Skip to content

SYTEV

Vízia / motto

Osobnostne a profesijne rozvíjať mladých ľudí, ktorí budú svoje nadobudnuté zručnosti a skúsenosti predávať ďalšej mládeži, udržať aktívnu mládež v dedinách a mestách a vytvárať mladé lokálne komunity.

Naša činnosť

Mimovládna organizácia sídliaca v Kysuckom Novom Meste a rozbiehajúca sa v Trnave, pracujúca na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Hlavným zameraním je každodenná práca s deťmi a mládežou na lokálnej úrovni v regióne Kysúc cez Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, YC|Mládežnícku klubovňu, Kysucké dobrovoľnícke centrum, Informačné centrum mladých, Európsky informačný bod pre mladých Eurodesk a Otvorené centrum DofE. V regióne Trnavy sa stávame súčasťou komunitnej práce a v Trnavskom kraji chceme byť súčasťou vytvorenie informačného centra mladých.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Koordinácia rozvojového programu pre stredoškolákov SHow your talent.
Otvorené centrum DofE
Projekt "Vyjadrujeme sa bez nenávisti" - v roku 2021 zrealizovaných 230 workshopov pre viac ako 2 300 mladých ľudí
EÚ možnosti pre mladých

Zaradenie organizácie
občianske združenie
voľný čas
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
deti
komunity
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Udržateľné mestá a komunity - premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.

Kontakt

Poštová adresa: Lipova 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto
ICM, Mládežnícka klubovňa: Vajanského 221, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Webová stránka: https://sytev.sk/home.php

E-mailová adresa: office@sytev.com

Telefónne číslo: 0910489591

Facebook: https://facebook.com/Sytev

Instagram: https://instagram.com/Sytev