Skip to content

Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava

Vízia / motto

Zdravo sebavedomý mladý človek so všeobecným prehľadom a dobrou základnou znalosťou študovaného odboru, aby sa v ňom mohol uplatniť v praxi, alebo pokračovať v jeho štúdiu na vysokej škole. Má byť schopný prezentovať a obhajovať svoje názory a stanoviská otvorene, jasne, slušne s podloženými faktami, prezentačne na dobrej úrovni a zvládnuť bežnú komunikáciu i základnú odbornú terminológiu vo svojom odbore i po anglicky.

Naša činnosť

Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Sme komplexnou vzdelávacou inštitúciou, pretože okrem 5 študijných odborov s maturitou v dennom štúdiu, ponúkame i vzdelávanie dospelých v externom štúdiu, alebo akreditovaných rekvalifikačných vzdelávacích kurzoch. Škola je i Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu a telekomunikácie a na škole pôsobí i akreditovaná Jazyková škola.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Študijné odbory školy :
2675 M - elektrotechnika –
komunikačné a sieťové technológie
3739 M - elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách-
sieťové technológie a komunikačná bezpečnosť
3760 - M prevádzka a ekonomika dopravy -
logistika v doprave - podnikanie v doprave a službách
3765 M - technika a prevádzka dopravy -
automobilová technika
3767 M - dopravná akadémia
-------------------------
Jazyková škola
Akreditované kurzy vzdelávania dospelých : https://spsdtt.edupage.org/a/vzdelavanie-dospelych-info

Zaradenie organizácie
stredná škola
Cieľové skupiny
deti
dospelí
firmy
seniori
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

SPŠ dopravná Trnava

Webová stránka: https://www.spsdtt.sk/

E-mailová adresa: spsdtt@zupa-tt.sk

Telefónne číslo: +421-33-5521161

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/spsdtt/

Instagram: https://instagram.com/https://www.instagram.com/spsdtt/