Skip to content

Trnavská klubovňa

Vízia / motto

Cieľom mesta Trnava je mať pre mladých bezpečné a vnímavé miesto, kde vznikajú priateľstvá, kde cítia podporu pri svojich nápadoch a aktivitách
Projekt vznikol ako fúzia ideí Zaži v Trnave, Odboru školstva, mládeže a a športu a Centra voľného času Trnava, pod ktorý celý projekt klubovní oficiálne spadá.

Naša činnosť

Prvá Trnavská klubovňa získala trvalú adresu v Modranke, kde sme jej uvoľnili 5 miestností na poschodí v kulturáku. Nájdete tu hernú zónu, kuchyňu, chill zónu, workshopovú miestnosť a zázemie pre koordinátora. Klubovňa je zameraná na deti od 11 rokov a je otvorená v poobedných hodinách okrem utorka každý pracovný deň. Spolu s dobrovoľníkmi a koordinátorkou tu deti hrajú rôzne hry, ping- pong, organizujú si filmové večery, plánujú spoločne rôzne výlety, workshopy, alebo len tak debatia o škole. Tínedžerov vníma Mesto Trnava ako najcitlivejšiu vekovú kategóriu a klubovne by im mali poskytnúť bezpečné prostredie na rozvoj a podporovať ich v rozvíjaní vzťahov.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Už od prvého dňa fungovania klubovne sa rozbehol život klubovne interaktívne. Stredoškoláci si začali písať svoj prvý projekt na záhradu, druhostupniari zo ZŠ si zas vytvorili projekty o tom, ako by staro-nový priestor mohol vyzerať, aby sa v ňom cítili príjemne a bol naozaj komunitný. Aj keď je kluboňa najmä útočiskom po škole, kde sa môžu deckú uvoľniť, vždy sa preberá aj nejaká téma participácie - spoločné pravidlá klubovne, činnosť, poriadok, zariaďovanie priestorov, záhrada. Mladí ľudia si už vybavili kuchynku, spoločne vybrali základné spotrebiče, učia sa upratovať si po sebe a zútulňovať si prostredie. Prírastkom do klubovne sú i pohodlné tulivaky.

Zaradenie organizácie
voľný čas
Cieľové skupiny
deti
komunity
mládež
Oblasť pôsobenia
Mesto Trnava
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalitné vzdelanie - zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých.

Udržateľné mestá a komunity - premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a trvalo udržateľné.

Kontakt

Seredská 66
Trnava – Modranka

Webová stránka: https://kultura.trnava.sk/projekt/komunitne-priestory

E-mailová adresa: klubovne@trnava.sk

Instagram: https://instagram.com/trnavskaklubovna/