TEDA---banner

Pripravte sa! Je tu #trnavská veda!

Projekt Učiaca sa Trnava prichádza do Kina Hviezda v piatok dňa 20. mája 2022 v doobedňajších a večerných hodinách so samostatným podujatím TEDA – #trnavská_veda a prinesie množstvo inšpiratívnych aktívnych vedcov, ktorí odprezentujú témy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, neuropsychológiou, liečením infekcie a rakoviny plazmou v budúcnosti, ale aj tým, prečo nedokážeme ovplyvniť naše podvedomie. Účastníci, tak budú mať možnosť získať vedecké poznatky, logicky sa zamyslieť nad ich účinkom a aplikovať ich v bežnom živote. Program TEDA – #trnavská_veda je určený nielen pre žiakov a žiačky stredných škôl, ale aj pre verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa nové informácie zo sveta vedeckého bádania v oblasti astrofyziky, marketingu, psychológie a iných sociálnych vied. Vedcov, ktorí budú súčasťou pripravovaného podujatia, budeme postupne zverejňovať v najbližších dňoch, ale jedno je isté, a to, že sa máte na čo tešiť. Bude to prebádano-neprebádané!

20. máj 2022

Kino Hviezda, Trnava

PROGRAM

I. blok

10:00 - 12:00

Ing. Jozef Magdolen

Ing. Tamás Darázs

Mgr. Patrik Havan

I. blok programu je zadarmo*

*je potrebné sa zaregistrovať ako jednotlivec alebo skupina

II. blok

19:00 - 21:30

doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc.

Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA

vstupné na II. blok stojí 5 €

predaj vstupeniek je spustený v sieti Ticketportal

Partneri podujatia