Festival Učiaca sa Trnava prinesie program pre všetky generácie

Občianske združenie Lifestarter  pripravuje už štvrtý ročník tohto podujatia. 

Počas dní 20.-21. júna sa v centre mesta, na Trojičnom námestí, uskutoční Festival Učiaca sa Trnava, ktorý každoročne pritiahne tisícky detí aj dospelých. Festival ponúka množstvo zážitkových vzdelávacích aktivít, workshopov a diskusií, ktoré nebudú chýbať ani tento rok. 

Festival je rozdelený do dvoch dní, pričom prvý bude venovaný primárne workshopom a edukačným aktivitám pre rôzne cieľové skupiny, druhý deň, piatok, bude zas patriť veľtrhu vzdelávacích organizácií priamo na Trojičnom námestí. 

Štvrtkový program odštartuje o 13:30 v Kine Hviezda diskusia o dezinformáciách a mediálnej gramotnosti, ktorá bude určená stredoškolákom, ale aj všetkým ďalším záujemcom. Pripravujú ju mladí ľudia z organizácie DASATO. O matematickom myslení bude reč na seminári pre učiteľky prvého stupňa ZŠ o 14:00 vo vzdelávacom centre Lifestarter. 

Blok workshopov začne v Malom Berlíne od 15:00 h, nebudú chýbať témy „Ako mať zdravú myseľ“ alebo „Matematika všade okolo nás“. S prednáškou do Trnavy zavíta aj známy popularizátor matematiky Zbyněk Kubáček z Univerzity Komenského v Bratislave. 

Novinkou piatkového programu festivalu je aj prepojenie s podujatím „Víkend so Slovenskou akadémiou vied“, ktorá v rámci stánkov predstaví svoju rôznorodú činnosť. Aktivity v stánkoch budú doplnené kultúrnym a hudobným programom v podaní Divadla Jána Palárika či trnavských umeleckých škôl. 

Počas dopoludnia vznikne v rámci festivalu aj Zóna pre seniorov, v ktorej bude pripravený zaujímavý edukačný program aj pre starších ľudí. Budú mať možnosť dozvedieť sa viac o fungovaní mozgu, o zdravom životnom štýle, prevencii kriminality, ale aj rozvíjať svoje digitálne zručnosti. 

Celý program festivalu nájdu záujemcovia aj na stránke www.uciacasatrnava.sk

Festival Učiaca sa Trnava organizuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, Slovenskou komisiou pre UNESCO, EPALE Slovensko a desiatkami ďalších organizácií. 

Univerzity v Trnave pripravujú spoločnú Detskú univerzitu

Trnava 10. 5. 2024 – Hlavným iniciátorom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá Detskú univerzitu po 7 ročníkoch tentokrát organizuje spoločne s Trnavskou univerzitou a občianskym združením Lifestarter. Určená je pre deti vo veku 7 – 15 rokov, ktorým ponúkne zážitkové učenie a zábavné aktivity.

Detská univerzita je spoločný projekt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a OZ Lifestarter. Ide o denný detský tábor, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu.

„Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Našim cieľom je podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas jedného týždňa účastníci Detskej univerzity navštívia štyri fakulty, Fakultu masmediálnej komunikácie a Fakultu sociálnych vied na UCM, Filozofickú a Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite. Okrem zážitkového programu na nich čakajú aj slávnostná imatrikulácia a promócia.

„Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že deťom priblíži nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorí aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity.

O organizačné zabezpečenie aj animátorov Detskej univerzity sa postará občianske združenie Lifestarter, ktoré stojí za projektom Učiaca sa Trnava, ktorého jedným z cieľov je aj prepájanie vzdelávacích organizácií a popularizácia rôznych vzdelávacích príležitostí  v meste. Partnerom projektu je Mesto Trnava a Nadácia ESET. Viac informácií aj prihlasovanie sa nachádza na stránke: https://www.uciacasatrnava.sk/detska-univerzita/

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pomáha rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku. Vo svojom portfóliu má 146 študijných programov na piatich fakultách a jednom inštitúte v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom štúdiu, a to na Fakulte masmediálnej komunikácie, Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied, Fakulte zdravotníckych vied, Filozofickej fakulte a Inštitúte manažmetu. Medzi hlavné poslania a priority univerzity patria uplatnenie absolventov v praxi, rozvoj kritického myslenia študentov, podpora hodnôt humanizmu a demokracie a taktiež rozvoj spoločnosti prostredníctvom vedy a výskumu v spoločenských aj prírodných vedách.

Trnavská univerzita je vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis (1635). Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva skoro 5 300 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 33-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 89% poslucháčov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite.

Občianske združenie Lifestarter je nezisková organizácia, venujúca sa vzdelávaniu všetkých vekových kategórií, vďaka ktorej je Mesto Trnava od roku 2022, ako prvé mesto na Slovensku, členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Venuje sa tiež vzdelávaniu pedagógov, mladých ľudí, seniorov a vytváraniu rôznych učiacich sa komunít. Každoročne tiež organizuje Festival Učiaca sa Trnava, ktorého sa zúčastňuje viac ako 2000 návštevníkov.

Príklad Učiacej sa Trnavy inšpiruje aj ďalšie slovenské mestá

Trnava je už dva roky mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. O tom, čo tieto dva roky priniesli a akým výzvam vzdelávanie čelí, bola konferencia Učiace sa mesto, ktorá zároveň otvorila priestor na stretnutia a networking aktérov vzdelávania. 

Účastníci konferencie sa mohli dozvedieť o realizovaných aktivitách v rámci projektu Učiaca sa Trnava, ktoré priblížil Michal Koricina (OZ Lifestarter). Projekt má za sebou bohatú sériu podujatí zameraných na rozvoj učiteľov, seniorov, detí a mládeže. Doslova vytiahol učenie sa z inštitúcií na ulicu, čoho najživším príkladom je festival Učiaca sa Trnava. Dôležitou súčasťou tohto projektu je práve prepojenie jednotlivých vzdelávacích organizácii v regióne, ktorých spolupráca ešte lepšie reflektuje potreby v školskom a edukačnom prostredí.  

Byť učiacim sa mestom v sieti UNESCO je určitou prestížou. Trnava je skvelým príkladom raketového vzostupu s potenciálom stať sa učiacim sa mestom svetového významu. Aj v tomto duchu sa niesla diskusia s hosťkami Evou Nemčovskou (viceprimátorka Trnavy), Denisou Frelichovou (generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO), Martou Jendekovou (AINova), Máriou Bednárikovou (Učiace sa mesto Bratislava), ktoré hodnotili význam budovania učiacich sa komunít a ich dopad na spoločnosť. 

Sieť učiacich sa miest UNESCO otvára príležitosti pre medzinárodné spolupráce a inšpirácie. V tomto kontexte sa prihovorila holandská veľvyslankyňa v SR J.E. Gabriella Sancisi, ktorá predstavila príklad dlhoročnej tradície učiacich sa miest v Holandsku. 

O tom, že je dôležité nielen vedomosti mať, ale ich aj premieňať na akciu boli diskusné stoly ku konkrétnym témam. Účastníci mali možnosť debatovať o vzdelávaní mládeže a učiteľov, o práci so seniormi, o zelených zručnostiach, marketingu vzdelávania a následne hľadať konštruktívne riešenia pre vzniknuté otázky. Podnety, ktoré z debát vyplynuli, môžu byť podkladom pre jednotlivcov a v ideálnom prípade pre celé kolektívy.

Dôležitou témou je bezpečnosť na školách a v iných vzdelávacích inštitúciách, ktorej sa venoval samostatný blok. Turnikety a ozbrojení SBSkari problémy s bezpečnosťou neriešia. Ideálnou prevenciou je práca s kolektívom žiakov a angažovanie odborníka. Toto a omnoho viac o téme predstavili hostia Martin Královič (expert na bezpečnosť) a Marek Madro (psychológ, IPčko). 

Vplyv na formovanie učiacich sa komunít majú aj ďalšie úspešné projekty. Na konferencii sa predstavila Jana Chynoradská (Learn and Lead Innovation, s. r. o.) s nástrojom KNOWLO, Baterkáreň s témou zelených zručností, FILIA s problematikou formovania charakteru vo vzdelávaní a Trnavské klubovne s programom zmysluplného trávenia voľného času mládeže. 

Organizátori podujatia  – OZ Lifestarter spolu s partnermi podujatia Mestom Trnava, Slovenskou komisiou pre UNESCO a AINova – veria, že konferencia splnila cieľ a stala sa vhodnou platformou pre stretnutia, inšpirácie a začiatky spoluprác, ktorých výsledky prinesú inovácie do vzdelávania a ktoré budú môcť zhodnotiť opäť o rok či dva.

Lifestarter, AK

Staňte sa súčasťou 4. ročníka festivalu učenia!

Milí nadšenci vzdelávania v Trnave a okolí! Pozývame vás stať sa súčasťou 4. ročníka festivalu Učiaca sa Trnava!

Festival nám rastie a sním aj jeho trvanie, preto sa tento rok môžete tešiť hneď na 2 festivalové dni plné interaktívnych aktivít, seminárov, diskusií či prezentácie možností na rozvoj a vzdelávanie.

Festival Učiaca sa Trnava sa tento rok uskutoční v termíne vo štvrtok 20. a v piatok 21. júna 2024. Vo štvrtok sa v poobedňajších a večerných hodinách v rôznych priestoroch v centre mesta uskutoční niekoľko zaujímavých seminárov, workshopov a diskusií, ktorých program zverejníme neskôr.

V piatok 21. júna bude veľtrh vzdelávacích organizácií, tak ako sme už zvyknutí z minulých rokov. Tento krát však jemne meníme polohu, festival tentokrát bude situovaný na Trojičnom námestí. Rôzne interaktívne vzdelávacie aktivity môžu pripraviť univerzity, vzdelávacie a kultúrne organizácie a ďalšie inštitúcie v svojich stánkoch od 8:30 do 12:30. Tento program je určený deťom a mladým ľuďom, ale aj širokej verejnosti.

Ak chcete byť súčasťou festivalu teraz je čas prihlásiť sa!

Pre uľahčenie organizácie festivalu sme vytvorili prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého budeme prijímať prihlášky organizácii, ktoré by mali záujem zúčastniť sa festivalu. Keďže počet miest je limitovaný a záujem je veľký, vyberieme tie organizácie, ktoré pre návštevníkov festivalu poskytnú najlepšie a najzaujímavejšie aktivity v svojich stánkoch. Aktivity majú mať vzdelávací a zážitkový charakter. Prihlasovanie je otvorené do 31. marca 2024. Prihlasovací formulár nájdete tu.

Už teraz sa na vás tešíme!

Štyridsať trnavských učiteľov sa spolu vzdeláva v Škole učiteľov

Vzdelávací program ich bude sprevádzať počas šiestich mesiacov.

Učitelia základných, stredných, ale aj materských škôl z trnavského okresu sú účastníkmi prvého Vstupného programu Školy učiteľov. Ide o vzdelávací program, vďaka ktorému sa naučia metóde didaktickej reflexie, a to buď v oblasti aktivizácie žiakov alebo riadenej práci s textom zameranej na kritické myslenie.

Vo štvrtok 8.11. tento program odštartoval v komunitnom vzdelávacom centre Lifestarter pod vedením členov tímu Učiacej sa Trnavy, ktorí sa viac ako dva roky usilovali o spoločnú víziu a prienik aktivít kvôli podobnému projektu. Hlavným cieľom programu je vytvorenie platformy pre učiteľov, ktorým záleží na zmenách a inovatívnych formách vyučovania. Práve vďake komunite Školy učiteľov tak získajú podporujúcu skupinu a pomoc odborníkov, aby sa mohli kontinuálne zlepšovať. Súčasťou prvého stretnutia bolo predstavenie celej myšlienky projektu, zoznamovacie aktivity aj predstavenie lektorov zo zapojených organizácií, ktorí jednotlivé workshopy povedú.

„Umenie učiť (sa) spolu“ – týmto mottom predstavila Jana Chynoradská víziu Školy učiteľov, ktorá hneď o týždeň pokračovala stretnutím prvej skupiny pedagógov zameranej na tému aktivizácie žiakov. Počas ďalších týždňov a mesiacov sa budú učitelia pravidelne stretávať a na praktických workshopoch rozoberať témy, ktoré im pomôžu prenášať inovácie aj do ich škôl. Benefitom pre účastníkov je totiž tiež podpora mentorov z Regionálneho centra podpory učiteľov, ktorí im pomôžu pri konkrétnych výzvach a úlohách.

Škola učiteľov vznikla ako súčasť iniciatívy Učiaca sa Trnava a na jej fungovaní sa podieľajú OZ Lifestarter, Inovačné centrum Learn Lead, Súkromná základná škola BESST, Regionálne centrum podpory učiteľov, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a Mesto Trnava. Aktivity projektu sú vďaka Nadácií Pontis spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs.

(Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.)

Ako vyzeral Týždeň celoživotného učenia? (FOTO)

Projekt Učiaca sa Trnava priniesol do Trnavy viacero zaujímavých podujatí pre učiteľov, seniorov aj verejnosť.

Počas Týždňa celoživotného učenia (18.-22.9.) mali Trnavčania možnosť zúčastniť sa vzdelávacích podujatí, ktoré pre nich pripravil tím Učiacej sa Trnavy v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pozrite si fotografie z jednotlivých aktivít.

Kurz prvej pomoci pre asi 60 účastníkov zrealizovala Dobrovoľná civilná ochrana – Trnava.

Workshop „Ako sa stať modernou učiacou sa organizáciou?“ pod vedením Janky Chynoradskej z Harmony Academy.

SZŠ BESST pripravila webinár o triede budúcnosti.

OZ Lifestarter pripravilo webinár pre učiteľov s názvom „Ako môžu učitelia ovplyvniť voľby?“

Stretnutie riaditeľov základných škôl trnavského regiónu pripravilo Regionálne centrum podpory učiteľov Trnava.

V Záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho sa uskutočnil networking vzdelávacích organizácií.

Workshop HOTSPOT s názvom „Aplikácie, ktoré uľahčia život“ (Lifestarter) pomohol seniorom pri používaní smartfónov.

Výstava OPTICKÉ ILÚZIE NA MTF ukázala netradičné vizuálne javy v priestoroch MTF STU v Trnave.

Počas týždňa sa mala uskutočniť aj Konferencia ROZBYŤ pre mladých ľudí, avšak z dôvodu nízkeho počtu prihlásených ju organizátori presunuli na nový termín, ktorý upresnia čoskoro. Týždeň celoživotného učenia je podujatie, ktorého cieľom je poukázať na význam celoživotného učenia a priblížiť ho ľuďom rôzneho veku. V Trnave bolo podujatie zastrešené projektom Učiaca sa Trnava (OZ Lifestarter), v rámci ktorého sa Trnava v minulom roku stala prvým slovenským mestom, ktoré je členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

Podujatie bolo spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č.101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Festival Učiaca sa Trnava priniesol do mesta radosť z učenia

Piatok 23. júna sa na pešej zóne uskutočnil ďalší ročník festivalu Učiaca sa Trnava. Deti základných škôl si počas dopoludňajšieho programu mohli vyskúšať množstvo aktivít, ktoré si pre nich pripravilo viac ako 45 vzdelávacích organizácií. Poobedňajší program ponúkol workshop so spisovateľom Danielom Hevierom a panelovú diskusiu o  zmenách s Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, Natáliou Pažickou a Martinom Takáčom.

Občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava zorganizovalo už po tretíkrát festival Učiaca sa Trnava, ktorý otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava a generálna tajomníčka Slovenskej komisie UNESCO Ľubica Erdelská. Doobedňajší program priniesol desiatky aktivít rôznych vzdelávacích organizácií v ôsmich tematických okruhoch. V okruhu „Tvoríme dielo“ si mohli deti vyskúšať zahrať na hudobných nástrojoch a zaspievať karaoke, nakresliť spoločné umelecké dielo či vytvoriť rekord klbka zo starých nechcených tričiek. Tematický okruh venujúci sa prírode ponúkol nielen vedecké pokusy z dielne FPV UCM v Trnave, ale aj ukážku znečistenia vodných tokov, ktorú si pre žiakov pripravila Veselá veda. Na históriu a dejiny kráľovského mesta sa zameral samostatný tematický okruh, ktorý odprezentoval niekoľko historických postáv spojených s Trnavou, ale aj ukážky starých písacích strojov či listín. Ďalšie z tematických okruhov venovali pozornosť vzťahu k európskym krajinám a budovaniu etických hodnôt vrátane finančnej gramotnosti, ktorých súčasťou boli organizácie ako Európsky dialóg, SZŠ BESST, EPALE Slovensko, FSV UCM v Trnave, ABCedu, Finplay či Kancelária Európskeho parlamentu na SK. Aj tento rok organizátori mysleli na fyzickú i duševnú pohodu v tematickom okruhu s názvom „V dobrej kondícii“ ponúkajúcom niekoľko športových aktivít vrátane prezentácie novej aplikácie Vyskilluj, pričom súčasťou festivalu bolo aj IPčko podporujúce duševné zdravie. Priestor na festivale dostal aj tematický okruh s názvom „Takto to funguje“, ktorý ponúkal možnosť ostrihať vlasy figuríne či vyskúšať si niektoré z technických prostriedkov v stánkoch trnavských stredných odborných škôl. Špeciálne miesto na festivale mal okruh s názvom „Pomáhame ľuďom rásť“, ktorého súčasťou boli firmy a organizácie, ktoré úzko spolupracujú alebo podporujú Učiacu sa Trnavu.

Okrem aktivít v jednotlivých tematických okruhoch priniesol festival Učiaca sa Trnava aj kultúrne vystúpenia, diskusie či workshop priamo na pódiu. V doobedňajšom programe sa svojím bohatým programom predstavila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, spevák Lukáš Partl, umelec Peter Ličko s diskusiou k detskej knihe o chlapcovi z osady či hudobné zoskupenie zo ZUŠ Gaudia. Špeciálny program si organizátori pripravili aj podvečer, keď sa na pódiu predstavil spisovateľ Daniel Hevier s workshopom na tému „Ako sa učiť s radosťou“. Neskôr nasledovala panelová diskusia s názvom Pripravení na zmeny, ktorú moderoval Noro Chomistek a jeho hosťami boli moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová, greenfluencerka Natália Pažická a expert na umelú inteligenciu Martin Takáč. Diskusia priniesla odpovede na množstvo otázok o klimatických zmenách, nástupe umelej inteligencie, ale aj postavení žien v spoločnosti.

Organizátorom Festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava. Hlavným partnerom podujatia  je spoločnosť CEVA Logistics, podieľali sa aj  ďalší partneri, ktorým záleží na vzdelávaní – EPALE Slovensko, Slovenská komisia pre UNESCO,  Dentálne centrum Limbová a ďalší. Viac informácií o projekte Učiaca sa Trnava, ako aj iných aktivitách nájdete na weboch www.uciacasatrnava.sk alebo www.lifestarter.sk.