V piatok 20. mája 2022, sa v Kine Hviezda na Paulínskej 1 v Trnave uskutočnilo podujatie TEDA – #trnavská_veda, ktoré do mesta prinieslo renomovaných vedcov z oblasti neuromarketingu, astrofyziky či psychológie. Občianske združenie Lifestarter, tak v rámci projektu Učiaca sa Trnava vytvorilo inšpiratívne podujatie v dvoch samostatných blokoch, určené nielen pre stredné školy a vysoké školy, ale aj širokú verejnosť.

Prednášky na témy umelej inteligencie, liečenia infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti či zmenou myslenia v našich životoch umožnili Trnavčanom a Trnavčankám nielen spoznať aktívnych vedcov, ale aj získať nové poznatky z doteraz nepoznaného prostredia . Účastníci podujatia TEDA – #trnavská_veda sa mali možnosť logicky zamyslieť a na konci každej prednášky položiť hosťom niekoľko otázok prostredníctvom platformy SLIDO.

Doobedňajší blok v Kine Hviezda odštartoval Ing. Jozef Magdolen, ktorý účastníkom podujatia priblížil správanie neurónu a používanie umelej inteligencie v astrofyzike. Súčasťou doobedňajšieho programu bol aj Ing. Tamás Darázs, ktorý predstavil tému neuromarketingu a spôsob spotrebiteľského rozhodovania sa pri výbere produktov. Záver doobedňajšieho programu patril téme sociálnych vied a ich odvrátenej stránke a aktuálnym problémom, ktoré bližšie popísal posledný prednášajúci Mgr. Patrik Havan. Doobedňajší program, tak naplnil celkovú kapacitu Kina Hviezda a stretli sa na ňom nielen žiaci a žiačky SŠ, ale aj ostatní milovníci vedeckého bádania a učenia sa nových vecí.

V rámci večerného programu mali účastníci možnosť nahliadnuť do prostredia neuropsychológie, medicíny či astrofyziky. Prvý hosť doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, otvoril diskusiu o téme, či raz budeme liečiť infekcie a rakovinu plazmou. Pre účastníkov si zároveň pripravil plazmové pero, ktoré názorne použil na liečbu rany. Súčasťou večerného programu bol aj  Mgr. Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave, ktorý ľudsky priblížil fungovanie družicového pozorovania a pojmy ako čierne diery či akrécia. Posledným hosťom večerného programu bol neuropsychológ a neurovedec PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, ktorý účastníkov presvedčil, že zmenou mozgu dokážeme zmeniť aj svoj život. Pre divákov si pripravil príbehy a rôzne psychologické cvičenia, ktoré odhaľovali ich empatiu a pozornosť. V závere prednášky zároveň všetci vedci odpovedali na otázky z publika nielen o ich vedeckej praxi, ale aj živote.

Učiaca sa Trnava je projekt rozvoja celoživotného učenia sa a ktorého súčasťou, je tvorba stratégie výchovy a vzdelávania, networking vzdelávacích inštitúcií, ale aj organizovanie rôznych podujatí. Sekundárnym cieľom je tiež zapojenie Mesta Trnava do medzinárodnej siete učiacich sa miest, zastrešenej Inštitútom celoživotného vzdelávania UNESCO. Viac informácií o pripravovaných podujatiach a ďalších aktivitách projektu nájdete kliknutím na web TU: https://www.uciacasatrnava.sk/.

nch

Recommended Posts