Skip to content

Konferencia "ŽENY SEBE – Ako viac veriť v seba"

IMG_2461.jpg

Charakteristika podujatia

Podujatie je určené všetkým ženám v trnavskom regióne, ktoré chcú pracovať na svojom rozvoji , sebadôvere a osobnej spokojnosti. Konferecia je zostavená z 3 hlavných častí : Prednáška o tom, ako náš postoj vplývajú historické súvislosti, kultúrne normy a osobné nastavenia; panelová diskusia s inšpiratívnymi a úspešnými ženami a na záver krátka workshopová aktivita, pomocou ktorej si uvedomíme svoje vnútorné zdroje a silné stránky. .

O lektorovi podujatia

Mgr. Jana Pozdechová - Kouč, Mentor a tréner soft skills zručností, certifikovaný practitioner osobnostnej diagnostiky LUMINA a NLP Master Practitioner; skoro 20 rokov práce v oblasti ľudských zdrojov, pracuje s s tímami aj jednotlivcami, venuje sa oblasti vedenia ľudí, komunikácie, osobného leadershipu a podpore žien v posilnovaní ich sebadôvery.

Mgr. Dagmar Kéryová - Biznis&Leadership koučka. Viac ako 25 rokov pôsobí v biznise, z toho 15 rokov sa venuje témam vedenia ľudí a organizácií, manažmentu zmien a rozvoja talentov manažérov a lídrov v korporáciách ale aj v malých a stredných firmách a samosprávach.

Základné údaje

Termín konania 
15/05/2024 
Čas začiatku 
16:00 
Miesto realizácie 
Trnava, Kultúrne centrum Malý Berlín  
Kontaktná adresa 
info@janapozdech.sk 
Cena 
25,- eur 
Cieľové skupiny 
Mladí ľudia, Dospelí ľudia, Verejnosť 
Metódy 
Diskusia, Cvičenie, Prednáška