Vo štvrtok 24. novembra sa na Základnej škole Vančurovej v Trnave uskutočnilo dopoludnie, ktoré mohli žiaci zažiť vďaka Učiacej sa Trnave.

Prostredníctvom formátu „TEDA – trnavská veda“ sa Učiaca sa Trnava snaží propagovať a popularizovať vedu a výskum laickej verejnosti aj žiakom na základných a stredných školách. Tentokrát sa v rámci programu pre šiestakov predstavila Kúzelná fyzika. Žiaci tak prostredníctvom rôznych pokusov a zábavných príbehov mohli viac nahliadnuť do sveta fyziky a zároveň si viacero vecí mohli sami vyskúšať.
Žiaci aj zúčastnení pedagógovia program hodnotili pozitívne, keďže počas celého dopoludnia panovala uvoľnená a radostná atmosféra.

Aj toto podujatie sa uskutočnilo vďaka projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a ktorého ambíciou je prispieť k vyššej kvalite celoživotného učenia sa v meste. Podujatie bolo tiež podporené z dotácie rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

Viac informácií o aktivitách Učiacej sa Trnavy môžu záujemcovia nájsť na webovej stránke: uciacasatrnava.sk.

Recommended Posts