Festival Učiaca sa Trnava po prvýkrát trval dva dni. Edukačné a interaktívne aktivity, workshopy, prednášky a diskusia boli určené všetkým vekovým kategóriám. 

Občianske združenie Lifestarter spolu s partnermi už po štvrtýkrát zorganizovalo Festival Učiaca sa Trnava. Na svoje si prišli najmenšie deti, školáci, študenti, dospelí aj seniori. 

Vo štvrtok 20. júna sa záujemcovia mohli zúčastniť workshopu s Klaudiou Bednárovou. Dozvedeli sa, akými formami aktivít možno precvičovať dlhodobú a krátkodobú pamäť, čo našej pamäti pomáha a čo ju obmedzuje a ako si precvičovať pamäť v bežnom živote.

Ďalší prednášajúci Jaroslav Varchola hovoril o tom, čo čítať a ako sa vzdelávať, aby sme neprestali komplikovanému svetu rozumieť. Na tému Matematika všade okolo nás prednášal Zbyněk Kubáček. Vysvetlil, ako v staroveku zmerali zemský polomer, ako v noci zistiť našu zemepisnú šírku, ako merať rýchlosť lode v uzloch, čo musel zvládnuť letecký navigátor za druhej svetovej vojny a všeličo podobné. Štvrtkové popoludnie ukončila diskusia o tom, ako máme spolu vychádzať starší a mladší. Diskusiu Áno, ale… Ako správne komunikovať naprieč generáciami, zorganizovalo združenie DASATO. Moderátorka Petronela Halamová sa rozprávala s Gabikou Zúbrikovou, Matejom Príbelským a Jakubom Gulíkom. Učitelia materských a základných škôl mali možnosť naučiť sa, ako rozvíjať priestorovú predstavivosť hrami, ako viesť deti k samostatnosti a ako rozvíjať matematickú gramotnosť na I. stupni. Workshop viedla Martina Totkovičová. 

Piatok 21. júna patril už tradičnému veľtrhu, na ktorom sa predstavilo takmer päťdesiat vzdelávacích organizácií. Deti, mládež, dospelí a aj seniori si mohli vyskúšať rôzne edukačné a interaktívne aktivity, tvorivé dielne a experimenty. Deti a mládež sa zároveň mohli zapojiť do súťaže o malé výherné balíčky, ktorá sa vyhodnotila živým vstupom cez sociálne siete. Festivalovú atmosféru doplnil kultúrny program na pódiu. S hudobným programom sa predstavili žiaci SZUŠ Gaudia, ladné tanečné pohyby predviedli dievčatá zo Štúdia tanca a pohybu Alegria a energické melódie vylúdila trnavská kapela Ychabods. 

Popri veľtrhu sa mohli záujemcovia z radov seniorov oboznámiť s praktickými radami, ako sa účinne brániť proti podvodom. Workshop Ako nenaletieť podvodníkom? viedla Silvia Malatinská, ktorá neskôr prednášala aj žiakom a študentom na tému Šikana aj kyberšikana majú riešenie. Pre súťaživých žiakov II. stupňa základných škôl pripravila Mária Okálová z ABCedu kvíz Riskuj s finančnou gramotnosťou.  

Festival prebehol súbežne s partnerským podujatím Víkend so SAV. Za organizáciou Festivalu Učiaca sa Trnava stálo OZ Lifestarter, s podporou Mesta Trnava, Slovenskej  komisie pre UNESCO a ďalších partnerov, aj z radov zúčastnených organizácií. 

Festival je jednou z aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorého cieľom je celoročne podporovať vzdelávanie všetkých vekových kategórií v Trnave a pomáhať vzdelávacím organizáciám ku spolupráci a kolektívnemu dopadu. Viac informácií o všetkých aktivitách je možné nájsť na stránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Fotogalériu z festivalu nájdete tu.

Recommended Posts