Skip to content

Ako aplikovať age management do firemnej kultúry?

10

Charakteristika podujatia

Workshop sa zameriava na dôležitosť a metódy integrovania age managementu do firemnej kultúry. Účastníci sa naučia ako pochopiť potreby a schopnosti zamestnancov v rôznych vekových skupinách a ako tieto poznatky aplikovať na vytvorenie inkluzívneho pracovného prostredia. Workshop ponúka konkrétne stratégie a praktické nástroje na podporu zamestnancov vo všetkých fázach ich kariéry, čo vedie ku zvýšeniu angažovanosti, produktivity a dlhodobej udržateľnosti firmy.

O lektorovi podujatia

Ing. Adela Kasalová
mediátorka, koučka, ktorá sa zameriava na oblasť HR, riešenie konfliktov, starostlivosti o zamestnancov a podporu manažmentu vo firmách. Je tiež členom tímu Lifestarter a koordinátorkou projektu Biznis point v rámci Učiacej sa Trnavy.

Mgr. Michal Koricina, PhD.
andragóg, lektor vo vzdelávaní dospelách, venuje sa rozvoju ľudí so špecializáciou na starších dospelých, neformálnemu vzdelávaniu a digitálnym zručnostiam. V rámci svojej dizertačnej práce sa venoval výskumu vzdelávacích potrieb starších zamestnancov. Vedie občianske združenie Lifestarter a je tiež manažérom projektu Učiaca sa Trnava.

Základné údaje

Termín konania 
11/04/2024 
Čas začiatku 
08:30 
Miesto realizácie 
Lifestarter, Kalinčiakova 47, Trnava 
Kontaktná adresa 
adela@uciacasatrnava.sk 
Cena 
50 EUR 
Cieľové skupiny 
Dospelí ľudia, Firmy, Verejnosť, Biznis point 
Metódy 
Energizéry, Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Rolová hra