Vzdelávací projekt, Prínos pre vzdelávanie dospelých, Popularizácia vzdelávania dospelých a Samospráva – v týchto štyroch kategóriách boli udeľované ceny Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) počas slávnostného podujatia spojeného s otvorením Týždňa celoživotného učenia v pondelok 17. októbra v priestoroch bratislavského V-Klubu.

V kategórii Popularizácia vzdelávania dospelých sa odborná porota rozhodla oceniť iniciatívu občianskeho združenia Lifestarter – projekt Učiaca sa Trnava.
Cenu z rúk štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slavomíra Partilu a prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára prevzal výkonný manažér OZ Lifestarter Michal Koricina. „Ocenenie vnímam ako uznanie za našu doterajšiu snahu, ktorá vyvrcholila aj zapojením sa nášho mesta do Medzinárodnej siete uciacich sa miest UNESCO. Je to však aj zodpovednosť pokračovať v začatej práci, aby sa benefity učiaceho sa mesta dostali k čoraz viac ľuďom,“ povedal bezprostredne po ocenení.

V ďalších kategóriach uspeli organizácie Komenského inštitút, Mesto Trenčín a cenu za prínos pre vzdelávanie dospelých dostala doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.

Ceny AIVD v oblasti vzdelávania dospelých predstavujú v slovenských podmienkach jedno z významných ocenení inšpiratívnych aktivít a ľudí pôsobiacich v tejto sfére. Podujatie sa uskutočnilo počas Týždňa celoživotného učenia, ktorého súčasťou je aj Učiaca sa Trnava a to hneď viacerými vzdelávacími aktivitami.

Recommended Posts