Festival Učiaca sa Trnava ponúkol pre všetkých vzdelávanie aj zábavu

Minulý piatok 23. septembra sa na pešej zóne v Trnave odohral druhý ročník festivalu Učiaca sa Trnava. Návštevníci a návštevníčky si mohli vyskúšať množstvo hier a aktivít pripravených desiatkou vzdelávacích organizácií či pozrieť hudobné a tanečné vystúpenia. Súčasťou podujatia boli aj tri panelové diskusie o vzdelávaní, ekológií či fyzickom a duševnom zdraví.

Po otvorení festivalu Evou Nemčovskou, viceprimátorkou mesta Trnava bol v ranných hodinách pre návštevníkov pripravený program nielen v jednotlivých stanoch, ale aj na pódiu. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave si pre najmenšie deti pripravila Divadlo Zábavka, hádanie rozprávkových bytostí, ale aj tanečné vystúpenie štúdia Crazy family. O fyzické a duševné zdravie sa postarali členovia projektu Trnava v pohybe, ktorí pre žiakov a žiačky zorganizovali spoločné cvičenie, ale aj Simona Almášiová z projektu Chuť žiť so svojou prednáškou o zdravej výžive a vzťahu k jedlu. Na obed si mohlo publikum vypočuť diskusiu s členkami projektu Zdravé mesto Trnava o jeho aktivitách aj ochrane životného prostredia. Pomedzi jednotlivé vystúpenia a diskusie na pódiu, sa návštevníci zapájali do rôznych hier pripravených desiatkou vzdelávacích organizácií. Súčasťou festivalu boli napríklad EPALE, Stredná zdravotnícka škola, Stredná odborná škola dopravná, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Makuki ateliér, IPčko a množstvo ďalších organizácií a vzdelávacích inštitúcií.

O poobedňajší kultúrny program na pódiu sa postaral Detský folklórny súbor Drienka, spevák Peter Juhás a speváčka Majka Valentová. V podvečerných hodinách prebehla diskusia o projekte Učiaca sa Trnava priamo s členmi jeho tímu (Michal Koricina, Barbora Štibraná, Martin Brestovanský, Jana Chynoradská), ktorú moderoval Noro Chomistek. Organizátori festivalu nám priblížili, čo tento projekt predstavuje, pomenovali výzvy v oblasti vzdelávania a možnosti, ktoré by dokázali zatraktívniť učiteľské povolanie. Súčasťou poslednej diskusie na festivale bol Marek Madro, zakladateľ psychologickej poradne IPčko, ktorý prezradil viac o duševnom zdraví a prevencii pred vznikom duševných chorôb. O 19:30 ukončila festival svojim koncertom speváčka Lívia Doležalová s gitaristom Ondrejom.

Festival bol zadarmo a určený pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú radi zábavu a sú ochotní sa naučiť niečo nové. Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť GEFCO a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné. Viac o projekte Učiaca sa Trnava a jeho ďalších pripravovaných aktivitách na najbližšie mesiace nájdete na webovej stránke https://www.uciacasatrnava.sk/.           

nch                                  

Trnava sa stala prvým slovenským učiacim sa mestom v medzinárodnej sieti UNESCO

Mesto Trnava sa dňa 2. septembra 2022 stalo prvým slovenským učiacim sa mesto patriacim do medzinárodnej siete UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC), a to na základe žiadosti, za ktorou stálo občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava.

Do spomínanej medzinárodnej siete bolo pridaných 77 nových učiacich sa miest zo 44 krajín sveta, na základe ich nominácii národnými komisiami pre UNESCO v príslušných krajinách a odporúčaní odbornej poroty. Trnava je tak ako jediné slovenské mesto zaradené medzi 294 miest po celom svete, ktoré na základe osvedčených postupov a politických iniciatív vytvárajú podnetné prostredie pre celoživotné vzdelávanie. Učiace sa mestá zároveň prepájajú vzdelávacie a kultúrne inštitúcie a zapájajú do procesu tvorby zmien vo vzdelávaní dôležitých aktérov v oblasti vzdelávania a zástupcov verejnej správy čím podporujú kvalitu školstva v celom štáte.

Trnava sa stala učiacim sa mestom na základe aktivít projektu Učiaca sa Trnava, ktorého koncept vytvoril tím OZ Lifestarter na čele s výkonným manažérom Mgr. Michalom Koricinom, PhD. ešte v roku 2020. Spomínaný projekt, sa tak už tretí rok spolupodieľa na tvorbe networkingov či konferencií, na ktorých sa stretáva množstvo učiteľov, učiteliek, predstaviteľov univerzít, riaditeľov škôl a iných aktérov z oblasti vzdelávania, ktorí majú záujem o systematickú zmenu vzdelávania na Slovensku. Súčasťou tímu sú nielen ľudia, ktorí priamo pracujú pre Mesto Trnava na Odbore školstva, ale aj pedagógovia trnavských univerzít či riaditelia rôznych vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií. Za tri roky fungovania sa projektu Učiaca sa Trnava podarilo vytvoriť množstvo inovatívnych edukačných aktivít a jedným z nich je aj festival Učiaca sa Trnava, ktorého nultý ročník bol zrealizovaný už v roku 2021. Do Trnavy sa vtedy podarilo dostať množstvo zaujímavých hostí ako napríklad novinára Vladimíra Šnídla, ktorý prednášal o kritickom myslení a hoaxoch, vedca Samuela Kováčika (známeho ako Vedátor), ktorý si pripravil prednášku o vesmíre a prírode či spisovateľa Daniela Heviera.

Projekt Učiaca sa Trnava aj tento rok pripravuje festival, ktorý sa bude konať už 23. septembra 2022 počas celého dňa od 9:00 hod. do 19:30 hod. priamo na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Festival je zadarmo a je určený (nielen) pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre malých aj veľkých, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj večerné panelové diskusie o vzdelávaní či mentálnej a fyzickej pohode. Rôzne úlohy a hry si pre návštevníkov festivalu pripravili napríklad Knižnica Juraja Fándlyho, IPčko, Teach For Slovakia, Európsky dialóg a desiatky ďalších organizácií, stredných škôl a fakúlt trnavských univerzít. Podrobný program festivalu budú organizátori uverejňovať v najbližších dňoch a týždňoch na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj v udalosti na Facebooku: https://fb.me/e/1ZfsZP4JP.

Zaradenie Trnavy do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO je tak významným míľnikom, ktorý otvára Trnave možnosti spolupráce s odborníkmi z oblasti vzdelávania z celého sveta a vytvára tak predpoklad pre nové inšpiratívne edukačné projekty určené všetkým obyvateľom mesta.

nch, mk

Ešte viac vzdelávací, ešte viac zábavný a úplne zadarmo – festival Učiaca sa Trnava sa blíži!

Zažite druhý ročník festivalu Učiaca sa Trnava, ktorý sa bude konať už v piatok 23. septembra 2022 priamo na pešej zóne v Trnave (Hlavná ulica). Súčasťou festivalu budú desiatky vzdelávacích organizácií a ich aktivity pre malých aj veľkých, hudobné a tanečné vystúpenia, ale aj večerné panelové diskusie o vzdelávaní či mentálnej a fyzickej pohode.

Občianske združenie Lifestarter v rámci projektu Učiaca sa Trnava rovnako, ako minulý rok pripravilo festival Učiaca sa Trnava, ktorý bude plný inšpiratívnych hostí a predstaví aktivity viacerých vzdelávacích organizácií. Počas celého dňa od 9:00 hod. až do 19:30 hod. si budú mať možnosť návštevníci a návštevníčky festivalu vyskúšať v jednotlivých stanoch vzdelávacích organizácií aktivity podporujúce myslenie, kreativitu, jazykové schopnosti a ďalšie zručnosti. Rôzne úlohy a hry si pre návštevníkov festivalu pripravili napríklad Knižnica Juraja Fándlyho, IPčko, Teach For Slovakia, Európsky dialóg a desiatky ďalších organizácií, stredných škôl a fakúlt trnavských univerzít. Festival je zadarmo a je určený pre všetkých Trnavčanov a Trnavčanky, ktorí majú chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové. Na svoje si prídu nielen deti materských a základných škôl, ale aj študenti stredných či vysokých škôl a iná verejnosť, ktorá rada rozvíja svoje zručnosti či kreativitu.

Organizátori festivalu Učiaca sa Trnava pripravili na pešej zóne aj program na pódiu, kde budú počas celého dňa prebiehať nielen tanečné a hudobné vystúpenia, ale aj rôzne diskusie, v ktorých sa pozvaní hostia a hostky budú venovať témam mentálnej a fyzickej pohody. Podvečer sú pre návštevníkov pripravené dve panelové diskusie. Prvá z nich bližšie predstaví projekt Učiaca sa Trnava a pomenuje najväčšie výzvy v oblasti vzdelávania na Slovensku. Súčasťou druhej a záverečnej moderovanej diskusie s názvom „Byť zdravý a v pohode“ bude Marek Madro, zakladateľ IPčko.sk, ktorý zodpovie otázky týkajúce sa mentálneho zdravia, ale aj MUDr. Monika Paločková (@dr_monicka), lekárka na oddelení infektológie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ktorá bude v diskusii venovať pozornosť téme fyzického zdravia. Treťou hostkou záverečnej diskusie bude Mária Zelisková (@vinarovazena), matka piatich detí pochádzajúca zo Svätého Jura, ktorej manžel má vlastné vinárstvo a v diskusii bude zastupovať „laickú“ verejnosť, ale aj ženy a matky v téme mentálnej a fyzickej pohody. Podrobný program festivalu budú organizátori uverejňovať v najbližších dňoch a týždňoch na webstránke https://www.uciacasatrnava.sk/, ale aj na Facebookovom podujatí https://fb.me/e/1ZfsZP4JP.

Organizátorom festivalu Učiaca sa Trnava je OZ Lifestarter a Mesto Trnava. Hlavným partnerom je spoločnosť GEFCO a množstvo ďalších podporovateľov, ktorí pomáhajú vytvoriť podnetné prostredie pre tých, ktorým vzdelávanie a osobný rozvoj nie sú ľahostajné.

nch