TRNAVA / BRATISLAVA – Tím Učiacej sa Trnavy dostal pozvanie aktívne sa zúčastniť medzinárodnej konferencie EPALE, ktorá sa uskutoční dňa 17. marca 2022 v Bratislave.

EPALE je európska platforma pre vzdelávanie dospelých, ktorá rôznorodým spôsobom podporuje celoživotné vzdelávanie v jednotlivých členských štátoch EÚ. Pobočka EPALE Slovensko v týchto dňoch pripravuje odbornú konferenciu s názvom „Ako motivovať dospelých, aby sa učili po celý život?“. Prvý blok konferencie je zameraný na neformálne učenie sa, motiváciu a účasť dospelých vo vzdelávaní, vystúpia aj rôzni zahraniční hostia. Popoludňajší blok je venovaný predstaveniu prostredí motivujúcich k učeniu sa, v rámci ktorej bude predstavený aj koncept učiacich sa miest UNESCO – v rámci tejto časti vystúpi aj manažér Učiacej sa Trnavy Michal Koricina, ktorý v príspevku „Spoločne k učiacej sa Trnave“ priblíži východiská a skúsenosti z realizácie nášho projektu.

Na konferenciu je možné sa prihlásiť prostredníctvom tohto formulára.

Program konferencie:

Recommended Posts