Približne 25 učiteľov z Trnavy, ale aj okolitých dedín sa vo štvrtok 1. decembra stretlo v priestoroch Základnej školy na Námestí SUT v Trnave, aby spolu hovorili o potrebách a výzvach ich škôl.

Stretnutie otvorila líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy Jana Chynoradská z Harmony Academy, ktorá predstavila myšlienku dôležitosti vzájomného dialógu pri zmenách v školstve. Koncept pripravovaného projektu Škola učiteľov následne predstavil Michal Koricina z občianskeho združenia Lifestarter, ktorý spomenul aj možnosti, ktoré by mala Škola učiteľov ponúkať učiteľom z regiónu. Podľa jeho slov by malo v Trnave vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú pre učiteľov zadarmo a tiež projektov, podporujúcich profesijný rozvoj pedagógov. Škola učiteľov taktiež ponúkne možnosť medzinárodnej mobility – učitelia z Trnavy  tak budú môcť vycestovať a získať pre svoju prácu inšpirácie v zahraničí.

Tažiskovú časť stretnutia tvorila diskusia v menších skupinách, pri ktorej účastníci pomenúvali aktuálne  problémy a zároveň očakávania od projektu Školy učiteľov, ktoré v závere stretnutia prezentovali. Počas celého fóra panovala medzi prítomnými dynamická a tvorivá atmosféra.

Diskusné fórum sa uskutoční ešte jeden krát, a to v utorok 17. januára 2023 od 14.00 do 15.30 hodiny takisto na ZŠ na Námestí SUT v Trnave. Záujemcovia – učitelia, riaditelia škôl i fanúšikovia vzdelávania – sa môžu prihlásiť prostredníctvom tohto formulára

Výstupy oboch diskusných fór budú kľúčovým materiálom pri príprave projektov v rámci Školy učiteľov.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava, a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Viac o projekte je možné nájsť na stránke: uciacasatrnava.sk.

Recommended Posts