Skip to content

Youth for Equality

Vízia / motto

Našou víziou je prinášť do nášho vzdelávacieho systému a na pracovný trh trendy zo zahraničia.

Naša činnosť

Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku, ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom realizovať pozitívne zmeny a rozvíjať aktivity na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Našou misiou je prepájať národný vzdelávací systém s dobrými príkladmi a trendami zo zahraničia. Cieľom je rozvíjať mäkké zručnosti mladých ľudí pre aktuálny trh práce v súlade s Európskymi štandardami.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Realizujeme program na rozvoj soft skills na stredných školách prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania ako sú diskusie, simulácie, brainsotrmingy. Témy programu sú líderstvo, práca v tíme, motivácia, komunikácia, kreativita, udržateľnosť a podobne.

Pomáhame mladým ľuďom realizovať ich vlastné komunitné projekty. Postupne si prejdú procesom zisťovania potrieb, formulovania základnej myšlienky, nápadu až po riešenie určitého problému v komunite. Prostredníctvom realizácie ich vlastných projektov nadobúdajú líderské a podnikateľské zručnosti, okrem toho znalosti v oblasti projektového riadenia, rozvíjajú kritické myslenie a kreativitu.

Organizujeme medzinárodné školenia, mládežnícke výmeny, sme súčasťou strategických partnerstiev. Aktuálne sa formou urban art snažime revitalizovať 5 nehnuteľností v Trnave, ktoré by mali slúžiť na mládežnícke aktivity v oblasti kultúry, umenia a kreativity.

Zaradenie organizácie
občianske združenie
Cieľové skupiny
mládež
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Udržateľné mestá a komunity - premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.

Kontakt

Hlavná 22, 91701 Trnava

Webová stránka: https://www.youthforequality.sk

E-mailová adresa: info@youthforequality.sk

Telefónne číslo: +421911160966

Facebook: https://facebook.com/youthforequalityslovakia

Instagram: https://instagram.com/youthforequalityslovakia