V piatok 19. novembra sa uskutočnil Národný okrúhly stôl „Vzdelávanie dospelých 2021“, ktorý zorganizovala v rámci Týždňa celoživotného učenia Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých. Na toto podujatie sme dostali pozvanie aj my, a preto sa ho mohol zúčastniť aj náš výkonný manažér Michal Koricina z OZ lifestarter: „Okrúhleho stola sa zúčastnilo viacero kľúčových hráčov z oblasti vzdelávania dospelých na Slovensku, či už z Ministerstva školstva, Republikovej únie zamestnávateteľov či národnej agentúry pre Erasmus SAIA. Diskutovalo sa o aktuálnych výzvach a v rámci časti o motivácií dospelých k účasti na vzdelávaní som mal príležitosť predstaviť Učiacu sa Trnavu, ako aj koncept učiaceho sa mesta. Možnosť hovoriť s ľuďmi na takejto úrovni si veľmi vážim,“ hovorí Michal o svojej účasti.

Sme veľmi radi, že našu iniciatívu si všímajú aj na národnej úrovni a už teraz sa tešíme na spoluprácu s mnohými, s ktorými sme už doteraz nadviazali kontakt.

Recommended Posts