Galavečerom Učenie spája sme oslávili titul učiaceho sa mesta

V utorok 22. novembra sa v priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave odohral slávnostný galavečer s názvom Učenie spája. Podujatie bolo oslavou získania titulu Trnavy, ktorá sa stala prvým slovenským mestom patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

V úvode predniesla príhovor Viera Grigovázástupkyňa slovenskej komisie UNESCO, ktorá verí, že Trnava sa stane inšpiráciou aj pre ostatné slovenské mestá s potenciálom zapojenia sa do globálnej siete učiacich sa miest po celom svete. Počas večera sa hostky a hostia mohli dozvedieť viac o projekte Učiaca sa Trnava a jeho aktivitách aj prostredníctvom diskusií moderovaných Martinom Chynoranským, v ktorých sa predstavili členovia celého tímu vrátane dobrovoľníkov.

Program galavečera vyplnili aj hudobné vystúpenia dievčenského tria Dominiky, Lucie a Kataríny„Galavečer bol akýmsi vyvrcholením všetkých aktivít Učiacej sa Trnavy, ktoré sa tento rok podarilo zrealizovať. V mene projektu sme týmto spôsobom chceli poďakovať všetkým zapojeným partnerom, bez ktorých by sa Trnava len ťažko stala učiacim sa mestom. Chcem apelovať aj na ostatné vzdelávacie organizácie a inštitúcie, aby sa nám neváhali ozvať a nadviazať spoluprácu, pretože iba tak dokážeme vytvoriť priaznivé prostredie pre vzdelávanie všetkých obyvateľov mesta“, uviedol Michal Koricina, výkonný manažér projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo okrem mesta Trnava pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Učiace sa mestá majú predovšetkým prepájať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájať do procesu tvorby zmien dôležitých aktérov z oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy. Nadväzovanie nových partnerstiev a spoluprác na regionálnej, štátnej i medzinárodnej úrovni môže výrazne podporiť kvalitu školstva nielen v Trnave, ale aj na celom Slovensku. Diskusie prebiehajúce počas celého večera boli smerované k výzvam a riešeniam, ktoré budú viesť ku kolektívnemu dopadu na celú spoločnosť.

Organizátorom galavečera Učenie spája a iniciátorom zmien vo vzdelávaní je projekt Učiaca sa Trnava, ktorý ešte v roku 2020 vytvorilo OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a množstvom ďalších podporovateľov. Viac o aktivitách Učiacej sa Trnavy a jej budúcnosti, sa dozviete na sociálnych sieťach a webovej stránke uciacasatrnava.sk

Učiaca sa Trnava získala Cenu AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých

Vzdelávací projekt, Prínos pre vzdelávanie dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých a Samospráva – v týchto štyroch kategóriách boli udeľované ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) počas slávnostného podujatia spojeného s otvorením Týždňa celoživotného učenia v pondelok 17. októbra v priestoroch bratislavského V-Klubu.

V kategórii Popularizácia vzdelávania dospelých sa odborná porota rozhodla oceniť iniciatívu občianskeho združenia Lifestarter – projekt Učiaca sa Trnava.
Cenu z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slavomíra Partilu a prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára prevzal výkonný manažér OZ Lifestarter Michal Koricina. „Ocenenie vnímam ako uznanie za našu doterajšiu snahu, ktorá vyvrcholila aj zapojením sa nášho mesta do Medzinárodnej siete uciacich sa miest UNESCO. Je to však aj zodpovednosť pokračovať v začatej práci, aby sa benefity učiaceho sa mesta dostali k čoraz viac ľuďom,“ povedal bezprostredne po ocenení.

V ďalších kategóriach uspeli organizácie Komenského inštitút, Mesto Trenčín a cenu za prínos pre vzdelávanie dospelých dostala doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Ceny AIVD v oblasti vzdelávania dospelých predstavujú v slovenských podmienkach jedno z významných ocenení inšpiratívnych aktivít a ľudí pôsobiacich v tejto sfére. Podujatie sa uskutočnilo počas Týždňa celoživotného učenia, ktorého súčasťou je aj Učiaca sa Trnava a to hneď viacerými vzdelávacími aktivitami.

Festival Učiaca sa Trnava ponúkol pre všetkých vzdelávanie aj zábavu

Minulý piatok 23. septembra sa na pešej zóne v Trnave odohral druhý ročník festivalu Učiaca sa Trnava. Návštevníci a návštevníčky si mohli vyskúšať množstvo hier a aktivít pripravených desiatkou vzdelávacích organizácií či pozrieť hudobné a tanečné vystúpenia. Súčasťou podujatia boli aj tri panelové diskusie o vzdelávaní, ekológií či fyzickom a duševnom zdraví.

Po otvorení festivalu Evou Nemčovskou, viceprimátorkou mesta Trnava bol v ranných hodinách pre návštevníkov pripravený program nielen v jednotlivých stanoch, ale aj na pódiu. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave si pre najmenšie deti pripravila Divadlo Zábavka, hádanie rozprávkových bytostí, ale aj tanečné vystúpenie štúdia Crazy family. O fyzické a duševné zdravie sa postarali členovia projektu Trnava v pohybe, ktorí pre žiakov a žiačky zorganizovali spoločné cvičenie, ale aj Simona Almášiová z projektu Chuť žiť so svojou prednáškou o zdravej výžive a vzťahu k jedlu. Na obed si mohlo publikum vypočuť diskusiu s členkami projektu Zdravé mesto Trnava o jeho aktivitách aj ochrane životného prostredia. Pomedzi jednotlivé vystúpenia a diskusie na pódiu, sa návštevníci zapájali do rôznych hier pripravených desiatkou vzdelávacích organizácií. Súčasťou festivalu boli napríklad EPALE, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola dopravná, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Makuki ateliér, IPčko a množstvo ďalších organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

O poobedňajší kultúrny program na pódiu sa postaral Detský folklórny súbor Drienka, spevák Peter Juhás a speváčka Majka Valentová. V podvečerných hodinách prebehla diskusia o projekte Učiaca sa Trnava priamo s členmi jeho tímu (Michal Koricina, Barbora Štibraná, Martin Brestovanský, Jana Chynoradská), ktorú moderoval Noro Chomistek. Organizátori festivalu nám priblížili, čo tento projekt predstavuje, pomenovali výzvy v oblasti vzdelávania a možnosti, ktoré by dokázali zatraktívniť učiteľské povolanie. Súčasťou poslednej diskusie na festivale bol Marek Madro, zakladateľ psychologickej poradne IPčko, ktorý prezradil viac o duševnom zdraví a prevencii pred vznikom duševných chorôb. O 19:30 ukončila festival svojim koncertom speváčka Lívia Doležalová s gitaristom Ondrejom.

Festival bol zadarmo a určený pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú radi zábavu a sú ochotní sa naučiť niečo nové. Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť GEFCO a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a jeho ďalších pripravovaných aktivitách na najbližšie mesiace nájdete na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/.           

nch                                  

Trnava sa stala prvým slovenským učiacim sa mestom v medzinárodnej sieti UNESCO

Mesto Trnava sa dňa 2. septembra 2022 stalo prvým slovenským učiacim sa mesto patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Trnava je tak ako jediné slovenské mesto zaradené medzi 294 miest po celom svete, ktoré na základe osvedčených postupov a politických iniciatív vytvárajú podnetné prostredie pre celoživotné vzdelávanie. Učiace sa mestá zároveň prepájajú vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájajú do procesu tvorby zmien vo vzdelávaní dôležitých aktérov v oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy čím podporujú kvalitu školstva v celom štáte.

Trnava sa stala učiacim sa mestom na základe aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorého koncept vytvoril tím OZ Lifestarter na čele s výkonným manažérom Mgr. Michalom Koricinom, PhD. ešte v roku 2020. Spomínaný projekt, sa tak už tretí rok spolupodieľa na tvorbe networkingov či konferencií, na ktorých sa stretáva množstvo učiteľov, učiteliek, predstaviteľov univerzít, riaditeľov škôl a iných aktérov z oblasti vzdelávania, ktorí majú záujem o systematickú zmenu vzdelávania na Slovensku. Súčasťou tímu sú nielen ľudia, ktorí priamo pracujú pre Mesto Trnava na Odbore školstva, ale aj pedagógovia trnavských univerzít či riaditelia rôznych vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií. Za tri roky fungovania sa projektu Učiaca sa Trnava podarilo vytvoriť množstvo inovatívnych edukačných aktivít a jedným z nich je aj festival Učiaca sa Trnava, ktorého nultý ročník bol zrealizovaný už v roku 2021. Do Trnavy sa vtedy podarilo dostať množstvo zaujímavých hostí ako napríklad novinára Vladimíra Šnídla, ktorý prednášal o kritickom myslení a hoaxoch, vedca Samuela Kováčika (známeho ako Vedátor), ktorý si pripravil prednášku o vesmíre a prírode či spisovateľa Daniela Heviera.

Projekt Učiaca sa Trnava aj tento rok pripravuje festival, ktorý sa bude konať už 23. septembra 2022 počas celého dňa od 9:00 hod. do 19:30 hod. priamo na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Festival je zadarmo a je určený (nielen) pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre malých aj veľkých, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj večerné panelové diskusie o vzdelávaní či mentálnej a fyzickej pohode. Rôzne úlohy a hry si pre návštevníkov festivalu pripravili napríklad Knižnica Juraja Fándlyho, IPčko, Teach For Slovakia, Európsky dialóg a desiatky ďalších organizácií, stredných škôl a fakúlt trnavských univerzít. Podrobný program festivalu budú organizátori uverejňovať v najbližších dňoch a týždňoch na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj v udalosti na Facebooku: https://fb.me/e/1ZfsZP4JP.

Zaradenie Trnavy do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO je tak významným míľnikom, ktorý otvára Trnave možnosti spolupráce s odborníkmi z oblasti vzdelávania z celého sveta a vytvára tak predpoklad pre nové inšpiratívne edukačné projekty určené všetkým obyvateľom mesta.

nch, mk

Vzdelávacie organizácie z Trnavy, pridajte sa!

V týchto dňoch sa na webovej stránke Učiacej sa Trnavy spúšťa sekcia pre zoznam vzdelávacích organizácií z Trnavy a okolia, do ktorej je možné sa pridať jednoduchou registráciou.

Cieľom projektu Učiaca sa Trnava je okrem iného propagácia organizácií z Trnavského okresu, ktoré pôsobia v oblasti školstva, vzdelávania aj kultúry. Za týmto účelom vytvárame zoznam organizácií, ktoré pôsobia vo sfére vzdelávania a informácie o nich uverejňujeme na stránke v časti Organizácie.

Čo prinesie takýto zoznam?

Cieľom je vytvoriť prehľadný a dostupný zoznam organizácií, ktoré predstavujú dôležitých aktérov vo výchove a vzdelávaní v Trnave. Chceme tiež ponúknuť množstvo informácií na jednom mieste, aby každý Trnavčan mal príležitosť objaviť organizáciu, ktorá mu pomôže v rozvoji a ďalšom vzdelávaní. Pridanou hodnotou je filter, ktorý umožní záujemcom vyhľadať organizáciu podľa jej zaradenia či cieľových skupín. Aj týmto zoznamom chceme prispieť k vytváraniu prostredia, ktoré podporuje učenie sa počas celého života.

Prečo by som mal svoju organizáciu zaregistrovať?

Registrácia do zoznamu vzdelávacích organizácií má viacero výhod. V prvom rade, získate zadarmo priestor na odprezentovanie vašich aktivít a ponuky pre účastníkov. Organizácie zo zoznamu budeme postupne prezentovať a zdieľať na sociálnych sieťach, a tak sa informácie o vás dostanú k širšiemu publiku. V neposlednom rade vás budeme pravidelne informovať o dianí v projekte Učiaca sa Trnava a radi vám ponúkneme aktívne zapojenie do ďalších podujatí, ktoré pripravujeme.

Ako na registráciu organizácie

Registrácia organizácie je celkom jednoduchá.

  1. V časti Organizácie kliknete na tlačidlo „Pridať vašu organizáciu“ (v spodnej časti)
  2. Vyplníte formulár, pridáte logo a fotky a kliknete na tlačidlo „Pridať organizáciu
  3. Počkáte 1-2 dni na schválenie našim administrátorom a hneď potom sa už vaša organizácia zobrazí na stránke.

Celý proces vyplnenia formulára trvá približne 15 minút. Pozývame vás do toho už dnes a tešíme sa, že spolu s nami budete premieňať Trnavu na učiace sa mesto. V prípade otázok alebo problémov sa môžete obrátiť na nás prostredníctvom e-mailu networking@uciacasatrnava.sk