Skip to content

FinPlay

Vízia / motto

Peniaze sú životná hodnota, ktorá nám umožňuje robiť veľké veci.
Pomáhame ľuďom budovať zdravý vzťah k peniazom, aby ich život mohol byť bohatší.

Naša činnosť

Učíme ľudí premýšľať o peniazoch, vytvárať si s nimi vzťah a efektívne s nimi pracovať. Výsledkom nie je len finančná gramotnosť, ale finančná inteligencia, ktorá znamená zmena životného štýlu orientovaná na osobné priority.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Workshopy finančnej inteligencie
Osobné konzultácie na rozvoj hodnotového systému človeka

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
komunity
mládež
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský okres
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Dôstojná práca a ekonomický rast - podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Žiadna chudoba - ukončiť chudobu všade a vo všetkých formách.

Kontakt

Paulínska 15/A
917 01 Trnava
IČO: 50549561
DIČ: 2120382484
IČ DPH: SK2120382484

Webová stránka: https://www.finplay.sk/

E-mailová adresa: martina.nadaska@finplay.sk

Telefónne číslo: 0908186348

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/financnainteligencia

Instagram: https://instagram.com/https://www.instagram.com/financnainteligencia/