Trnava 10. 5. 2024 – Hlavným iniciátorom je Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá Detskú univerzitu po 7 ročníkoch tentokrát organizuje spoločne s Trnavskou univerzitou a občianskym združením Lifestarter. Určená je pre deti vo veku 7 – 15 rokov, ktorým ponúkne zážitkové učenie a zábavné aktivity.

Detská univerzita je spoločný projekt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnavskej univerzity a OZ Lifestarter. Ide o denný detský tábor, v rámci ktorého môžu deti navštíviť vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučiť nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu.

„Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Našim cieľom je podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Počas jedného týždňa účastníci Detskej univerzity navštívia štyri fakulty, Fakultu masmediálnej komunikácie a Fakultu sociálnych vied na UCM, Filozofickú a Pedagogickú fakultu na Trnavskej univerzite. Okrem zážitkového programu na nich čakajú aj slávnostná imatrikulácia a promócia.

„Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že deťom priblíži nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorí aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity.

O organizačné zabezpečenie aj animátorov Detskej univerzity sa postará občianske združenie Lifestarter, ktoré stojí za projektom Učiaca sa Trnava, ktorého jedným z cieľov je aj prepájanie vzdelávacích organizácií a popularizácia rôznych vzdelávacích príležitostí  v meste. Partnerom projektu je Mesto Trnava a Nadácia ESET. Viac informácií aj prihlasovanie sa nachádza na stránke: https://www.uciacasatrnava.sk/detska-univerzita/

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave pomáha rozvoju vedy a vzdelanosti na Slovensku. Vo svojom portfóliu má 146 študijných programov na piatich fakultách a jednom inštitúte v bakalárskom, magisterskom i doktorandskom štúdiu, a to na Fakulte masmediálnej komunikácie, Fakulte prírodných vied, Fakulte sociálnych vied, Fakulte zdravotníckych vied, Filozofickej fakulte a Inštitúte manažmetu. Medzi hlavné poslania a priority univerzity patria uplatnenie absolventov v praxi, rozvoj kritického myslenia študentov, podpora hodnôt humanizmu a demokracie a taktiež rozvoj spoločnosti prostredníctvom vedy a výskumu v spoločenských aj prírodných vedách.

Trnavská univerzita je vzdelávacia a vedecká inštitúcia s tradíciou nadväzujúcou na historickú Universitas Tyrnaviensis (1635). Je víťazom Národnej ceny za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie „výskumná univerzita“. Na jej piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva skoro 5 300 študentov a v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 33-tisíc absolventov. Podľa aktuálnej študentskej ankety je až 89% poslucháčov spokojných s výberom študijného programu na Trnavskej univerzite.

Občianske združenie Lifestarter je nezisková organizácia, venujúca sa vzdelávaniu všetkých vekových kategórií, vďaka ktorej je Mesto Trnava od roku 2022, ako prvé mesto na Slovensku, členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Venuje sa tiež vzdelávaniu pedagógov, mladých ľudí, seniorov a vytváraniu rôznych učiacich sa komunít. Každoročne tiež organizuje Festival Učiaca sa Trnava, ktorého sa zúčastňuje viac ako 2000 návštevníkov.

Recommended Posts