V stredu 23. novembra sa v priestoroch Trnavskej univerzity uskutočnil Regionálny okrúhly stôl ku vzdelávaniu dospelých, ktorý organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) v spolupráci s občianskym združením Lifestarter.

Stretnutie otvoril krátkym príhovorom Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, manažér projektu Učiaca sa Trnava, ktorý zároveň predstavil úspechy a doterajšie aktivity projektu, ktorý stojí tiež za prijatím Trnavy do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. Zrealizovaný výskum edukačných iniciatív prezentoval Martin Brestovanský, zastupujúci Výskumný tím Učiacej sa Trnavy, pričom predstavil aj novú online mapu učiaceho sa mesta, v ktorej figuruje viac ako 120 skúmaných vzdelávacích organizácií.
Diskusia pri okrúhlom stole pokračovala príspevkom prezidenta AIVD Klaudiusa Šilhára o aktuálnej Strategii celoživotného vzdelávania a poradenstva SR a jej implementácii v rozmanitých podmienkach. Plodnou súčasťou bol tiež príspevok Romana Saníka z Národnej agentúry programu Erasmus+, ktorý poukázal na možnosti zapojenia sa do programu pre školy a organizácie z Trnavy.

Záverečnú otvorenú diskusiu zhodnotili účastníci ako efektívnu, pričom sa zhodli, že spolupráca pri zmenách v školstve i vzdelávaní dospelých je kľúčová.

Recommended Posts