TRNAVA – Rozhodnutie Inštitútu celoživotného vzdelávania UNESCO o členstve Trnavy v sieti učiacich sa miest príde neskôr ako bolo plánované.

Hoci organizácia mala v pláne zverejniť nové učiace sa mestá vo februári 2022, tento termín posunula na apríl tohto roku. Tím Učiacej sa Trnavy bol o tejto zmene informovaný hodnotiacou komisiou UNESCO. „Pre chod nášho projektu sa ale týmto veľa nemení, keďže neustále pokračujeme v práci na zlepšovaní výchovy a vzdelávania v našom meste. Pôvodne plánovaný termín oslavného podujatia presúvame na 13. júna 2022,“ uvádza manažér projektu Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter. O zapojení do medzinárodnej siete bude tím Učiacej sa Trnavy informovať verejnosť čo najskôr po tom, ako obdrží hodnotenie komisie UNESCO.

Recommended Posts