V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutočnilo prvé podujatie určené pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstavilo novovzniknutý projekt Biznis Point v spolupráci s projektom Učiaca sa Trnava a Janou Pozdechovou, ktorá spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis.

Podujatie otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, ktorá vyjadrila podporu novému projektu Biznis Point a napojila ho na vznik Učiacej sa Trnavy, ako jediného učiaceho sa mesta na Slovensku. Po otvorení dostali účastníci a účastníčky priestor na zoznámenie sa, ale
aj predstavenie úspešných vzdelávacích aktivít a pomenovanie najväčších výziev, s ktorými sa firmy v oblasti vzdelávania stretávajú. „Vzájomná podporujúca, atmosféra, množstvo  podnetných informácií z diania a života firiem, ale aj vôľa rozvíjať sa a posúvať veci vpred. Včerajšie stretnutie iba potvrdilo, že to má zmysel.“ uviedla Jana Pozdechová, ako jedna z organizátoriek projektu Biznis Point. Primárnym cieľom networkingu a ďalších aktivít, ktoré projekt pripravuje, je poskytnúť priestor na nadväzovanie spolupráce HR pracovníkov v trnavskom regióne, a to aj v dlhšom časovom horizonte.

Výsledkom prvého stretnutia, je zadefinovanie štyroch oblastí: rozvoj a vzdelávanie, leadership, zamestnancisebarozvoj. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na zadefinovanie si kľúčových tém v jednotlivých oblastiach vzdelávania na ďalšie obdobie a prispieť tak k zodpovedným firemným rozhodnutiam,“ poznamenala Adela Kasalová z OZ Lifestarter, ako ďalšia organizátorka projektu. Jednotlivým oblastiam sa budú účastníci a účastníčky venovať na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 16. 5. 2023. Bližšie informácie vrátane registračného formulára organizátori upresnia v najbližších týždňoch. Vítaní sú aj ďalší zástupcovia a zástupkyne firiem, ktorí by sa radi zúčastnili otvorenej diskusie a prispeli, tak k potrebným riešeniam v personálnom vzdelávaní.

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Jana Pozdechová spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré s projektom nadviazalo partnerstvo, pričom ich tím tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava, centre Mysliteľňa  a vzniknutom projektom Biznis Point, sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk.

Recommended Posts