fbpx Skip to content

Slovenský jazyk inovatívne

SJ-seminar-BA-25.4.jpg

Charakteristika podujatia

Autorky novej koncepcie učebníc T. Halajová a L. Pudišová predstavia úplne nový pohľad na vyučovanie slovenského jazyka. Moderná, komplexná učebnica slovenského jazyka, ktorá hovorí jazykom tínedžera. Žiaka formuje, učí aj zabáva. Je koncipovaná tak, aby bolo dieťa schopné učivo zvládnuť samo. Ako pracujú na hodinách učitelia? Môžete si pozrieť krátke video: https://youtu.be/xIhBlIbsb9A?si=IUTRFxst2jdsutWP Hodnotenia učiteľov, viac: https://www.abcedu.sk/napisalionas

O lektorovi podujatia

Mgr. Tünde Halajová Vysoká škola pedagogická, Fakulta humanitných vied, Nitra Slovenský jazyk a literatúra, výtvarná výchova pre 5. - 12. roč. počet rokov praxe 28 (učiteľka SJ, literatúry a VV na ZŠ a SŠ) Koordinátorka celoslovenského literárneho, výtvarného a multimediálneho projektu: Povedz drogám nie, zvoľ si umenie, 2019, 2018 Publikačná činnosť Spoluautorka série učebníc Slovenský jazyk s nadhľadom Mgr. Lucia Pudišová Pedagogická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava slovenský jazyk a literatúra - dejepis počet rokov praxe 25 (učiteľka SJ a dejepisu na ZŠ a SŠ) Koordinátorka Školského časopisu Publikačná činnosť Spoluautorka série učebníc Slovenský jazyk s nadhľadom

Základné údaje

Termín konania 
25/04/2024 
Čas začiatku 
11:00 
Miesto realizácie 
ZŠ Hlaboká 4, Bratislava 
Kontaktná adresa 
info@abcedu.sk 
Cena 
zadarmo 
Cieľové skupiny 
Učitelia, Škola učiteľov 
Metódy 
Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Cvičenie, Prednáška