učenie ako 
cesta k lepšiemu zajtrajšku

Festival
Učiaca sa Trnava

20. – 21. jún 2024
Dva dni plné zážitkového a neformálneho vzdelávania
pre deti, mladých, dospelých aj seniorov.

Štvrtok

Organizuje: ABCedu

Chceme inšpirovať a pomôcť zefektívniť prácu učiteľa na I. stupňa ZŠ. Edícia HRAvé učeNIE je tvorená tak, aby využívala detskú zvedavosť, nadšenie pre nové veci, súťaživosť a túžbu po samostatnosti v prospech detí.

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne a primárne  vzdelávanie. Seminár bude prebiehať formou workshopu s praktickou ukážkou edukačných pomôcok vhodných pre deti od 6 -10 rokov.

Hlavné témy, ktorým sa budeme venovať:

  •  Ako rozvíjať priestorovú predstavivosť hrami.
  •  Ako viesť deti k samostatnosti s autokorektívnymi prvkami.
  •  Ako rozvíjať matematickú gramotnosť na I. stupni ZŠ. 

👉 REGISTRÁCIA

Zabúdanie nie je prirodzenou súčasťou starnutia, ale skôr znamením slabej kognitívnej kondície.

Vo vyššom veku je preto dôležité náš mozog a pamäť trénovať. Na workshope si povieme čo znamená kognitívne fitness  a tiež si ukážeme techniky a cviky, ktorými môžeme mozog a pamäť trénovať, a ktoré môžete zaradiť do bežných dní, aby vám nezabrali veľa času. 

Dozviete sa:
Akými formami aktivít si precvičíte dlhodobú a krátkodobú pamäť.
Čo našej pamäti pomáha a čo ju obmedzuje?
Ako si precvičovať pamäť v bežnom živote?

Klaudia Bednárová, absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra – pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a v roku 2020 medzinárodne akreditovanou jazykovou školou. Klaudia sa aktívne venuje vzdelávaniu dospelých a učiteľov. Je členkou predsedníctva AIVD, stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a venuje sa vzdelávaniu učiteľov. V roku 2020 založila občianske združenie KOGNEO, ktorého cieľom je vzdelávať dospelých. V roku 2021 jej bola udelená cena TREND Podnikateľka roka 2021.

👉 REGISTRÁCIA

Každý rok poznanie ľudstva rýchlo rastie, napriek tomu rastú aj konšpiračné teórie. Dokážeme za zlomok sekundy prenášať informácie okolo celej planéty, napriek tomu, niektorí pochybujú, že Zem je guľatá. Čo čítať, ako sa vzdelávať, aby sme neprestali komplikovanému svetu rozumieť? Seminár/workshop o dôležitosti a povahe skutočného poznávania.

Jaroslav Varchola vyštudoval doktorát z biofyziky, prednášal na Univerzite Komenského, založil program Komenského College, vedeckú stáž absolvoval na EPFL v Lausanne a študoval aj filozofiu vedy v Oxforde. Spoluvedie podcast o vede a filozofii: Kvantum ideí.

👉 REGISTRÁCIA

Meriame Zem so školskou matematikou. Ako v staroveku zmerali zemský polomer, ako v noci zistiť našu zemepisnú šírku, ako merať rýchlosť lode v uzloch, čo musel zvládnuť letecký navigátor za druhej svetovej vojny a všeličo podobné.

Zbyněk Kubáček (1962) je vysokoškolský učiteľ na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorej predtým sám v r. 1985 absolvoval štúdium matematickej analýzy. Jeho záujem sa počas rokov z oblasti obyčajných diferenciálnych rovníc presunul na otázky vyučovania školskej matematiky. Je autorom  a spoluautorom učebníc a zbierok úloh z matematiky pre stredné školy. Zameriava sa na obohatenie vyučovania školskej matematiky o príklady jej praktického využitia v histórii aj súčasnosti.

👉 REGISTRÁCIA

Organizuje: DASATO

Diskusia so zaujímavými hosťami o tom, ako máme spolu vychádzať starší aj mladší. 

Gabika Zubríková – moderátorka podcastu DASATO – príbehy inšpiratívnych ľudí a zároveň odborníčka na financovanie neziskových organizácii

Matej Príbelský – novinár v Aktuality.sk

Jakub Gulík
– komik, moderátor Ťažkého týždňa

Moderátorka:
Petronela Halamová, Head of Marketing DASATO
 

Piatok

Veľtrh vzdelávacích organizácií z trnavského regiónu, ktoré pre deti aj dospelých pripravujú zaujímavé interaktívne edukačné aktivity. Stánky budú rozmiestnené od divadla, popred radnicu až po hashtag. 

Ako súčasť festivalu bude prebiehať aj podujatie Víkend so SAV, v rámci ktorého sa predstaví 10 vedeckých ústavov z celého Slovenska. 

➡️ DAJTE NÁM VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

Vystúpenie detí z dramatického odboru Súkromnej základnej umeleckej školy GAUDIA pre žiakov materských a základných škôl. 

➡️ DAJTE NÁM VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

Vedci zo Slovenskej akadémie vied Vám v praxi predvedú zaujímavé pokusy.

➡️ DAJTE NÁM VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

Organizuje: ABCedu

Vyznáš sa vo financiách? 
Vieš aký je rozdiel medzi valutou a devízou, čo znamená úrok, debet alebo kredit?
A spotrebný kôš nemá nič spoločné s tým basketbalovým?
Brigáduješ?
Vieš čo sú dane a koľko platíme a čo z nich máme? 
Počul si o kryptomenách?
Čo má býk alebo medveď spoločné s financiami?

Zaujali ťa tieto otázky a chceš poznať odpovede a ešte oveľa viac?

Hra RISKUJ!
Pre žiakov 7.-9. ročníka (20 členné kolektívy)
Súťažiaci budú rozdelení do 4 tímov, každý tím si postupne vyberá otázky z oblastí financií, napr. história peňazí, naši susedia, euro, energie, dane, bankové služby a pod. Jednotlivé tímy hľadajú správne odpovede a odpovedá len ten, kto je na ťahu. Všetci súťažiaci si odnesú veľa vedomostí a zábavy a k tomu malý darček a prekvapenie.

Pomáhajme spolu žiakom orientovať sa vo svete financií, informácií, bánk a finančných inštitúcií. Postavme ich na vlastné nohy.  Začínať musíme pozvoľna od základov, ale dôsledne s víziou budúceho finančne gramotného mladého človeka.

📄 REGISTRÁCIA

Workshop ponúkne praktické rady a stratégie na rozpoznanie a predchádzanie podvodom, ktoré sú cielené na starších ľudí. Účastníci sa naučia identifikovať varovné signály podvodov, ako bezpečne používať moderné technológie a kde hľadať pomoc v prípade podozrenia na podvod. Cieľom je zvýšiť informovanosť a sebadôveru seniorov v ochrane svojich osobných a finančných údajov.

Lektorka: Mgr. Silvia Malatinská, PhD.

📄 REGISTRÁCIA

Na workshope budú zadefinované základné pojmy, rozdelenia a definície týkajúce sa danej problematiky. Na videách názorne študentom ukážeme spôsoby šikany a kyberšikany. Taktiež priblížime študentom problematiku trestnoprávnej zodpovednosti a informujeme, kde hľadať pomoc.

Lektorka: Mgr. Silvia Malatinská, PhD.

📄 REGISTRÁCIA

Hudobné vystúpenie kapely Ychabods

Vystúpenie tanečníkov z trnavského Štúdia tanca a pohybu Alegria – smart movement studio.

➡️ DAJTE NÁM VEDIEŤ, ŽE PRÍDETE

Festival končí, avšak vzdelávať sa môžete počas celého víkendu na partnerskom podujatí Víkend so SAV. Všetky informácie tu.

Iniciátori projektu

Partnerské organizácie

Mediálni partneri