Cieľom projektu bolo priblížiť akademické prostredie, ale predovšetkým prebudiť u detí záujem o štúdium, poznávanie a vytvoriť im nové zážitky.

Detská univerzita (DU) mala podobu denného tábora. Okrem univerzít sa do organizácie zapojilo aj občianske združenie LIFESTARTER, ktoré sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých, na území mesta Trnava. Počas prvých štyroch júlových dní účastníci DU navštívili vedecké pracoviská univerzít a pod vedením odborníkov sa zaujímavým spôsobom naučili nové poznatky z rôznych oblastí vedy a výskumu. Súčasťou boli aj akademické slávnosti v podobe slávnostnej imatrikulácie a promócie. Deti tak zažili atmosféru skutočného akademického života.

Prvý deň strávili v priestoroch Trnavskej univerzity, kde sa oboznámili s jej históriou. Historická Trnavská univerzita je najstaršia univerzita na území Slovenska. Založil ju v roku 1635 kardinál Peter Pázmaň. Univerzita sa stala známou aj vďaka hvezdárni, ktorú založil rektor František Borgia Kéri, univerzitnou knižnicou, tlačiarňou a záhradami. Historická Trnavská univerzita pôsobila v Trnave 142 rokov. V roku 1777 bola presídlená do Budína, do centra Uhorska. Následne absolvovali historickú prehliadku Trnavy. Osobitou bola prehliadka Katedrály sv. Jána Krstiteľa, ktorú obyvatelia Trnavy nazývajú aj „univerzitný kostol“.

Ďalším programom boli „Detskí archeológovia“. V priestoroch Filozofickej fakulty TRUNI sa deti oboznámili s vybranými artefaktami, spoločne určovali ich postupnosť – od najstarších po najmladšie, ale učili sa aj rozlíšiť, ktorý predmet je pravý nález a ktorý falošný.

Druhý deň navštívili multimediálne učebne a Kreatívne centrum Fakulty masmediálnej komunikácie UCM. Pod vedením pedagógov a doktorandov FMK si vyskúšali prácu v rádiu, televízii, ale aj univerzitnom časopise. Spoločne nahrali reklamné spoty, vytvorili plagáty, či moderovali správy o počasí. Detí upútalo aj herné štúdio, v ktorom si zahrali kompetetívnu hru na rozvoj tímového ducha.

Vypočujte si reklamný spot, ktorý sa im podarilo vytvoriť v rádiu Aetter.

Tretí deň navštívili opäť TRUNI, kde si vyskúšali prácu chemikov, výtvarníkov a hudobníkov. Pomocou mikroskopu skúmali, ako vyzerá samček a samička komára, pozorovali, ako sa kŕmia chameleóny, ako vyzerá samček včely – trúd, včela robotnica, či kráľovná. Neskôr absolvovali výtvarné a hudobné aktivity, v rámci ktorých hrali na rôzne hudobné nástroje a hádali hudobné nástroje podľa zvuku. V rámci jazykového okienka sa učili, ako sa dorozumievať s hluchonemými ľuďmi.

Posledný deň navštívili priestory FMK v bývalej ZŠ JAMA, kde absolvovali stretnutie so záchrannými zložkami a ukážky práce hasičov a policajtov. Vyskúšali si základy prvej pomoci a prezreli si, ako vyzerá hasičské auto. Taktiež sa dozvedeli, čo všetko hasiči vykonávajú alebo ako to vyzerá, keď páchateľa naháňa policajný pes.

Popoludní absolvovali participatívny workshop a spoločne vyrábali hlinené dukáty pre centrum ľudí bez domova, za ktoré si môžu kúpiť jedlo. Tieto aktivity im mali súčasne priblížiť prácu dobrovoľníkov a myšlienku „malými krokmi k veľkým zmenám“.

Na záver absolvovali nácvik slávnostnej promócie. Detskú univerzitu zavŕšili pravou akademickou promóciou, počas ktorej si prevzali diplomy o absolvovaní DU. „Deti, ktoré navštevujú základné a stredné školy, sú mimoriadne zvedavé a šikovné, čo vytvára prvý predpoklad ich úspešného pokračovania vo vysokoškolskom vzdelávaní. Našim cieľom bolo podnietiť ich zvedavosť v ďalších – doteraz možno nepoznaných – oblastiach a ukázať im, že štúdium na vysokej škole môže byť zaujímavé a obohacujúce zároveň,“ uviedla Katarína Nováková Slobodová, rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

„Spoločná Detská univerzita je jedným z prvých projektov spolupráce oboch univerzít, ktoré môžu vnímať obyvatelia Trnavy a blízkeho okolia. Veríme, že sme deťom priblížili nielen akademický život a trnavské univerzity, ale vďaka zážitkovému programu vytvorili aj nové priateľstvá,“ doplnil Miloš Lichner, súčasný rektor Trnavskej univerzity. Partnerom projektu bolo mesto Trnava a Nadácia ESET.

Detská univerzita je inšpirovaná existenciou detských univerzít v Európe. S organizáciou začala Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ktorá úspešne pripravila 7 ročníkov. Detská univerzita UCM bola prvým projektom svojho druhu v Trnavskom samosprávnom kraji.

Recommended Posts