Skip to content

Kid Genius Trnava Mentálna aritmetika

Vízia / motto

PROGRAM PRE DETI, KTORÉ MENIA SVET
Väčšina dnešných detí má problém s nedostatočnou sústredenosťou a schopnosťou vytrvalo pracovať bez prerušenia na jednej úlohe. Je to dôsledok moderného životného štýlu a používania inteligentných zariadení. To však neznamená, že naše deti sú menej schopné plného intelektového rozvoja. Pre úspešný rozvoj detí však najväčšiu zodpovednosť nesieme práve my – rodičia! Všetky deti sa rodia s neobmedzeným potenciálom mysle, pričom základná otázka je, či sa táto šanca využije, alebo bude trvale premeškaná!
My sme v našej škole Kid Genius vyvinuli program, pomocou ktorého sú detské schopnosti od najranejšieho obdobia stimulované primeraným spôsobom.

Naša činnosť

Škola mentálnej aritmetiky Kid Genius úspešne realizuje program, ktorý primerane stimuluje detské schopnosti od najvčasnejšieho obdobia. Hikari 光mentálna aritmetika je revolučný program, ktorý za použitia guľôčkového počítadla (jap. Soroban) stimuluje aktiváciu oboch mozgových hemisfér, čím sa dosahuje plný potenciál mozgu. Program prináša výnimočné výsledky vývoja vďaka fenomenálnej japonskej metóde vyvinutej v spolupráci s najznámejšími odborníkmi na svete.
Použitím a následným vizualizovaním počítadla sa rozvíjajú mimoriadne matematické zručnosti, ako napríklad rýchle počítanie. To však nie je naším cieľom, ale je to len jasný indikátor tých kognitívnych schopností, ktoré naši študenti úspešne rozvíjajú:
VIZUALIZÁCIA
KONCENTRÁCIA
POZORNOSŤ
PAMÄŤ
SEBADÔVERA
INTELIGENCIA
Vedecké štúdie preukázali, že mentálna aritmetika predstavuje optimálny výcvik mozgu!

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

MENTÁLNA ARITMETIKA (jap. Anzan) je tradičná disciplína pochádzajúca z Východnej Ázie, ktorá sa stala populárnou a modernou metódou vyučovania a rozvíjania kognitívnych schopností detí a je čoraz viac prítomná aj na Západe. Vznikla ako výsledok dlhoročnej práce psychológov, pedagógov a iných expertov z oblasti vzdelávania a zakladá sa na používaní starovekého počítadla abakusu (jap. Soroban), vizualizáciou ktorého sa dosahuje výnimočne rýchle počítanie. Vedecké výskumy preukázali, že mentálne počítanie predstavuje najlepší tréning pre mozog.

NUMICON je číselný didaktický systém, pomocou ktorého sa rozvíjajú matematické schopnosti u detí. Vo Veľkej Británii sa využíva vo viacej ako 6000 školách. Bol vyvinutý odborníkmi z Oxford University a v roku 2015 bol vyhlásený za najlepšiu svetovú vzdelávaciu matematickú metódu Education Resources Awards (ERA). Numicon pokrýva celú oblasť čísiel, základné výpočtové operácie a rôzne matematické vzorce.

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
deti
komunity
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Paulínska 20, BALAKOVO, 3 poschodie, Trnava

Webová stránka: https://www.kidgenius.sk

E-mailová adresa: trnava@kidgenius.sk

Telefónne číslo: +421 940 046 006

Facebook: https://facebook.com/profile.php?id=100085085093380

Instagram: https://instagram.com/kid_genius_trnava