ňa 6.12.2022 v Grandhoteli Starý Smokovec sa uskutočnila Konferencia EPALE 2022 – Nové výzvy, trendy a prístupy vo vzdelávaní dospelých. Na konferenciu boli pozvaní zástupcovia a zástupkyne v oblasti vzdelávania dospelých z celého Slovenska. 

V úvode konferencie sa prihovoril riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV), Ing. Branislav Hadár, pričom podujatie pozostávalo z troch blokov. V prvom bloku bol predstavený súčasný vývoj vzdelávania dospelých na Slovensku a aktuálne výzvy pre vzdelávateľov a vzdelávateľky. Kouč a lektor Matúš Jarečný zo SUVko Coaching priblížil zas nové trendy vo vzdelávaní dospelých. Druhá časť podujatia bola venovaná workshopom, v rámci ktorých si účastníci mohli vybrať  z dvoch tém: „Prečo nie sú nové formy  vzdelávania len o zmene zručností?“ pod vedením lektorky Ľubice Takáčovej (Life-Up) a  “Iniciatívy EÚ na podporu vzdelávania dospelých – EPALE, Erasmus+”, ktorý viedol Roman Staník z Erasmus+ a tím EPALE.

V záverečnej časti podujatia prebehlo slávnostné odovzdanie ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania, ktorá je udeľovaná od roku 2018. Zástupcovia ŠIOV odovzdali túto cenu občianskemu združeniu Lifestarter, a to najmä za projekt Učiaca sa Trnava, v rámci ktorého sa Mesto Trnava stalo prvým slovenským mestom zapísaným do Svetovej siete učiacich sa miest UNESCO. 

Pred samotným odovzdaním ceny sa zúčastneným prostredníctvom videa prihovoril RNDr. Slavomír Partila, štátny tajomník pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie MŠVVaŠ SR so slovami: „Dnešná konferencia navyše nie je len bežnou konferenciou. Vraciame sa ňou k oceňovaniu tých, ktorí sa svojou prácou pričinili o rozvoj celoživotného vzdelávania na Slovensku, ktoré prerušila pandémia Covid 19. Preto som rád, že dnes ocenená organizácia a výsledky jej práce, ktoré sú hodné našej pozornosti presahujú hranice Slovenska. Dámy a páni je mi cťou oznámiť vám, že cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  za prínos celoživotnému vzdelávaniu za rok 2022 získalo občianske združenie  Lifestarter pod vedením výkonného riaditeľa Michala Koricinu.” 

V krátkom poďakovaní za ocenenie Michal Koricina uviedol, že “členstvo v medzinárodnej sieti učiacich sa miest ani ocenenie ministerstva nemá byť vrchol projektu, ale naopak je to len začiatok príbehu učiaceho sa mesta.” Podľa jeho slov je pre úspech Učiacej sa Trnavy nevyhnutná spolupráca a nadviazanie nových partnerstiev i na medzinárodnej úrovni. 

Projekt Učiaca sa Trnava od roku 2020 zastrešuje občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a jeho cieľom je prispieť k rozvoju celoživotného učenia sa, lepšiemu prepojeniu vzdelávacích organizácií a k vyššej spoločenskej hodnote učenia sa v každom veku. Viac o aktivitách projektu je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk

mk, mk, nch

Recommended Posts