Skip to content

Trnavská Koučovňa

Vízia / motto

Priestor pre Váš rozvoj a rast.

Naša činnosť

Trnavská Koučovňa je tvorivý a zároveň dôverný priestor v Trnave, ktorý vytvorila koučka a lektorka Jana Pozdechová.
Je to priestor určený pre individuálne či skupinové koučingové a mentoringové rozhovory a zároveň aj tréningový priestor pre workshopy vhodný pre menšie skupiny, vybavený facilitačnými pomôckami podporujúcim myslenie.

Jana Pozdechová
Som vyštudovaná andragogička a manažérka ľudských zdrojov s doplnkovým vzdelaním v oblasti facilitácie, diagnostiky a koučingu. Klientom prinášam praktické znalosti z interného HR prostredia, orientáciu na dosahovanie cieľov a na kontinuálny rozvoj. Verím, že som pragmatická, empatická, so zmyslom pre zodpovednosť.
Ako lektorka a mentorka čerpám z najnovších poznatkov v oblasti vzdelávania, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov, a zároveň aj z mojich skúseností v reálnom živote a s reálnymi ľuďmi vo firmách.
Ako koučka verím a sama som si prešla tým, že je možné meniť seba a svoj život k lepšiemu a dokázať si pomôcť vlastnými zdrojmi.
Od roku 2018 pôsobím ako nezávislý kouč, tréner a HR konzultant.
Pôsobím primárne v Trnave, no zároveň pracujem s klientami z viacerých oblastí Slovenska.

Moje hodnoty, na ktorých staviam spoluprácu:
- Vnímavosť
- Profesionalita
- Rešpekt
- Efektivita
- Dôveryhodnosť

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Tréningy v oblasti soft skills - manažmentu, leadershipu, komunikácie a osobnostného rozvoja, zvládania náročných situácií, facililitáciu tímov. Zároveň disponujem množstvom rôznorodých diagnostík na meranie potenciálu jednotlivca alebo tímov.
Individuálne aj tímové koučingy
HR poradenstvo a mentoring
V Trnave už dlhšiu dobu usporadúvam neformálne stretnutia HR komunity v trnavskom regione na podporu HR, zdielanie skúseností a inšpirácie s názvom. "Trnavské HR inšpirácie", momentálne spolupracujem so zoskupením Učiaca sa Trnava na projekte "Biznis Point."

Medzi naše overené programy aj pre verejnosť patria:
Reštart manažéra – pre zážitkové osvojenie si manažérskych zručností
Záchranná sieť - program pre podporu mentálneho zdravia

Zaradenie organizácie
vzdelávacia organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
firmy
komunity
učitelia
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Dôstojná práca a ekonomický rast - podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a riadnu prácu pre všetkých.

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Kontakt

Kollárova 17, 917 00 Trnava

Webová stránka: https://www.janapozdech.sk/

E-mailová adresa: info@janapozdech.sk

Telefónne číslo: 0905 141818

Facebook: https://facebook.com/https://facebook.com/kouctrnava