Pre mamy na materskej sa chystá letný piknik

Učiace sa mamy pripravujú jedinečné komunitné podujatie s témou Inšpiratívne ženy.

Už od apríla tohto roku funguje v rámci projektu Učiaca sa Trnava komunita pre matky na materskej s názvom Učiace sa mamy. Hoci počas letných prázdnin pravidelné workshopy nebývajú, koncom júla sa pripravuje pre mamy na materskej a ich deti letný piknik, ktorý sľubuje zaujímavý program. Účastníčky sa budú môcť viac vzájomne spoznať pri rozhovoroch, zdieľať svoje skúsenosti v menších skupinách a aj si poradiť v rôznych témach. Počas dopoludnia bude súčasťou programu aj rozhovor s matkou a influencerkou Riou Zeliskovou, ktorá je na instagrame známa ako @vinarovazena. Pre mamy bude k dispozícií aj „V pohode zóna“, v ktorej sa budú môcť porozprávať so psychologičkou. Mamy sú pozvané prísť aj s deťmi, pretože pre ne bude pripravený samostatný detský program s animátorkami.

Letný piknik bude v stredu 26.7. od 9:00 v areáli Komunitného vzdelávacieho centra Lifestarter na Kalinčiakovej 47. Pre účastníčky je zadarmo, avšak z organizačných dôvodov je potrebné sa zaregistrovať na tejto stránke.

Učiace sa mamy fungujú v rámci projektu Učiaca sa Trnava, vďaka ktorému sa Trnava – ako prvé slovenské mesto – stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Cieľom projektu je rozvoj celoživotného učenia, prepájanie vzdelávacích organizácií a vytváranie učiaceho sa mesta. Všetky informácie je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk

🇪🇺 Spolufinancované Európskou úniou v rámci projektu č. 101091634 – Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

Druhý Biznis point otvoril tému age managementu vo firmách

utorok 16. mája 2023 sa v priestoroch Malého Berlína uskutočnilo ďalšie podujatie určené pre všetkých zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia.

Podujatie bolo venované téme Age managementu, ktorá je aktuálne jednou z rezonujúcich tém vo firmách.  Hosťom bola riaditeľka Slovenskej ssociácie age managementu PaedDr. Ilona Hegerová. Účastníkom predstavila koncept age managementu, možnosti jeho uplatňovania vo firmách a podstatná časť stretnutia bola venovaná diskusii.

Primárnym cieľom networkingu a ďalších aktivít tohto projektu, je poskytnúť priestor na nadväzovanie spolupráce HR pracovníkov v trnavskom regióne, ako aj nadviazanie spolupráce firiem na aktivitách Učiacej sa Trnavy.

Ďalším kľúčovým témam sa budú účastníci venovať na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 26. 9. 2023. Bližšie informácie vrátane registračného formulára organizátori upresnia v najbližších týždňoch.

Vítaní sú aj ďalší zástupcovia a zástupkyne firiem, ktorí by sa radi zúčastnili otvorenej diskusie a prispeli tak k potrebným riešeniam vo firemnom vzdelávaní.

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Jana Pozdechová spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré s projektom nadviazalo partnerstvo, pričom ich tím tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava, centre Mysliteľňa a vzniknutom projektom Biznis Point, sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk.

Na piatok 23. júna si nič neplánujte, čaká nás Festival Učiaca sa Trnava!

Zažite tretí ročník festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý sa bude konať už v piatok 23. júna 2023 priamo v centre mesta na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre žiakov základných škôl, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj poobedňajší špeciálny program s panelovou diskusiou.

Občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava si rovnako, ako v predchádzajúce ročníky pripravilo ďalší festival Učiaca sa Trnava, ktorý bude plný inšpiratívnych hostí a predstaví viaceré vzdelávacie organizácie. Festival ponúkne v priebehu doobedňajšieho programu od 8:30 hod. do 12:00 hod. niekoľko samostatných tematických kruhov, ktoré budú venovať pozornosť nielen prírode, umeniu, technike, histórii či zdraviu, ale aj vzťahu k európskym krajinám a budovaniu etických hodnôt.

Poobedňajší program od 17:00 hod. do 20:00 hod. ponúkne interaktívny workshop s jednou z osobností slovenskej literatúry a prinesie panelovú diskusiu s tromi špeciálnymi hosťami/hostkami na tému Pripravení na zmeny. Nenechajte si ujsť zážitkový vzdelávací deň a príďte už v piatok 23. 6. 2023 do centra mesta na pešiu zónu. Festival je zadarmo a je určený pre všetkých Trnavčanov, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Na svoje si prídu nielen deti základných škôl, ale aj študenti stredných či vysokých škôl a iná verejnosť, ktorá rada rozvíja svoje zručnosti či kreativitu. Podrobný program festivalu bude onedlho zverejnený na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj na facebookovom podujatí. Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť CEVA Logistics a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

Učiaca sa Trnava privítala návštevu členov EPALE z krajín EÚ

Dvadsaťčlenná skupina ľudí pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých bola na Slovensku na dvojdňovej študijnej návšteve.

Vo štvrtok 20. apríla Trnavu navštívili členovia Európskej platformy pre vzdelávanie dospelých (EPALE) z Nemecka, Lotyšska, Maďarska, Malty a ďalších európskych krajín. Ich cieľom bolo spoznať koncept a aktivity prvého slovenského učiaceho sa mesta, ktorým je Trnava od roku 2022.
Tím občianskeho združenia Lifestarter, ktoré v spolupráci s Mestom Trnava zastrešuje Učiacu sa Trnavu, pripravil pre návštevníkov celodenný program.

Ich putovanie po Trnave sa začalo v komunitnom vzdelávacom centre Lifestarter, kde sa účastníci dozvedeli viac o vzniku, činnosti aj plánoch Učiacej sa Trnavy priamo od členov hlavného tímu. Následne ich kroky smerovali na radnicu, kde ich privítala pani viceprimátorka Eva Nemčovská, ktorá vytvorila priestor aj pre otázky. Návštevníci sa zaujímali najmä o oblasť vzdelávania dospelých a seniorov, no neobišli ani témy školstva a financovania aktivít neziskových organizácií v meste.
Potenciál Učiacej sa Trnavy je najmä v prepájaní vzdelávacích organizácií a vytváraní systému, ktorý napomáha  spolupráci všetkých aktérov v oblasti výchovy a vzdelávania v meste,“uviedla počas stretnutia viceprimátorka Nemčovská.

Študijná návšteva pokračovala obedom a prehliadkou historického centra mesta. Po nej skupina navštívila Knižnicu Juraja Fándlyho, kde sa okrem mnohých zaujímavých aktivitách dozvedeli viac aj o histórii vzdelávania dospelých v našom regióne a absolvovali aj krátku prehliadku jednotlivých oddelení knižnice.
V rámci programu stihli zahraniční návštevníci navštíviť aj Trnavskú univerzitu, kde sa dozvedeli o činnosti dvoch pracovísk v oblasti vzdelávania dospelých – o projektoch Katedry psychológie FF TU a študijných programoch Univerzity tretieho veku.

Posledná zastávka sa uskutočnila v priestoroch Nádvoria Kampus, kde spoznali tento štipendijný program pre študentov.

Hodnotenia návštevy Trnavy od účastníkov boli veľmi pozitívne, viacerí prejavili záujem o budúcu spoluprácu s Učiacou sa Trnavou.
Viac o projekte Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Trnava stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO, môžete nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Učiaca sa Trnava štartuje vzdelávanie pre matky na materskej

Prvé podujatie s názvom „Je koučing cesta pre mamu?” bude vo štvrtok 27.4.2023. 

Projekt Učiaca sa Trnava, zastrešený občianskym združením Lifestarter, spúšťa vzdelávanie pre matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Učiace sa mamy predstavujú sériu workshopov určených pre mamy s deťmi.. Jednotlivé workshopy budú prebiehať pod vedením odborníkov, ktorí sa pohybujú v praxi. Budú slúžiť ako miesto pre rozvoj zručností, ale zároveń aj pre vytvorenie komunity mám.

Program Učiace sa mamy ponúkne každý mesiac 2 zaujímavé stretnutia, pričom jeden workshop bude trvať maximálne 1 hodinu. Počas trvania vzdelávacieho podujatia bude k dispozícií detská miestnosť aj s animátorkami. 

Prvé stretnutie sa bude venovať téme koučingu. Mamy sa budú môcť dozvedieť viac o benefitoch koučingu a jeho základných princípoch. Stretnutie bude viesť lektorka a koučka /mediátorka Ing. Adela Kasalová, ktorá účastníčkam sprostredkuje aj viacero praktických tipov či inšpirácií pre osobný rozvoj. 

Záujemkyne sa môžu prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/uciace-sa-mamy/

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk 

Projekt Biznis Point odštartoval stretnutia ľudí z HR a oblasti firemného vzdelávania

V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutočnilo prvé podujatie určené pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstavilo novovzniknutý projekt Biznis Point v spolupráci s projektom Učiaca sa Trnava a Janou Pozdechovou, ktorá spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis.

Podujatie otvorila Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, ktorá vyjadrila podporu novému projektu Biznis Point a napojila ho na vznik Učiacej sa Trnavy, ako jediného učiaceho sa mesta na Slovensku. Po otvorení dostali účastníci a účastníčky priestor na zoznámenie sa, ale
aj predstavenie úspešných vzdelávacích aktivít a pomenovanie najväčších výziev, s ktorými sa firmy v oblasti vzdelávania stretávajú. „Vzájomná podporujúca, atmosféra, množstvo  podnetných informácií z diania a života firiem, ale aj vôľa rozvíjať sa a posúvať veci vpred. Včerajšie stretnutie iba potvrdilo, že to má zmysel.“ uviedla Jana Pozdechová, ako jedna z organizátoriek projektu Biznis Point. Primárnym cieľom networkingu a ďalších aktivít, ktoré projekt pripravuje, je poskytnúť priestor na nadväzovanie spolupráce HR pracovníkov v trnavskom regióne, a to aj v dlhšom časovom horizonte.

Výsledkom prvého stretnutia, je zadefinovanie štyroch oblastí: rozvoj a vzdelávanie, leadership, zamestnancisebarozvoj. „Som veľmi rada, že sa nám podarilo vytvoriť priestor na zadefinovanie si kľúčových tém v jednotlivých oblastiach vzdelávania na ďalšie obdobie a prispieť tak k zodpovedným firemným rozhodnutiam,“ poznamenala Adela Kasalová z OZ Lifestarter, ako ďalšia organizátorka projektu. Jednotlivým oblastiam sa budú účastníci a účastníčky venovať na najbližšom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 16. 5. 2023. Bližšie informácie vrátane registračného formulára organizátori upresnia v najbližších týždňoch. Vítaní sú aj ďalší zástupcovia a zástupkyne firiem, ktorí by sa radi zúčastnili otvorenej diskusie a prispeli, tak k potrebným riešeniam v personálnom vzdelávaní.

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Jana Pozdechová spolupracuje so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré s projektom nadviazalo partnerstvo, pričom ich tím tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava, centre Mysliteľňa  a vzniknutom projektom Biznis Point, sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk.

Čo o Trnave prezradil výskum vzdelávacích organizácií ? 

Počas roka 2022 prebiehal v Trnave výskum, ktorý mal zmapovať situáciu a aktuálne výzvy v oblasti výchovy a vzdelávania. Za jeho realizáciou stojí výskumný tím projektu Učiaca sa Trnava

Dôvodom pre realizáciu výskumu bolo doposiaľ  chýbajúce mapovanie vzdelávacích organizácií v meste a tiež zámer naštartovať proces kolektívneho dopadu v oblasti výchovy a vzdelávania. „Kolektívny dopad je koncept, ktorý predpokladá identifikovanie spoločných priorít jednotlivých aktérov a zosúladenie svojich aktivít tak, aby reálne prispievali k riešeniu konkrétneho spoločenského problému,“ vysvetľuje doc. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý stál na čele riešiteľského tímu výskumu. 

Tím výskumníkov počas niekoľkých mesiacov zmapoval vyše 200 vzdelávacích organizácií pôsobiacich v Trnave a so zástupcami asi 80 z nich zrealizoval aj štruktúrované rozhovory, ktorých cieľom bolo zistiť priority, činnosť, cieľové skupiny aj problémy daných organizácií. Z týchto rozhovorov pri spracovaní dát vyplynulo 10 tematických oblastí, ktoré sú pre trnavské školy, vzdelávacie organizácie či neziskové organizácie dôležité a do ktorých bolo možné zaradiť všetkých zapojených respondentov vyskumu:

  1. Inklúzia 
  2. Profesijný rozvoj učiteľov
  3. Výchova charakteru 
  4. Kritické myslenie a čítanie s porozumením 
  5. Uplatnenie na trhu práce 
  6. Zdravý životný štýl 
  7. Kultúrna a estetická výchova 
  8. Environmentálna výchova 
  9. Participácia a aktivizácia mladých ľudí 
  10. Technické vzdelávanie a digitálna gramotnosť 

Analýza výsledkov výskumu tiež ukázala, že najväčšia ponuka vzdelávacích aktivít je pre žiakov základných škôl, a tak sa základné školy stávajú „kotlíkom“ rôznych intervencií. Výzvou pre riaditeľov škôl je, aby sa okrem vlastnej stratégie školy zamerali aj na dlhodobú spoločnú stratégiu v oblasti regionálnej výchovy a vzdelávania, podľa ktorej by účinnejšie využívali služby externých poskytovateľov. 

Medzi aktérmi vo vzdelávaní v Trnave panuje vo veľkej miere konkurenčný duch. Vystihujú to aj slová jedného z respondentov: „každá inštitúcia sa snaží prežiť a ukazovať, že je najdôležitejšia, a ťažko sa jej priznáva, že bez tých všetkých ostatných nič neznamená“.

Ukazuje sa aj rozdielnosť v mentálnom nastavení zástupcov verejného sektora (školské úrady, NIVAM) a aktérmi súkromného, resp. tretieho sektora. Zásadným rozdielom je aj miera ochoty sieťovať sa – kým súkromný a neziskový sektor je otvorený spolupráci, verejné inštitúcie majú skôr tendenciu ostávať v zabehnutých procesoch. S tým súvisí aj nízka miera zdieľania skúseností medzi jednotlivými aktérmi vo vzdelávaní. 

Dobrou správou ale je, že väčšina zapojených organizácií vníma myšlienku kolektívneho dopadu ako pozitívnu a má záujem nadväzovať zmysluplné spolupráce. 

V súvislosti s ekonomickým zabezpečením vzdelávania v Trnave možno skonštatovať, že mnoho menších organizácií zápasí s existenčnými problémami – chýbajú im napríklad vlastné priestory alebo dostatočné personálne zabezpečenie. 

Trnavské školy zas riešia vo veľkej miere témy inklúzie, profesijného rozvoja učiteľov, digitalizácie vyučovacieho procesu aj digitálnej gramotnosti žiakov a v neposlednom rade aj charakterového a sociálno-emocionálneho rozvoja žiakov. V školách sa tiež čoraz viac objavuje idea školy ako komunitného priestoru – čiže možnosti využívať priestory na rozličné voľnočasové aktivity (nielen) pre deti. 

Motivácia pedagógov k celoživotnému učeniu sa ostáva naďalej výzvou, s čím súvisí potreba zavádzať na školy profesijné učiace sa komunity, aby tak boli učitelia pripravení na zmeny, ktoré so sebou dnešná doba prináša. 

Vysoké školy v Trnave musia o študentov zápasiť s univerzitami v Bratislave, ale najmä v Česku, preto sa v rámci svojich odborov snažia o najvyššiu kvalitu, čo sa im v prípade niektorých fakúlt darí. Trnavské univerzitné fakulty by chceli viac rozvíjať pred-univerzitné vzdelávanie pre potenciálnych záujemcov, avšak jednou vetou dodávajú, že na takúto činnosť systém financovania nemyslí.

Vďaka výskumu edukačných iniciatív sme nielen zmapovali vzdelávacích aktérov v regióne, ale aj bližšie spoznali východiská ich aktuálnych problémov. Je nespochybniteľné, že skutočné zmeny môžu prísť až po osvojení si celoživotného vzdelávania ako životného štýlu a vnútornej motivácii ľudí k učeniu sa. 

Pre naše mesto tiež ostáva výzvou zabezpečiť lepšiu finančnú stabilitu vzdelávacích organizácií, teda kontinuálnu podporu počas viacerých rokov, nielen jedného či dvoch dotačných období. 

Všetky spomenuté výsledky sú pre tím Učiacej sa Trnavy dôležitým východiskom pre plánovanie vzdelávacích programov a tvorbu ďalších projektov. Jedným z pozitívnych príkladov môže byť projekt Škola učiteľov, ktorý v týchto mesiacoch pripravujú spoločne viaceré organizácie pod záštitou Learn&Lead, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a občianskeho združenia Lifestarter. Škola učiteľov má pomôcť zjednotiť a prepojiť ponuky ďalšieho vzdelávania pre učiteľov, priniesť inovatívne vzdelávacie programy a tiež umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať do zahraničia v rámci programu Erasmusplus. 

Zaujímavým výstupom výskumu je aj online mapa vzdelávacích aktérov v Trnave a blízkom okolí, ktorá okrem polohy jednotlivých organizácií zahŕňa aj základnú charakteristiku, začlenenie do tematického klastra a vzájomné prepojenia aktérov. Mapa tak môže byť užitočnou pomôckou pri sieťovaní, hľadaní projektových spolupracovníkov, ale aj pre občanov, ktorých zaujímajú rôznorodé edukačné možnosti. Online mapu je možné nájsť na stránke: www.mapa.uciacasatrnava.sk 

Výskum edukačných iniciatív bol realizovaný ako súčasť aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a v rámci ktorého sa Trnava v roku 2022 ako prvé slovenské mesto stala súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Výskum sa uskutočnil vďaka tímu výskumníkov z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a aj vďaka finančnej podpore Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Mesta Trnava. 

Nižšie nájdete k dispozícii kompletnú správu z výskumu. 

Foto: Lifestarter / výskumný tím Učiacej sa Trnavy: Juraj Šimkovič, Martin Brestovanský, Beáta Danišová, Juraj Štofej

Trnava je inšpiráciou pre Slovensko, zaznelo na konferencii o učiacich sa mestách

Informovať o koncepte učiacich sa miest, podnietiť samosprávy k záujmu o rozvoj celoživotného učenia a diskutovať o výzvach pre vzdelávanie dospelých – to všetko boli ciele konferencie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Učiaca sa Trnava.

Konferencia „Učiace sa mestá – príležitosť hľadať nové riešenia“ sa uskutočnila v stredu 15.2. na pôde Ministerstva zahraničných vecí SR pod záštitou  Slovenskej komisie UNESCO. Úvodným príhovorom prítomných privítala generálna tajomníčka Slovenskej komisie UNESCO Ľubica Erdelská, ktorá zároveň vyzdvihla dôležitosť podpory vzdelávania.

Hlavným organizátorom podujatia bola Akadémia Istropolitana Nova, ktorej riaditeľka Marta Jendeková odpovedala v úvodnom príspevku na otázku Prečo učiace sa mestá? a uviedla tak poslucháčov do témy podpory celoživotného učenia na úrovni lokálnych politík. Následne sa pokračovalo príspevkom „Aj mesto sa môže učiť“ v podaní Michala Koricinu, ktorý zastupoval Učiacu sa Trnavu. V prezentácii predstavil proces zapojenia sa mesta do Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO a tiež aktivity, na ktorých v Trnave aktuálne pracujú. V rámci tohto bloku vystúpil s krátkym zhodnotením aj Michal Špernoga z Odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava, ktorý ocenil benefity tohto projektu pre obyvateľov.

Po diskusii a obedovej prestávke predstavila teoretické východiská vzdelávania dospelých a tiež pripravovanú platformu doc. Dominika Temiaková z Katedry pedagogiky PF UKF v Nitre. O aktivitách kreatívneho mesta Košice hovoril projektový manažér Marko Popovic a v závere konferencie rezonovala aj téma zručností pre budúcnosť, ktorú priblížil Peter Rusiňák z Americkej obchodnej komory.

Počas neformálnych rozhovorov v závere konferencie adresovali predstavitelia Učiacej sa Trnavy pozvanie predstaviteľkám Slovenskej komisie UNESCO na festival učenia, ktorý sa v Trnave uskutoční už po tretí raz, a to v piatok 23. júna 2023.

Učiaca sa Trnava je projekt podpory celoživotného učenia v meste, ktorý je zastrešený občianskym združením Lifestarter a Mestom Trnava. V rámci tejto iniciatívy sa Trnava v roku 2022, ako prvé slovenské mesto, stala členom Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac informácií o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Foto: FB/Slovenská komisia UNESCO

Zástupcovia trnavských firiem majú jedinečnú príležitosť zúčastniť sa stretnutia Biznis Point

V utorok 28. februára 2023 sa v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. na Nádvorí v priestoroch Malého Berlína uskutoční spoločný networking určený pre všetkých  zástupcov firiem pôsobiacich v trnavskom regióne, ktorých cieľom je prepájanie personalistov, HR pracovníkov či manažérov vzdelávania z firemného prostredia. Podujatie predstaví novovznikajúci projekt Biznis Point a ponúkne možnosť vzájomnej spolupráce a nadväzovania dlhodobých firemných partnerstiev.

Občianske združenie Lifestarter v spolupráci so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis organizujú v rámci projektu Učiaca sa Trnava jedinečné podujatie, ktoré pozýva zástupcov firiem k spoločnému dialógu o potrebách vzdelávania všetkých zamestnancov. Cieľom je nielen prepájať firmy v trnavskom regióne, ale aj poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a nadväzovanie spolupráce v dlhšom časovom horizonte. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia prostredníctvom tohto formulára. Obdobné stretnutia by sa mali uskutočniť v štvrťročnej pravidelnosti a budú odrážať aktuálne témy týkajúce sa firemného vzdelávania a riešenia problémov súvisiacich so vzdelávaním dospelých. Počas troch hodín, tak budú mať na podujatí jeho účastníci možnosť nielen zdieľať svoje vzdelávacie metódy, ale aj predstaviť svoj zámer a všetky dostupné možnosti na rozvoj zručností svojich zamestnancov. 

Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s Mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí. Vzdelávacie centrum Mysliteľňa – rozvoj pre Váš biznis, ktoré nadviazalo s projektom spoluprácu tvoria konzultanti, lektori, kouči a ostatní odborníci z oblasti riadenia ľudských zdrojov pomáhajúci rôznym trnavským spoločnostiam na rozvoji ich zamestnancov. Ich dlhodobé transformačné programy sa snažia o zmenu spôsobu vnímania vzdelávania, myslenia a dosahovania výsledkov a pracovných úspechov. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a centre Mysliteľňa sa dozviete na webových portáloch www.uciacasatrnava.sk a www.myslitelna.sk

nch

Trnavskí učitelia sú optimisti, ukázalo druhé diskusné fórum

Aj napriek tomu, že v slovenskom školskom systéme nie je všetko ideálne a aj na trnavských školách vyvstávajú neraz mnohé problémy, trnavskí učitelia veria, že situáciu je možné meniť aj prostredníctvom ich vlastného ďalšieho vzdelávania. Vyplynulo to zo záverov diskusného fóra, ktoré sa už po druhý krát uskutočnilo na pôde Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave.

Asi dvadsať pedagógov či fanúšikov vzdelávania, ako organizátori nazvali ostatných aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní, sa stretlo s cieľom viac sa dozvedieť o pripravovanej Škole učiteľov a zapojiť sa do diskusie o jej poslaní a kľúčových témach, ktoré rezonujú v oblasti ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov.

Stretnutie otvorila Jana Chynoradská, líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy, v rámci ktorého nápad na vytvorenie platformy Škola učiteľov počas posledného roka vznikol. Účastníkom adresovala poďakovanie za to, že vidia zmysel vo vytváraní projektu pre budúcnosť, hoci je celý koncept zatiaľ len na papieri. Michal Koricina z OZ Lifestarter potom prítomným predstavil víziu a ciele pripravovanej Školy učiteľov, ktorá by už v tomto roku mala umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať na návštevu zahraničnej školy vrámci programu Erasmusplus. V druhej polovici roka by zas mohlo vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú ušité na mieru aktuálnym potrebám našich učiteľov.

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná práci v skupinách. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Výskumného tímu Učiacej sa Trnavy predstavil 40 tvrdení o ďalšom vzdelávaní učiteľov, z ktorých si mali účastníci fóra vybrať maximálne 10, s ktorými sa najviac stotožňujú. Zároveň tak mali možnosť prispieť k tvorbe výskumného nástroja, ktorý bude v ďalších týždňoch distribuovaný medzi všetkých trnavských učiteľov a ktorý pomôže zistiť reálne vzdelávacie potreby učiteľov na jednotlivých školách v Trnave. V tejto časti sa medzi účastníkmi rozprúdila živá a podnetná diskusia, a to aj vďaka prítomnosti zástupcu mesta Trnava, Michalovi Špernogovi z Odboru školstva, ktorý tak diskusiu doplnil aj o perspektívu mesta, ako zriaďovateľa materských a základných škôl.

Výstupom druhého diskusného fóra učiteľov bude už spomenutý dotazník pre všetkých pedagógov v meste a tiež projekt žiadosti o financovanie z programu Erasmusplus. Učitelia ktorí chcú byť do príprav Školy učiteľov zapojení intenzívnejšie, môžu napísať na mailovú adresu office@uciacasatrnava.sk pre zaslanie bližších informácií.

Škola učiteľov je súčasťou projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkami partnerov, v rámci ktorého sa v septembri 2022 stala Trnava, ako prvé slovenské mesto, súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac o ďalších aktivitách Učiacej sa Trnavy je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.