Skip to content

IPčko, o.z.

Vízia / motto

Sme presvedčení, že pomoc musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Psychologickú pomoc poskytujeme nonstop, bezplatne a anonymne rôznymi atraktívnymi online aj offline formami.

Naša činnosť

Sme tím mladých odborníkov a odborníčok z oblasti psychológie, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Psychologickú pomoc a krízovú intervenciu poskytujeme (nielen) mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách.

Sme k dispozícii na viacerých linkách pomoci- Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk, Dobrá linka, Krízová linka pomoci, ale aj naživo v každom krajskom meste v Káčku, kde na nízkoprahových princípoch poskytujeme naše služby všetkým, ktorí to potrebujú.

V Bratislave a v Trnave prevádzkujeme bezpečné miesto pre mladých ľudí, kde môžu niekoľko dní v týždni tráviť voľný čas zaujímavými aktivitami a zároveň v atraktívnom a neformálnom prostredí dostať psychologickú pomoc. V Trnave sa toto miesto volá Flek klub a spolu s Káčkom Trnava sa nachádza na Jeruzalemskej 38.

Najvýznamnejšie edukačné aktivity

Mýty a fakty o duševnom zdraví (deti a mladí ľudia, dospelí)

Špecifiká komunikácie s deťmi a mladými ľuďmi (rodičia)Zaradenie organizácie
nezisková organizácia
Cieľové skupiny
dospelí
mládež
znevýhodnení
Oblasť pôsobenia
Trnavský kraj
Hlavné ciele udržateľného rozvoja

Kvalita zdravia a života - zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku.

Kontakt

Jeruzalemská 38, Trnava

Webová stránka: https://ipcko.sk/o-nas/

E-mailová adresa: kackott@ipcko.sk

Telefónne číslo: 0907403506

Facebook: https://facebook.com/https://www.facebook.com/ipcko/

Instagram: https://instagram.com/https://www.instagram.com/ipcko/