Druhý Biznis point otvoril tému age managementu vo firmách

utorok 16. mája 2023 sa v priestoroch Malého Berlína uskutočnilo ďalšie podujatie určené pre všetkých zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia.

Podujatie bolo venované téme Age managementu, ktorá je aktuálne jednou z rezonujúcich tém vo firmách.  Hosťom bola riaditeľka Slovenskej ssociácie age managementu PaedDr. Ilona Hegerová. Účastníkom predstavila koncept age managementu, možnosti jeho uplatňovania vo firmách a podstatná časť stretnutia bola venovaná diskusii.

Primárnym cieľom networkingu a ďalších aktivít tohto projektu, je poskytnúť priestor na nadväzovanie spolupráce HR pracovníkov v trnavskom regióne, ako aj nadviazanie spolupráce firiem na aktivitách Učiacej sa Trnavy.

Ďalším kľúčovým témam sa budú účastníci venovať na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2023. Bližšie informácie vrátane registračného formulára organizátori upresnia v najbližších týždňoch.

Vítaní sú aj ďalší zástupcovia a zástupkyne firiem, ktorí by sa radi zúčastnili otvorenej diskusie a prispeli tak k potrebným riešeniam vo firemnom vzdelávaní.

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Jana Pozdechová spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré s projektom nadviazalo partnerstvo, pričom ich tím tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava, centre Mysliteľňa a vzniknutom projektom Biznis Point, sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk.

Na piatok 23. júna si nič neplánujte, čaká nás Festival Učiaca sa Trnava!

Zažite tretí ročník festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý sa bude konať už v piatok 23. júna 2023 priamo v centre mesta na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre žiakov základných škôl, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj poobedňajší špeciálny program s panelovou diskusiou.

Občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava si rovnako, ako v predchádzajúce ročníky pripravilo ďalší festival Učiaca sa Trnava, ktorý bude plný inšpiratívnych hostí a predstaví viaceré vzdelávacie organizácie. Festival ponúkne v priebehu doobedňajšieho programu od 8:30 hod. do 12:00 hod. niekoľko samostatných tematických kruhov, ktoré budú venovať pozornosť nielen prírode, umeniu, technike, histórii či zdraviu, ale aj vzťahu k európskym krajinám a budovaniu etických hodnôt.

Poobedňajší program od 17:00 hod. do 20:00 hod. ponúkne interaktívny workshop s jednou z osobností slovenskej literatúry a prinesie panelovú diskusiu s tromi špeciálnymi hosťami/hostkami na tému Pripravení na zmeny. Nenechajte si ujsť zážitkový vzdelávací deň a príďte už v piatok 23. 6. 2023 do centra mesta na pešiu zónu. Festival je zadarmo a je určený pre všetkých Trnavčanov, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Na svoje si prídu nielen deti základných škôl, ale aj študenti stredných či vysokých škôl a iná verejnosť, ktorá rada rozvíja svoje zručnosti či kreativitu. Podrobný program festivalu bude onedlho zverejnený na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj na facebookovom podujatí. Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť CEVA Logistics a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

Učiaca sa Trnava privítala návštevu členov EPALE z krajín EÚ

Dvadsaťčlenná skupina ľudí pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých bola na Slovensku na dvojdňovej študijnej návšteve.

Vo štvrtok 20. apríla Trnavu navštívili členovia Európskej platformy pre vzdelávanie dospelých (EPALE) z Nemecka, Lotyšska, Maďarska, Malty a ďalších európskych krajín. Ich cieľom bolo spoznať koncept a aktivity prvého slovenského učiaceho sa mesta, ktorým je Trnava od roku 2022.
Tím občianskeho združenia Lifestarter, ktoré v spolupráci s Mestom Trnava zastrešuje Učiacu sa Trnavu, pripravil pre návštevníkov celodenný program.

Ich putovanie po Trnave sa začalo v komunitnom vzdelávacom centre Lifestarter, kde sa účastníci dozvedeli viac o vzniku, činnosti aj plánoch Učiacej sa Trnavy priamo od členov hlavného tímu. Následne ich kroky smerovali na radnicu, kde ich privítala pani viceprimátorka Eva Nemčovská, ktorá vytvorila priestor aj pre otázky. Návštevníci sa zaujímali najmä o oblasť vzdelávania dospelých a seniorov, no neobišli ani témy školstva a financovania aktivít neziskových organizácií v meste.
Potenciál Učiacej sa Trnavy je najmä v prepájaní vzdelávacích organizácií a vytváraní systému, ktorý napomáha  spolupráci všetkých aktérov v oblasti výchovy a vzdelávania v meste,“uviedla počas stretnutia viceprimátorka Nemčovská.

Študijná návšteva pokračovala obedom a prehliadkou historického centra mesta. Po nej skupina navštívila Knižnicu Juraja Fándlyho, kde sa okrem mnohých zaujímavých aktivitách dozvedeli viac aj o histórii vzdelávania dospelých v našom regióne a absolvovali aj krátku prehliadku jednotlivých oddelení knižnice.
V rámci programu stihli zahraniční návštevníci navštíviť aj Trnavskú univerzitu, kde sa dozvedeli o činnosti dvoch pracovísk v oblasti vzdelávania dospelých – o projektoch Katedry psychológie FF TU a študijných programoch Univerzity tretieho veku.

Posledná zastávka sa uskutočnila v priestoroch Nádvoria Kampus, kde spoznali tento štipendijný program pre študentov.

Hodnotenia návštevy Trnavy od účastníkov boli veľmi pozitívne, viacerí prejavili záujem o budúcu spoluprácu s Učiacou sa Trnavou.
Viac o projekte Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Trnava stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO, môžete nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Projekt Biznis Point odštartoval stretnutia ľudí z HR a oblasti firemného vzdelávania

V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutočnilo prvé podujatie určené pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstavilo novovzniknutý projekt Biznis Point v spolupráci s projektom Učiaca sa Trnava a Janou Pozdechovou, ktorá spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis.

Podujatie otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, ktorá vyjadrila podporu novému projektu Biznis Point a napojila ho na vznik Učiacej sa Trnavy, ako jediného učiaceho sa mesta na Slovensku. Po otvorení dostali účastníci a účastníčky priestor na zoznámenie sa, ale
aj predstavenie úspešných vzdelávacích aktivít a pomenovanie najväčších výziev, s ktorými sa firmy v oblasti vzdelávania stretávajú. „Vzájomná podporujúca, atmosféra, množstvo  podnetných informácií z diania a života firiem, ale aj vôľa rozvíjať sa a posúvať veci vpred. Včerajšie stretnutie iba potvrdilo, že to má zmysel.“ uviedla Jana Pozdechová, ako jedna z organizátoriek projektu Biznis Point. Primárnym cieľom networkingu a ďalších aktivít, ktoré projekt pripravuje, je poskytnúť priestor na nadväzovanie spolupráce HR pracovníkov v trnavskom regióne, a to aj v dlhšom časovom horizonte.

Výsledkom prvého stretnutia, je zadefinovanie štyroch oblastí: rozvoj a vzdelávanie, leadership, zamestnancisebarozvoj. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na zadefinovanie si kľúčových tém v jednotlivých oblastiach vzdelávania na ďalšie obdobie a prispieť tak k zodpovedným firemným rozhodnutiam,“ poznamenala Adela Kasalová z OZ Lifestarter, ako ďalšia organizátorka projektu. Jednotlivým oblastiam sa budú účastníci a účastníčky venovať na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 16. 5. 2023. Bližšie informácie vrátane registračného formulára organizátori upresnia v najbližších týždňoch. Vítaní sú aj ďalší zástupcovia a zástupkyne firiem, ktorí by sa radi zúčastnili otvorenej diskusie a prispeli, tak k potrebným riešeniam v personálnom vzdelávaní.

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Jana Pozdechová spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré s projektom nadviazalo partnerstvo, pričom ich tím tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava, centre Mysliteľňa  a vzniknutom projektom Biznis Point, sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk.

Čo o Trnave prezradil výskum vzdelávacích organizácií ? 

Počas roka 2022 prebiehal v Trnave výskum, ktorý mal zmapovať situáciu a aktuálne výzvy v oblasti výchovy a vzdelávania. Za jeho realizáciou stojí výskumný tím projektu Učiaca sa Trnava

Dôvodom pre realizáciu výskumu bolo doposiaľ  chýbajúce mapovanie vzdelávacích organizácií v meste a tiež zámer naštartovať proces kolektívneho dopadu v oblasti výchovy a vzdelávania. „Kolektívny dopad je koncept, ktorý predpokladá identifikovanie spoločných priorít jednotlivých aktérov a zosúladenie svojich aktivít tak, aby reálne prispievali k riešeniu konkrétneho spoločenského problému,“ vysvetľuje doc. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý stál na čele riešiteľského tímu výskumu. 

Tím výskumníkov počas niekoľkých mesiacov zmapoval vyše 200 vzdelávacích organizácií pôsobiacich v Trnave a so zástupcami asi 80 z nich zrealizoval aj štruktúrované rozhovory, ktorých cieľom bolo zistiť priority, činnosť, cieľové skupiny aj problémy daných organizácií. Z týchto rozhovorov pri spracovaní dát vyplynulo 10 tematických oblastí, ktoré sú pre trnavské školy, vzdelávacie organizácie či neziskové organizácie dôležité a do ktorých bolo možné zaradiť všetkých zapojených respondentov vyskumu:

  1. Inklúzia 
  2. Profesijný rozvoj učiteľov
  3. Výchova charakteru 
  4. Kritické myslenie a čítanie s porozumením 
  5. Uplatnenie na trhu práce 
  6. Zdravý životný štýl 
  7. Kultúrna a estetická výchova 
  8. Environmentálna výchova 
  9. Participácia a aktivizácia mladých ľudí 
  10. Technické vzdelávanie a digitálna gramotnosť 

Analýza výsledkov výskumu tiež ukázala, že najväčšia ponuka vzdelávacích aktivít je pre žiakov základných škôl, a tak sa základné školy stávajú „kotlíkom“ rôznych intervencií. Výzvou pre riaditeľov škôl je, aby sa okrem vlastnej stratégie školy zamerali aj na dlhodobú spoločnú stratégiu v oblasti regionálnej výchovy a vzdelávania, podľa ktorej by účinnejšie využívali služby externých poskytovateľov. 

Medzi aktérmi vo vzdelávaní v Trnave panuje vo veľkej miere konkurenčný duch. Vystihujú to aj slová jedného z respondentov: „každá inštitúcia sa snaží prežiť a ukazovať, že je najdôležitejšia, a ťažko sa jej priznáva, že bez tých všetkých ostatných nič neznamená“.

Ukazuje sa aj rozdielnosť v mentálnom nastavení zástupcov verejného sektora (školské úrady, NIVAM) a aktérmi súkromného, resp. tretieho sektora. Zásadným rozdielom je aj miera ochoty sieťovať sa – kým súkromný a neziskový sektor je otvorený spolupráci, verejné inštitúcie majú skôr tendenciu ostávať v zabehnutých procesoch. S tým súvisí aj nízka miera zdieľania skúseností medzi jednotlivými aktérmi vo vzdelávaní. 

Dobrou správou ale je, že väčšina zapojených organizácií vníma myšlienku kolektívneho dopadu ako pozitívnu a má záujem nadväzovať zmysluplné spolupráce. 

V súvislosti s ekonomickým zabezpečením vzdelávania v Trnave možno skonštatovať, že mnoho menších organizácií zápasí s existenčnými problémami – chýbajú im napríklad vlastné priestory alebo dostatočné personálne zabezpečenie. 

Trnavské školy zas riešia vo veľkej miere témy inklúzie, profesijného rozvoja učiteľov, digitalizácie vyučovacieho procesu aj digitálnej gramotnosti žiakov a v neposlednom rade aj charakterového a sociálno-emocionálneho rozvoja žiakov. V školách sa tiež čoraz viac objavuje idea školy ako komunitného priestoru – čiže možnosti využívať priestory na rozličné voľnočasové aktivity (nielen) pre deti. 

Motivácia pedagógov k celoživotnému učeniu sa ostáva naďalej výzvou, s čím súvisí potreba zavádzať na školy profesijné učiace sa komunity, aby tak boli učitelia pripravení na zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša. 

Vysoké školy v Trnave musia o študentov zápasiť s univerzitami v Bratislave, ale najmä v Česku, preto sa v rámci svojich odborov snažia o najvyššiu kvalitu, čo sa im v prípade niektorých fakúlt darí. Trnavské univerzitné fakulty by chceli viac rozvíjať pred-univerzitné vzdelávanie pre potenciálnych záujemcov, avšak jednou vetou dodávajú, že na takúto činnosť systém financovania nemyslí.

Vďaka výskumu edukačných iniciatív sme nielen zmapovali vzdelávacích aktérov v regióne, ale aj bližšie spoznali východiská ich aktuálnych problémov. Je nespochybniteľné, že skutočné zmeny môžu prísť až po osvojení si celoživotného vzdelávania ako životného štýlu a vnútornej motivácii ľudí k učeniu sa. 

Pre naše mesto tiež ostáva výzvou zabezpečiť lepšiu finančnú stabilitu vzdelávacích organizácií, teda kontinuálnu podporu počas viacerých rokov, nielen jedného či dvoch dotačných období. 

Všetky spomenuté výsledky sú pre tím Učiacej sa Trnavy dôležitým východiskom pre plánovanie vzdelávacích programov a tvorbu ďalších projektov. Jedným z pozitívnych príkladov môže byť projekt Škola učiteľov, ktorý v týchto mesiacoch pripravujú spoločne viaceré organizácie pod záštitou Learn&Lead, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a občianskeho združenia Lifestarter. Škola učiteľov má pomôcť zjednotiť a prepojiť ponuky ďalšieho vzdelávania pre učiteľov, priniesť inovatívne vzdelávacie programy a tiež umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmusplus. 

Zaujímavým výstupom výskumu je aj online mapa vzdelávacích aktérov v Trnave a blízkom okolí, ktorá okrem polohy jednotlivých organizácií zahŕňa aj základnú charakteristiku, začlenenie do tematického klastra a vzájomné prepojenia aktérov. Mapa tak môže byť užitočnou pomôckou pri sieťovaní, hľadaní projektových spolupracovníkov, ale aj pre občanov, ktorých zaujímajú rôznorodé edukačné možnosti. Online mapu je možné nájsť na stránke: www.mapa.uciacasatrnava.sk 

Výskum edukačných iniciatív bol realizovaný ako súčasť aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a v rámci ktorého sa Trnava v roku 2022 ako prvé slovenské mesto stala súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Výskum sa uskutočnil vďaka tímu výskumníkov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a aj vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Mesta Trnava. 

Nižšie nájdete k dispozícii kompletnú správu z výskumu. 

Foto: Lifestarter / výskumný tím Učiacej sa Trnavy: Juraj Šimkovič, Martin Brestovanský, Beáta Danišová, Juraj Štofej

Trnava je inšpiráciou pre Slovensko, zaznelo na konferencii o učiacich sa mestách

Informovať o koncepte učiacich sa miest, podnietiť samosprávy k záujmu o rozvoj celoživotného učenia a diskutovať o výzvach pre vzdelávanie dospelých – to všetko boli ciele konferencie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Učiaca sa Trnava.

Konferencia „Učiace sa mestá – príležitosť hľadať nové riešenia“ sa uskutočnila v stredu 15.2. na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR pod záštitou  Slovenskej komisie UNESCO. Úvodným príhovorom prítomných privítala generálna tajomníčka Slovenskej komisie UNESCO Ľubica Erdelská, ktorá zároveň vyzdvihla dôležitosť podpory vzdelávania.

Hlavným organizátorom podujatia bola Akadémia Istropolitana Nova, ktorej riaditeľka Marta Jendeková odpovedala v úvodnom príspevku na otázku Prečo učiace sa mestá? a uviedla tak poslucháčov do témy podpory celoživotného učenia na úrovni lokálnych politík. Následne sa pokračovalo príspevkom „Aj mesto sa môže učiť“ v podaní Michala Koricinu, ktorý zastupoval Učiacu sa Trnavu. V prezentácii predstavil proces zapojenia sa mesta do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO a tiež aktivity, na ktorých v Trnave aktuálne pracujú. V rámci tohto bloku vystúpil s krátkym zhodnotením aj Michal Špernoga z Odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava, ktorý ocenil benefity tohto projektu pre obyvateľov.

Po diskusii a obedovej prestávke predstavila teoretické východiská vzdelávania dospelých a tiež pripravovanú platformu doc. Dominika Temiaková z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. O aktivitách kreatívneho mesta Košice hovoril projektový manažér Marko Popovic a v závere konferencie rezonovala aj téma zručností pre budúcnosť, ktorú priblížil Peter Rusiňák z Americkej obchodnej komory.

Počas neformálnych rozhovorov v závere konferencie adresovali predstavitelia Učiacej sa Trnavy pozvanie predstaviteľkám Slovenskej komisie UNESCO na festival učenia, ktorý sa v Trnave uskutoční už po tretí raz, a to v piatok 23. júna 2023.

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Foto: FB/Slovenská komisia UNESCO

Cena ministerstva školstva za rozvoj celoživotného vzdelávania 2022 putuje do Učiacej sa Trnavy

ňa 6.12.2022 v Grandhoteli Starý Smokovec sa uskutočnila Konferencia EPALE 2022 – Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia a zástupkyne v oblasti vzdelávania dospelých z celého Slovenska. 

V úvode konferencie sa prihovoril riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), Ing. Branislav Hadár, pričom podujatie pozostávalo z troch blokov. V prvom bloku bol predstavený súčasný vývoj vzdelávania dospelých na Slovensku a aktuálne výzvy pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Kouč a lektor Matúš Jarečný zo SUVko Coaching priblížil zas nové trendy vo vzdelávaní dospelých. Druhá časť podujatia bola venovaná workshopom, v rámci ktorých si účastníci mohli vybrať  z dvoch tém: „Prečo nie sú nové formy  vzdelávania len o zmene zručností?“ pod vedením lektorky Ľubice Takáčovej (Life-Up) a  “Iniciatívy EÚ na podporu vzdelávania dospelých – EPALE, Erasmus+”, ktorý viedol Roman Staník z Erasmus+ a tím EPALE.

V záverečnej časti podujatia prebehlo slávnostné odovzdanie ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je udeľovaná od roku 2018. Zástupcovia ŠIOV odovzdali túto cenu občianskemu združeniu Lifestarter, a to najmä za projekt Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Mesto Trnava stalo prvým slovenským mestom zapísaným do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Pred samotným odovzdaním ceny sa zúčastneným prostredníctvom videa prihovoril RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR so slovami: „Dnešná konferencia navyše nie je len bežnou konferenciou. Vraciame sa ňou k oceňovaniu tých, ktorí sa svojou prácou pričinili o rozvoj celoživotného vzdelávania na Slovensku, ktoré prerušila pandémia Covid 19. Preto som rád, že dnes ocenená organizácia a výsledky jej práce, ktoré sú hodné našej pozornosti presahujú hranice Slovenska. Dámy a páni je mi cťou oznámiť vám, že cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  za prínos celoživotnému vzdelávaniu za rok 2022 získalo občianske združenie  Lifestarter pod vedením výkonného riaditeľa Michala Koricinu.” 

V krátkom poďakovaní za ocenenie Michal Koricina uviedol, že “členstvo v medzinárodnej sieti učiacich sa miest ani ocenenie ministerstva nemá byť vrchol projektu, ale naopak je to len začiatok príbehu učiaceho sa mesta.” Podľa jeho slov je pre úspech Učiacej sa Trnavy nevyhnutná spolupráca a nadviazanie nových partnerstiev i na medzinárodnej úrovni. 

Projekt Učiaca sa Trnava od roku 2020 zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a jeho cieľom je prispieť k rozvoju celoživotného učenia sa, lepšiemu prepojeniu vzdelávacích organizácií a k vyššej spoločenskej hodnote učenia sa v každom veku. Viac o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk

mk, mk, nch

TEDA na škole predstavila Kúzelnú fyziku

Vo štvrtok 24. novembra sa na Základnej škole Vančurovej v Trnave uskutočnilo dopoludnie, ktoré mohli žiaci zažiť vďaka Učiacej sa Trnave.

Prostredníctvom formátu „TEDA – trnavská veda“ sa Učiaca sa Trnava snaží propagovať a popularizovať vedu a výskum laickej verejnosti aj žiakom na základných a stredných školách. Tentokrát sa v rámci programu pre šiestakov predstavila Kúzelná fyzika. Žiaci tak prostredníctvom rôznych pokusov a zábavných príbehov mohli viac nahliadnuť do sveta fyziky a zároveň si viacero vecí mohli sami vyskúšať.
Žiaci aj zúčastnení pedagógovia program hodnotili pozitívne, keďže počas celého dopoludnia panovala uvoľnená a radostná atmosféra.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo vďaka projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Podujatie bolo tiež podporené z dotácie rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií o aktivitách Učiacej sa Trnavy môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke: uciacasatrnava.sk.