Tím projektu Učiaca sa Trnava pozýva všetky vzdelávacie organizácie z Trnavy na prvý networking vzdelávacích organizácií. Jeho cieľom je sieťovanie ľudí pôsobiacich v oblasti školského, mimoškolského, záujmového i neformálneho vzdelávania, ale aj v oblasti vzdelávania dospelých. Uskutoční sa v pondelok 28. júna 2021 v čase 14:00 – 16:00 v priestoroch kultúrneho centra Malý Berlín (Štefánikova 4).

Na stretnutí by sme vás radi spoznali, dozvedeli sa viac o vašich aktivitách a tiež vám predstavili koncept projektu Učiaca sa Trnava, ktorý v týchto týždňoch štartuje. Vytvoríme aj priestor na vzájomné spoznanie sa, nadviazanie nových kontaktov a v časti brainstorming budeme počúvať vaše problémy, podnety či nápady pre učenie (sa) v našom meste. V závere stretnutia vám predstavíme možnosti, ako sa môžete do projektu zapojiť alebo priložiť ruku k dielu. Veríme, že nás čakajú inšpirujúce dve hodinky, ktoré prinesú mnoho inšpirácie.

Keďže kapacita networkingu je z dôvodu pandemických opatrení obmedzená, je nevyhnutné sa zaregistrovať prostredníctvom tohto formuláru. Zároveň vás prosíme, aby sa za každú organizáciu registrovali maximálne dvaja zástupcovia.

Akékoľvek otázky môžete písať na info@lifestarter.sk.

Recommended Posts