Trnava je už dva roky mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. O tom, čo tieto dva roky priniesli a akým výzvam vzdelávanie čelí, bola konferencia Učiace sa mesto, ktorá zároveň otvorila priestor na stretnutia a networking aktérov vzdelávania. 

Účastníci konferencie sa mohli dozvedieť o realizovaných aktivitách v rámci projektu Učiaca sa Trnava, ktoré priblížil Michal Koricina (OZ Lifestarter). Projekt má za sebou bohatú sériu podujatí zameraných na rozvoj učiteľov, seniorov, detí a mládeže. Doslova vytiahol učenie sa z inštitúcií na ulicu, čoho najživším príkladom je festival Učiaca sa Trnava. Dôležitou súčasťou tohto projektu je práve prepojenie jednotlivých vzdelávacích organizácii v regióne, ktorých spolupráca ešte lepšie reflektuje potreby v školskom a edukačnom prostredí.  

Byť učiacim sa mestom v sieti UNESCO je určitou prestížou. Trnava je skvelým príkladom raketového vzostupu s potenciálom stať sa učiacim sa mestom svetového významu. Aj v tomto duchu sa niesla diskusia s hosťkami Evou Nemčovskou (viceprimátorka Trnavy), Denisou Frelichovou (generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO), Martou Jendekovou (AINova), Máriou Bednárikovou (Učiace sa mesto Bratislava), ktoré hodnotili význam budovania učiacich sa komunít a ich dopad na spoločnosť. 

Sieť učiacich sa miest UNESCO otvára príležitosti pre medzinárodné spolupráce a inšpirácie. V tomto kontexte sa prihovorila holandská veľvyslankyňa v SR J.E. Gabriella Sancisi, ktorá predstavila príklad dlhoročnej tradície učiacich sa miest v Holandsku. 

O tom, že je dôležité nielen vedomosti mať, ale ich aj premieňať na akciu boli diskusné stoly ku konkrétnym témam. Účastníci mali možnosť debatovať o vzdelávaní mládeže a učiteľov, o práci so seniormi, o zelených zručnostiach, marketingu vzdelávania a následne hľadať konštruktívne riešenia pre vzniknuté otázky. Podnety, ktoré z debát vyplynuli, môžu byť podkladom pre jednotlivcov a v ideálnom prípade pre celé kolektívy.

Dôležitou témou je bezpečnosť na školách a v iných vzdelávacích inštitúciách, ktorej sa venoval samostatný blok. Turnikety a ozbrojení SBSkari problémy s bezpečnosťou neriešia. Ideálnou prevenciou je práca s kolektívom žiakov a angažovanie odborníka. Toto a omnoho viac o téme predstavili hostia Martin Královič (expert na bezpečnosť) a Marek Madro (psychológ, IPčko). 

Vplyv na formovanie učiacich sa komunít majú aj ďalšie úspešné projekty. Na konferencii sa predstavila Jana Chynoradská (Learn and Lead Innovation, s. r. o.) s nástrojom KNOWLO, Baterkáreň s témou zelených zručností, FILIA s problematikou formovania charakteru vo vzdelávaní a Trnavské klubovne s programom zmysluplného trávenia voľného času mládeže. 

Organizátori podujatia  – OZ Lifestarter spolu s partnermi podujatia Mestom Trnava, Slovenskou komisiou pre UNESCO a AINova – veria, že konferencia splnila cieľ a stala sa vhodnou platformou pre stretnutia, inšpirácie a začiatky spoluprác, ktorých výsledky prinesú inovácie do vzdelávania a ktoré budú môcť zhodnotiť opäť o rok či dva.

Lifestarter, AK

Recommended Posts