Skip to content

Veselá veda

Vízia / motto

Naším poslaním je prebúdzať u detí záujem o prírodné vedy, skúmanie javov okolo seba a o technické odbory. Chceme vytvárať prostredie, kde deti môžu slobodne prejaviť svoju prirodzenú zvedavosť a túžbu objavovať... Skúšať “čo to urobí, keď...”, so sprievodcom - lektorom a bez strachu zo známok, zlyhania alebo hodnotenia. Veríme, že najväčších objavov obvykle nedosahujú tí, ktorým sa podarí všetko na prvýkrát, ale tí, ktorí i po mnohých nezdaroch dokážu pokračovať.

Naša činnosť

Sme nezisková organizácia, naším poslaním je popularizácia vedy a techniky. Máme za cieľ ukázať deťom vedu ako svet plný záhad a tajomstiev, svet, ktorý stojí za to preskúmať. Organizujeme krúžky, tábory i projektové dni pre deti po celom Slovensku i v Čechách. Podstatou krúžkov Veselej vedy je samostatná práca detí. Krúžky sú postavené tak, aby si každý malý bádateľ mohol pokus vyskúšať sám, ohmatať si to, zažiť. Používame vlastnú metodiku overenú na niekoľkých tisícoch detí, ktoré prešli našimi krúžkami, tábormi a projektovými dňami.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Uvádzame teóriu do praxe. Deti vďaka vlastnej skúsenosti s objavovaním sveta prírodných vied získavajú pozitívny postoj k vede, výskumu a technickým odborom.
Biológia, chémia, prírodoveda- laboratórne pokusy

Zaradenie organizácie
nezisková organizácia
Cieľové skupiny
deti
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Priemysel, inovácie a infraštruktúra - vybudovať pevnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a trvalo udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie.

Zodpovedná výroba a spotreba - zabezpečiť trvalo udržateľnú spotrebu a výrobné schémy.

Kontakt

Veselá veda
Karpatské námestie 7770/10A
831 06 Bratislava-Rača
Korešpondenčná adresa:
Ján Búci - Veselá veda
Botanická 1
917 01 Trnava

Webová stránka: https://www.veselaveda.sk/

E-mailová adresa: ingrid@veselaveda.sk

Telefónne číslo: 0944498727

Facebook: https://facebook.com/veselavedaslovensko