Skip to content

DASATO

Vízia / motto

Ročný, intenzívny, vzdelávací program pre stredoškolákov.

Naša činnosť

DASATO Academy je ročný program neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov a stredoškoláčky v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

DASATO Academy sa skladá z niekoľkch edukačných aktivít. Praktické workshopy, aby si študenti čo najviac rozvíjali samých seba a boli pripravení na projekty v praxi a následne aj na tie vlastné, naši profesionálni lektori teoreticky naučia “ako na to”. Teoretické znalosti z workshopov sú neskôr využité na projektoch. Projekty sú vrámci programu 3, kedy študenti pracujú na reálnych zadaniach. V DASATO Academy máme projekt s neziskovým sektorom, projekt s verejným sektorom a to rovno s krajským mestom alebo župou a projekt s firmou. Počas svojho roka v DASATO študenti taktiež dostávaju mentora v oblasti, v ktorej sa túžia najviac rozvíjať. Vďaka EduCoach taktiež ponúkame našim študentom aj edukouča pre ich lepší rozvoj počas ich roku v DASATO Academy.

Zaradenie organizácie
nezisková organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
firmy
komunity
mládež
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Rodová rovnosť - dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.

Zníženie nerovností - znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.

Kontakt

Horovce 213, 02062 Horovce, Slovenská republika

Webová stránka: https://www.dasatoacademy.sk/

E-mailová adresa: info@dasatoacademy.sk

Facebook: https://facebook.com/dasatoacademy

Instagram: https://instagram.com/dasato_academy