola diagnostikovaná
 • Prihlásiť deti je možné len prostredníctvom tohto elektronického formuláru.
 • Prihlásením dieťaťa do Detskej univerzity organizovaného Občianskym združením Lifestarter, súhlasí rodič so všeobecnými podmienkami.
 • Hneď po registrácii Vám bude prostredníctvom systému automaticky poslané potvrdenie o prijatí registrácie dieťaťa do Detskej univerzity spolu s informáciami o platbe, a to na mailovú adresu, ktorú zadáte do registračného formulára.
 • V prípade, že email nepríde, prosím prekontrolujte spam alebo nevyžiadanú poštu. Pokiaľ e-mail neprišiel ani sem, kontaktujte nás na office@uciacasatrnava.sk
 • Záväznú prihlášku dostane rodič mailom po uhradení tábora.
 • Prihlášku, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa je potrebné priniesť v deň nástupu dieťaťa do tábora podpísanú zákonným zástupcom dieťaťa. Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu.
 • V priebehu leta pošleme rodičom mailom link na fotografie z tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. Je to pekná pamiatka na tábor a umocňuje zážitky detí z tábora. Veľmi radi sa rodičom počas prezerania fotografií pochvália, čo počas týždňa zažili. V prvý deň tábora rodič vyplní súhlas / nesúhlas so zverejnením fotiek alebo videí na mediálnych kanáloch OZ Lifestarter, Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. 
 • Deti, prihlásené do tábora je možné aj poistiť – už pri objednávaní tábora. Ide o ÚRAZOVÉ POISTENIE cez poisťovňu Generali. Poistenie nie je povinné a pokiaľ má dieťa svoje vlastné poistenie, nemusíte mu doobjednávať aj naše poistenie. Cena za poistenie je 1,08€ za celý tábor.

Najčastejšie otázky

Ak si vyžaduje zdravotný stav dieťaťa zvláštnu pozornosť (alergia, diabetes, epilepsia, astma, autizmus, užívanie liekov, zvláštna opatrnosť, obmedzenia v strave a iné) alebo rodič uvedie konkrétne prekážky a obmedzenia v zdravotnom stave dieťaťa, ktoré by mohli narušiť priebeh programu DU, organizačný výbor má právo posúdiť obmedzenia v spolupráci s posúdením lekárov a dieťa vyradiť zo zoznamu účastníkov na DU ako bolo rozhodnuté na zasadaniach organizačného výboru. Ak rodič vedome zatají skutočnosť a organizačný výbor toto zistí v priebehu organizovania DU, má právo organizačný výbor vylúčiť účastníka z DU. 

Najneskorší termín na registráciu a zaplatenie je 15.6.2024 alebo do naplnenia kapacity tábora.

Ráno je potrebné priniesť dieťa na 8:00 hod. Poobede si ho môžete prísť vyzdvihnúť o 16:00 hod. Ak chcete aby dieťa chodilo domov samostatne, bez sprievodu dospelej zodpovednej osoby, je potrebné prvý deň podpísať súhlas. 

Zábavné učenie

Učenie sa prostredníctvom praktických ukážok a zábavných aktivít. 

Zážitok

Neopakovateľný zážitok
a stretnutia s odborníkmi z Trnavy

Komunita

Nové priateľstvá, spoločné záujmy a živá komunita malých objaviteľov.

Detskú univerzitu organizujú

Partneri