Skip to content

Online poradňa pre učiteľov "Poraďte mi, prosím…"

evolucia-moderneho-ucitela.jpg

Charakteristika podujatia

Hlavným poslaním online poradne pre učiteľov „Poraďte mi, prosím...“ je vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať učiteľov na Slovensku v pedagogickom prístupe zameranom na potreby žiaka, ktorý je aj jedným z nosných pilierov súčasnej kurikulárnej reformy. Naša poradňa je zriadená pre učiteľov akýchkoľvek predmetov a typov škôl a je vysielaná jeden krát do mesiaca počas školského roka.

O lektorovi podujatia

prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD. pôsobí na Katedre anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je uznávanou odborníčkou na výučbu anglického jazyka, autorkou niekoľkých učebníc pre učiteľov. Pravidelne vystupuje na domácich i zahraničných konferenciách venovaných rozvoju učiteľov v prístupe zameranom na potreby žiaka. Od roku 2001 pôsobí v Harmony Academy ako odborná garantka vzdelávacích programov pre učiteľov. Gabriela je húževnatá, vnímavá, podporujúca mentorka učiteľov a lektorov, ktorí chápu, že svoj rozvoj majú vo vlastných rukách a potrebujú na sebe neustále pracovať, rozvíjať sa a odborne i osobnostne rásť.

Základné údaje

Termín konania 
27/03/2024 
Čas začiatku 
18:00 
Miesto realizácie 
Zoom platforma 
Kontaktná adresa 
jana@learnandlead.eu 
Cena 
4,99 EUR 
Cieľové skupiny 
Učitelia, Škola učiteľov 
Metódy 
Diskusia, Prednáška, Reflexia