Skip to content

Komenského inštitút

Vízia / motto

Skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy.

Naša činnosť

Komenského inštitút sa od roku 2016 snaží prispieť k zmene školstva zdola rôznorodými aktivitami najmä pre učiteľov a riaditeľov.

Veríme, že skutočná zmena vzdelávacieho systému na Slovensku môže nastať najmä zdola – od učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí sú nositeľmi zmien. Sme presvedčení, že skvelí učitelia vytvárajú skvelé školy. Komenského inštitút hľadá, vzdeláva a prepája pedagogických lídrov, ktorí majú hlavný vplyv na holistický rozvoj detí.

Poukazujeme na výzvy, ktorým čelí slovenské školstvo a nielen príkladmi realizovanými pedagógmi ukazujeme možné cesty ich postupného prekonania. Budujeme komunitu pedagógov, ktorých príbehy a aktivity inšpirujú učiteľov po celom Slovensku a zvyšujú status učiteľov v spoločnosti.

Komenského inštitút realizuje nezisková organizácia Živica.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

1. Ročný vzdelávací program - každý rok poskytujeme 20 učiteľom kvalitné bezplatné vzdelávanie so špičkovými lektormi na témy, ktoré v školách absentujú
2. Alumni program - cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie pedagógov aj po ukončení ročného vzdelávania. Učitelia sa stávajú “influencermi” postupnej reformy zdola
3. Budujeme pedagogickú komunitu - aktivity pre širšiu verejnosť z radov učiteľov, riaditeľov či pedagogických zamestnancov
4. Publikačná činnosť
5. Ocenenie Učiteľ Slovenska - zdôrazňuje význam učiteľského povolania a snaží sa pozdvihnúť jeho status

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Račianska 78
Bratislava
831 02

Webová stránka: https://komenskehoinstitut.sk/

E-mailová adresa: adamovicova@zivica.sk

Telefónne číslo: 0905 539 017

Facebook: https://facebook.com/Komenskehoinstitut

Instagram: https://instagram.com/komenskehoinstitut