Skip to content

Súkromná základná škola Zavarská 9, Trnava, 91728

Vízia / motto

Učíme deti uplatňovať svoje vedomosti v reálnom živote, otvárame im oči a ukazujeme cesty, aby si sami mohli vybrať, kam budú smerovať. Učíme s vedomím, že pripravujeme deti na svet, ktorý dnes neexistuje, na prácu, ktorá dnes neexistuje a snažíme sa pripraviť ich vysporiadať sa s čímkoľvek, čo ich v ďalekej budúcnosti v živote stretne.

Naša činnosť

Sme vzdelávacou inštitúciou, ktorá poskytuje základné vzdelavánie inovatívnymi modernými metódami. Deti sú prirodzene zvedavé. Nechávame ich, aby skúmali, vymýšľali, mýlili sa, hľadali a radovali sa z toho, na čo prišli. Deti trávia v škole veľkú časť svojho života. Rodičia sa môžu spoľahnúť, že škola je pre ich deti bezpečným a podnecujúcim prostredím, v ktorom sa rozvíja ich inteligencia, tvorivosť a hravosť. Škola je priestor, kde umožňujeme dieťaťu jeho rast, rozvoj jeho daností, rozširovanie jeho obzorov.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Čítacia metóda Sfumato,
Hejného matematika,
písmo Comenia script

Zaradenie organizácie
základná škola
Cieľové skupiny
deti
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Zavarská 9, Trnava, 91728

Webová stránka: http://felixtrnava.sk

E-mailová adresa: info@felixtrnava.sk

Telefónne číslo: 0918105888

Facebook: https://facebook.com/felixtrnava.sk