Aj napriek tomu, že v slovenskom školskom systéme nie je všetko ideálne a aj na trnavských školách vyvstávajú neraz mnohé problémy, trnavskí učitelia veria, že situáciu je možné meniť aj prostredníctvom ich vlastného ďalšieho vzdelávania. Vyplynulo to zo záverov diskusného fóra, ktoré sa už po druhý krát uskutočnilo na pôde Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave.

Asi dvadsať pedagógov či fanúšikov vzdelávania, ako organizátori nazvali ostatných aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní, sa stretlo s cieľom viac sa dozvedieť o pripravovanej Škole učiteľov a zapojiť sa do diskusie o jej poslaní a kľúčových témach, ktoré rezonujú v oblasti ďalšieho profesijného rozvoja učiteľov.

Stretnutie otvorila Jana Chynoradská, líderka Inovačného tímu Učiacej sa Trnavy, v rámci ktorého nápad na vytvorenie platformy Škola učiteľov počas posledného roka vznikol. Účastníkom adresovala poďakovanie za to, že vidia zmysel vo vytváraní projektu pre budúcnosť, hoci je celý koncept zatiaľ len na papieri. Michal Koricina z OZ Lifestarter potom prítomným predstavil víziu a ciele pripravovanej Školy učiteľov, ktorá by už v tomto roku mala umožniť pedagógom z Trnavy vycestovať na návštevu zahraničnej školy vrámci programu Erasmusplus. V druhej polovici roka by zas mohlo vzniknúť viacero nových vzdelávacích programov, ktoré budú ušité na mieru aktuálnym potrebám našich učiteľov.

Ďalšia časť stretnutia bola venovaná práci v skupinách. Martin Brestovanský z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a Výskumného tímu Učiacej sa Trnavy predstavil 40 tvrdení o ďalšom vzdelávaní učiteľov, z ktorých si mali účastníci fóra vybrať maximálne 10, s ktorými sa najviac stotožňujú. Zároveň tak mali možnosť prispieť k tvorbe výskumného nástroja, ktorý bude v ďalších týždňoch distribuovaný medzi všetkých trnavských učiteľov a ktorý pomôže zistiť reálne vzdelávacie potreby učiteľov na jednotlivých školách v Trnave. V tejto časti sa medzi účastníkmi rozprúdila živá a podnetná diskusia, a to aj vďaka prítomnosti zástupcu mesta Trnava, Michalovi Špernogovi z Odboru školstva, ktorý tak diskusiu doplnil aj o perspektívu mesta, ako zriaďovateľa materských a základných škôl.

Výstupom druhého diskusného fóra učiteľov bude už spomenutý dotazník pre všetkých pedagógov v meste a tiež projekt žiadosti o financovanie z programu Erasmusplus. Učitelia ktorí chcú byť do príprav Školy učiteľov zapojení intenzívnejšie, môžu napísať na mailovú adresu office@uciacasatrnava.sk pre zaslanie bližších informácií.

Škola učiteľov je súčasťou projektu Učiaca sa Trnava, za ktorým stojí občianske združenie Lifestarter v spolupráci s Mestom Trnava a desiatkami partnerov, v rámci ktorého sa v septembri 2022 stala Trnava, ako prvé slovenské mesto, súčasťou Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO. Viac o ďalších aktivitách Učiacej sa Trnavy je možné nájsť na stránke www.uciacasatrnava.sk.

Recommended Posts