Učiaca sa Trnava štartuje vzdelávanie pre matky na materskej

Prvé podujatie s názvom „Je koučing cesta pre mamu?” bude vo štvrtok 27.4.2023. 

Projekt Učiaca sa Trnava, zastrešený občianskym združením Lifestarter, spúšťa vzdelávanie pre matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Učiace sa mamy predstavujú sériu workshopov určených pre mamy s deťmi.. Jednotlivé workshopy budú prebiehať pod vedením odborníkov, ktorí sa pohybujú v praxi. Budú slúžiť ako miesto pre rozvoj zručností, ale zároveń aj pre vytvorenie komunity mám.

Program Učiace sa mamy ponúkne každý mesiac 2 zaujímavé stretnutia, pričom jeden workshop bude trvať maximálne 1 hodinu. Počas trvania vzdelávacieho podujatia bude k dispozícií detská miestnosť aj s animátorkami. 

Prvé stretnutie sa bude venovať téme koučingu. Mamy sa budú môcť dozvedieť viac o benefitoch koučingu a jeho základných princípoch. Stretnutie bude viesť lektorka a koučka /mediátorka Ing. Adela Kasalová, ktorá účastníčkam sprostredkuje aj viacero praktických tipov či inšpirácií pre osobný rozvoj. 

Záujemkyne sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/uciace-sa-mamy/

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk 

Zástupcovia trnavských firiem majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa stretnutia Biznis Point

V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutoční spoločný networking určený pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstaví novovznikajúci projekt Biznis Point a ponúkne možnosť vzájomnej spolupráce a nadväzovania dlhodobých firemných partnerstiev.

Občianske združenie Lifestarter v spolupráci so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis organizujú v rámci projektu Učiaca sa Trnava jedinečné podujatie, ktoré pozýva zástupcov firiem k spoločnému dialógu o potrebách vzdelávania všetkých zamestnancov. Cieľom je nielen prepájať firmy v trnavskom regióne, ale aj poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a nadväzovanie spolupráce v dlhšom časovom horizonte. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia prostredníctvom tohto formulára. Obdobné stretnutia by sa mali uskutočniť v štvrťročnej pravidelnosti a budú odrážať aktuálne témy týkajúce sa firemného vzdelávania a riešenia problémov súvisiacich so vzdelávaním dospelých. Počas troch hodín, tak budú mať na podujatí jeho účastníci možnosť nielen zdieľať svoje vzdelávacie metódy, ale aj predstaviť svoj zámer a všetky dostupné možnosti na rozvoj zručností svojich zamestnancov. 

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Vzdelávacie centrum Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré nadviazalo s projektom spoluprácu tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji ich zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, myslenia a dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a centre Mysliteľňa sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk

nch

Trnavskí učitelia sú optimisti, ukázalo druhé diskusné fórum

Aj napriek tomu, že v slovenskom školskom systéme nie je všetko ideálne a aj na trnavských školách vyvstávajú neraz mnohé problémy, trnavskí učitelia veria, že situáciu je možné meniť aj prostredníctvom ich vlastného ďalšieho vzdelávania. Vyplynulo to zo záverov diskusného fóra, ktoré sa už po druhý krát uskutočnilo na pôde Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave.

Asi dvadsať pedagógov či fanúšikov vzdelávania, ako organizátori nazvali ostatných aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní, sa stretlo s cieľom viac sa dozvedieť o pripravovanej Škole učiteľov a zapojiť sa do diskusie o jej poslaní a kľúčových témach, ktoré rezonujú v oblasti ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov.

Stretnutie otvorila Jana Chynoradská, líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy, v rámci ktorého nápad na vytvorenie platformy Škola učiteľov počas posledného roka vznikol. Účastníkom adresovala poďakovanie za to, že vidia zmysel vo vytváraní projektu pre budúcnosť, hoci je celý koncept zatiaľ len na papieri. Michal Koricina z OZ Lifestarter potom prítomným predstavil víziu a ciele pripravovanej Školy učiteľov, ktorá by už v tomto roku mala umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať na návštevu zahraničnej školy vrámci programu Erasmusplus. V druhej polovici roka by zas mohlo vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú ušité na mieru aktuálnym potrebám našich učiteľov.

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná práci v skupinách. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Výskumného tímu Učiacej sa Trnavy predstavil 40 tvrdení o ďalšom vzdelávaní učiteľov, z ktorých si mali účastníci fóra vybrať maximálne 10, s ktorými sa najviac stotožňujú. Zároveň tak mali možnosť prispieť k tvorbe výskumného nástroja, ktorý bude v ďalších týždňoch distribuovaný medzi všetkých trnavských učiteľov a ktorý pomôže zistiť reálne vzdelávacie potreby učiteľov na jednotlivých školách v Trnave. V tejto časti sa medzi účastníkmi rozprúdila živá a podnetná diskusia, a to aj vďaka prítomnosti zástupcu mesta Trnava, Michalovi Špernogovi z Odboru školstva, ktorý tak diskusiu doplnil aj o perspektívu mesta, ako zriaďovateľa materských a základných škôl.

Výstupom druhého diskusného fóra učiteľov bude už spomenutý dotazník pre všetkých pedagógov v meste a tiež projekt žiadosti o financovanie z programu Erasmusplus. Učitelia ktorí chcú byť do príprav Školy učiteľov zapojení intenzívnejšie, môžu napísať na mailovú adresu office@uciacasatrnava.sk pre zaslanie bližších informácií.

Škola učiteľov je súčasťou projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkami partnerov, v rámci ktorého sa v septembri 2022 stala Trnava, ako prvé slovenské mesto, súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac o ďalších aktivitách Učiacej sa Trnavy je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Diskusné fórum učiteľov prinieslo podnety pre Školu učiteľov

Približne 25 učiteľov z Trnavy, ale aj okolitých dedín sa vo štvrtok 1. decembra stretlo v priestoroch Základnej školy na Námestí SUT v Trnave, aby spolu hovorili o potrebách a výzvach ich škôl.

Stretnutie otvorila líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy Jana Chynoradská z Harmony Academy, ktorá predstavila myšlienku dôležitosti vzájomného dialógu pri zmenách v školstve. Koncept pripravovaného projektu Škola učiteľov následne predstavil Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, ktorý spomenul aj možnosti, ktoré by mala Škola učiteľov ponúkať učiteľom z regiónu. Podľa jeho slov by malo v Trnave vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú pre učiteľov zadarmo a tiež projektov, podporujúcich profesijný rozvoj pedagógov. Škola učiteľov taktiež ponúkne možnosť medzinárodnej mobility – učitelia z Trnavy  tak budú môcť vycestovať a získať pre svoju prácu inšpirácie v zahraničí.

Tažiskovú časť stretnutia tvorila diskusia v menších skupinách, pri ktorej účastníci pomenúvali aktuálne  problémy a zároveň očakávania od projektu Školy učiteľov, ktoré v závere stretnutia prezentovali. Počas celého fóra panovala medzi prítomnými dynamická a tvorivá atmosféra.

Diskusné fórum sa uskutoční ešte jeden krát, a to v utorok 17. januára 2023 od 14.00 do 15.30 hodiny takisto na ZŠ na Námestí SUT v Trnave. Záujemcovia – učitelia, riaditelia škôl i fanúšikovia vzdelávania – sa môžu prihlásiť prostredníctvom tohto formulára

Výstupy oboch diskusných fór budú kľúčovým materiálom pri príprave projektov v rámci Školy učiteľov.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Viac o projekte je možné nájsť na stránke: uciacasatrnava.sk.

Pripravili sme manuál „Byť zdravý a v pohode“

Celý tento rok sa naše aktivity niesli v znamení “Byť zdravý a v pohode”. 💪🏻🌷 Koučka Jana Pozdechová z Mysliteľne a psychologička Mária Dědová zo Slovenského inštitútu logoterapie – SILOE a Katedry psychológie FF TU, si pre vás v závere roka pripravili užitočný manuál na podporu duševného zdravia. Jednoduchý manuál ponúka tipy na zlepšenie vzťahov, zamyslenie sa nad životnými hodnotami, ale aj možnosti na voľnočasové aktivity. Manuál si môžete stiahnuť nižšie.

Učiaca sa Trnava hostila regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých

V stredu 23. novembra sa v priestoroch Trnavskej univerzity uskutočnil Regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých, ktorý organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v spolupráci s občianskym združením Lifestarter.

Stretnutie otvoril krátkym príhovorom Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, manažér projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zároveň predstavil úspechy a doterajšie aktivity projektu, ktorý stojí tiež za prijatím Trnavy do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. Zrealizovaný výskum edukačných iniciatív prezentoval Martin Brestovanský, zastupujúci Výskumný tím Učiacej sa Trnavy, pričom predstavil aj novú online mapu učiaceho sa mesta, v ktorej figuruje viac ako 120 skúmaných vzdelávacích organizácií.
Diskusia pri okrúhlom stole pokračovala príspevkom prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára o aktuálnej Strategii celoživotného vzdelávania a poradenstva SR a jej implementácii v rozmanitých podmienkach. Plodnou súčasťou bol tiež príspevok Romana Saníka z Národnej agentúry programu Erasmus+, ktorý poukázal na možnosti zapojenia sa do programu pre školy a organizácie z Trnavy.

Záverečnú otvorenú diskusiu zhodnotili účastníci ako efektívnu, pričom sa zhodli, že spolupráca pri zmenách v školstve i vzdelávaní dospelých je kľúčová.

Učitelia majú príležitosť zapojiť sa do diskusie o zmenách vo vzdelávaní

Projekt Učiaca sa Trnava organizuje počas decembra a januára dve diskusné fóra, ktoré sú určené pre všetky učiteľky, učiteľov, riaditeľov škôl a ostatnú verejnosť podporujúcu vzdelávanie v trnavskom regióne. Cieľom je hľadať spoločné riešenia na zlepšenie vzdelávania a predstaviť tvorbu Školy učiteľov. 

Cieľom diskusných fór je prostredníctvom tvorivých dialógov so všetkými účastníkmi podujatia prispieť k rozšíreniu povedomia o aktuálne vznikajúcej Škole učiteľov. Problémy a výzvy, ktorým musí školstvo v trnavskom regióne za posledné obdobie čeliť, môžu byť spoločným odrazovým mostíkom v ich riešení a do diskusných fór sa môžu zapojiť nielen aktéri a aktérky pôsobiaci v Trnave, ale aj v celom regióne. Účastníčky a účastníci podujatia budú mať príležitosť pomenovať, čo ich na slovenskom školstve najviac trápi, ktorá časť práce je nad ich sily a zároveň zdieľať svoje nápady na zlepšenie a skvalitnenie vyučovacieho procesu. Diskusné fóra sú príležitosťou pre ľudí, ktorí v školstve začínajú pracovať a majú množstvo nápadov, ale aj pre ľudí, ktorí v školstve pracujú dlhé roky a na vzdelávanie nazerajú zo skúsenejšej perspektívy. Do spoločného dialógu sa môžu zapojiť nielen učiteľky materských škôl, ale aj učitelia základných, stredných či vysokých škôl, ako aj ich riaditelia, dekani a iní aktéri pôsobiaci vo vzdelávacích organizáciách či inštitúciách. Iba spoločnou diskusiou dokážeme pomôcť skvalitniť vzdelávanie v regióne a zároveň podporiť zámer vznikajúcej Školy učiteľov, ktorá je tvorená v spolupráci s vybranými vzdelávacími organizáciami. 

Diskusné fóra sa budú konať v priestoroch Základnej školy na Námestí slovenského učeného tovarišstva 15 v Trnave a prvé z nich sa bude konať už vo štvrtok 1. decembra 2022 v čase od 14:00 hod. do 15:30 hod. Druhé fórum sa uskutoční v rovnakom čase v utorok 17. januára 2023. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia na nasledujúcom linku: http://bitly.ws/x9f3

Organizátorom diskusných fór, ako aj vznikajúcej Školy učiteľov je projekt Učiaca sa Trnava, ktorý ešte v roku 2020 vytvorilo OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a množstvom ďalších podporovateľov. Viac o aktivitách Učiacej sa Trnavy a jej budúcnosti sa dozviete na sociálnych sieťach a webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/

Galavečerom Učenie spája sme oslávili titul učiaceho sa mesta

V utorok 22. novembra sa v priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave odohral slávnostný galavečer s názvom Učenie spája. Podujatie bolo oslavou získania titulu Trnavy, ktorá sa stala prvým slovenským mestom patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

V úvode predniesla príhovor Viera Grigovázástupkyňa slovenskej komisie UNESCO, ktorá verí, že Trnava sa stane inšpiráciou aj pre ostatné slovenské mestá s potenciálom zapojenia sa do globálnej siete učiacich sa miest po celom svete. Počas večera sa hostky a hostia mohli dozvedieť viac o projekte Učiaca sa Trnava a jeho aktivitách aj prostredníctvom diskusií moderovaných Martinom Chynoranským, v ktorých sa predstavili členovia celého tímu vrátane dobrovoľníkov.

Program galavečera vyplnili aj hudobné vystúpenia dievčenského tria Dominiky, Lucie a Kataríny„Galavečer bol akýmsi vyvrcholením všetkých aktivít Učiacej sa Trnavy, ktoré sa tento rok podarilo zrealizovať. V mene projektu sme týmto spôsobom chceli poďakovať všetkým zapojeným partnerom, bez ktorých by sa Trnava len ťažko stala učiacim sa mestom. Chcem apelovať aj na ostatné vzdelávacie organizácie a inštitúcie, aby sa nám neváhali ozvať a nadviazať spoluprácu, pretože iba tak dokážeme vytvoriť priaznivé prostredie pre vzdelávanie všetkých obyvateľov mesta“, uviedol Michal Koricina, výkonný manažér projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo okrem mesta Trnava pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Učiace sa mestá majú predovšetkým prepájať vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájať do procesu tvorby zmien dôležitých aktérov z oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy. Nadväzovanie nových partnerstiev a spoluprác na regionálnej, štátnej i medzinárodnej úrovni môže výrazne podporiť kvalitu školstva nielen v Trnave, ale aj na celom Slovensku. Diskusie prebiehajúce počas celého večera boli smerované k výzvam a riešeniam, ktoré budú viesť ku kolektívnemu dopadu na celú spoločnosť.

Organizátorom galavečera Učenie spája a iniciátorom zmien vo vzdelávaní je projekt Učiaca sa Trnava, ktorý ešte v roku 2020 vytvorilo OZ Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a množstvom ďalších podporovateľov. Viac o aktivitách Učiacej sa Trnavy a jej budúcnosti, sa dozviete na sociálnych sieťach a webovej stránke uciacasatrnava.sk

Úspechy Učiacej sa Trnavy oslávime na galavečeri Učenie spája

Za posledný rok sa toho v rámci projektu Učiaca sa Trnava udialo naozaj veľa. Zorganizovali sme konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo množstvo dôležitých ľudí pracujúcich vo vzdelávaní. 🧑‍🏫Vytvorili sme event TEDA – trnavská veda, kde sme pozvali vedcov z oblasti astrofyziky, neuropsychológie či marketingu. 🔬Na jeseň sme pripravili pre malých aj veľkých festival Učiaca sa Trnava, a to priamo na pešej zóne v centre mesta.🎪 Počas tohto roka sa nám okrem spomenutých aktivít podarila ešte jedna veľká vec. Na základe žiadosti, za ktorou stojí náš projekt v rámci občianskeho združenia lifestarter a v spolupráci s Mestom Trnava, sme sa stali prvým učiacim sa mestom na Slovensku patriacim do medzinárodnej siete UNESCO. 🎉 Tento významný moment sme sa rozhodli osláviť už budúci utorok (22. 11.) v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika. Na oslavnom galavečeri s názvom „Učenie spája“ príde k odovzdaniu titulu učiaceho sa mesta a stretne sa na ňom množstvo aktérov a aktérok z oblasti vzdelávania a dôležitých ľudí pracujúcich v rôznych vzdelávacích organizáciách či štátnych inštitúciách. 🤝Vám ponúkame možnosť byť s nami počas večera na našich sociálnych sieťach, kde budeme postupne pridávať všetky aktivity a prezradíme aj niečo viac o našom projekte. 🧠💬 Ďakujeme za vašu podporu.💙💛

Učiaca sa Trnava získala Cenu AIVD za popularizáciu vzdelávania dospelých

Vzdelávací projekt, Prínos pre vzdelávanie dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých a Samospráva – v týchto štyroch kategóriách boli udeľované ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) počas slávnostného podujatia spojeného s otvorením Týždňa celoživotného učenia v pondelok 17. októbra v priestoroch bratislavského V-Klubu.

V kategórii Popularizácia vzdelávania dospelých sa odborná porota rozhodla oceniť iniciatívu občianskeho združenia Lifestarter – projekt Učiaca sa Trnava.
Cenu z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slavomíra Partilu a prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára prevzal výkonný manažér OZ Lifestarter Michal Koricina. „Ocenenie vnímam ako uznanie za našu doterajšiu snahu, ktorá vyvrcholila aj zapojením sa nášho mesta do Medzinárodnej siete uciacich sa miest UNESCO. Je to však aj zodpovednosť pokračovať v začatej práci, aby sa benefity učiaceho sa mesta dostali k čoraz viac ľuďom,“ povedal bezprostredne po ocenení.

V ďalších kategóriach uspeli organizácie Komenského inštitút, Mesto Trenčín a cenu za prínos pre vzdelávanie dospelých dostala doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Ceny AIVD v oblasti vzdelávania dospelých predstavujú v slovenských podmienkach jedno z významných ocenení inšpiratívnych aktivít a ľudí pôsobiacich v tejto sfére. Podujatie sa uskutočnilo počas Týždňa celoživotného učenia, ktorého súčasťou je aj Učiaca sa Trnava a to hneď viacerými vzdelávacími aktivitami.