Mesto Trnava sa ako prvé slovenské mesto uchádza o členstvo v Medzinárodnej sieti učiacich sa miest UNESCO (GNLC). Môže sa tak zaradiť medzi 229 miest z celého sveta, ktoré vytvárajú nové možnosti a príležitosti formálneho a neformálneho vzdelávania pre svojich obyvateľov a získať tak prístup k medzinárodným partnerstvám, politikám a osvedčeným postupom v oblasti celoživotného učenia (sa).

Za podaním žiadosti o zaradenie do tejto siete stojí tím projektu Učiaca sa Trnava, ktorý vidí v tomto kroku jedinečnú príležitosť, ako spropagovať a zvýšiť kvalitu vzdelávania v Trnave. “Členstvo v sieti učiacich sa miest nám pomôže lepšie nadväzovať medzinárodné partnerstvá s ďalšími učiacimi sa mestami po celom svete a zároveň nás to bude motivovať ku hľadaniu inovatívnych riešení a tvorbe nových inšpiratívnych projektov v oblasti vzdelávania,” uvádza Michal Koricina z trnavského tímu učiaceho sa mesta.

Martina Gaggi Hudcovičová dopĺňa, že “zapojenie v tejto sieti nám v mnohom pomôže napredovať v projekte Učiaca sa Trnava, ktorý sme odštartovali na začiatku tohto roka.” Projekt Učiaca sa Trnava je iniciatívou občianskeho združenia Lifestarter, ktoré ho realizuje v spolupráci s Mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a desiatkou ďalších partnerov. Ide o projekt rozvoja celoživotného učenia sa a vytvárania učiaceho sa mesta. V rámci projektu sa podarilo už zrealizovať 2 networkingy vzdelávacích organizácií, desiatky stretnutí pracovných skupín a tiež prvý festival učenia (sa) na Slovensku, ktorý sa uskutočnil koncom októbra tohto roka. Všetky informácie o projekte nájdu záujemcovia na stránke https://uciacasatrnava.sk/.

Význam zapojenia sa do siete učiacich sa miest pozitívne vnímaj aj Michal Špernoga, vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mesta Trnava: “Trnava sa snaží neustále napredovať po všetkých stránkach. Preto ani vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov nechceme zaostávať a hľadáme možnosti napredovania aj v tejto sfére. Účasťou Trnavy v sieti Učiacich sa miest očakávame odovzdanie skúseností z iných štátov prostredníctvom predstavenia  foriem metód, pomôcok a koncepcií moderného vyučovania, z ktorých by mohli čerpať inšpiráciu všetci aktéri vo výchove a vzdelávaní. Už samotný festival Učiaca sa Trnava nám ukázal, že naša účasť v sieti Učiacich sa miest ma zmysel a verím, že budeme úspešnými kandidátmi.

Sieť Učiacich sa miest UNESCO zastrešuje Inštitút pre celoživotné vzdelávanie UNESCO, ktorého cieľom je združovať a podporovať mestá, ktorým záleží na rozvoji stratégie celoživotného učenia (sa). Členovia siete spolupracujú pri hľadaní riešenia kľúčových otázok, ako napríklad vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju, rovnosť a sociálne začlenenie jednotlivcov, zdravie a pohoda, rozvoj kultúry, hospodárstva, ako aj vzdelávanie pre globálne občianstvo.

Rozhodnutie UNESCO o členstve Trnavy v tejto sieti bude známe v marci budúceho roka.

Recommended Posts