fbpx Skip to content

Trnavské večerné dialógy s Janou

xr:d:DAGB6u9q-i8:26,j:2406472418548701723,t:24040910

Charakteristika podujatia

Cieľom Trnavských večerných dialógov s Janou je posilniť povedomie o potrebe rozvoja a starostlivosti o životy ľudí, ktorí sa ťažšie uplatňujú v dnešnej dobe či už v škole, práci alebo spoločenskom živote. Našim zámerom je prostredníctvom moderovaných diskusií zvýšiť povedomie laickej verejnosti o témy duševného zdravia. Večery moderuje Jana Chynoradská a jej hosťami sú odborníci z oblasti psychológie, filozofie a kultúry.

O lektorovi podujatia

Odborné hosťky:
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD., psychologička a psychoterapeutka, pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam z oblasti školskej a poradenskej psychológie, špecificky téme šikanovania a existenciálnym témam. Má ukončenú špecializáciu v Poradenskej psychológii, absolvovala dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej analýze, krátkodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno- behaviorálnej terapii pre deti a adolescentov. V psychoterapeutickej praxi sa venuje problémom v medziľudských vzťahoch, zvládaniu náročných životných situácií, odkrývaniu hodnôt a zmyslu života.

doc. Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD., pôsobí na Katedra filozofie FF TU v Trnave a tiež na Filozofickom ústave SAV, v.v.i. Zaoberá sa fenomenológiou a filozofickou antropológiou, a témam o výklade umeleckého diela, intersubjektivite a telesnosti.

Podujatie vedie:
PaedDr. Jana Chynoradská, stojí na čele Learn & Lead Innovation od jej založenia. Je autorkou inovácie Learn & Lead a jej odbornou garantkou. Zároveň pracuje ako lektorka, mentorka a projektová manažérka. Jana je vyhľadávanou odborníčkou v oblasti rozvoja komunikácie a ľudí v učiacich sa organizáciách. Iniciuje sieťovanie expertov na domácej aj zahraničnej scéne, predkladá inovatívne projektové návrhy, dohliada na ich úspešnú implementáciu a ďalší rozvoj. Svojim prístupom k práci a životu ako takému inšpiruje druhých k akcii a rozvoju systémov celoživotného vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja.

Základné údaje

Termín konania 
16/05/2024 
Čas začiatku 
18:00 
Miesto realizácie 
Študentský domov Petra Pázmaňa, Rybníková 13/A, 91701 Trnava 
Kontaktná adresa 
info@harmony.sk 
Cena 
zadarmo 
Cieľové skupiny 
Deti, Mladí ľudia, Dospelí ľudia, Seniori, Rodina, Učitelia, Firmy, Verejnosť, Škola učiteľov, Biznis point 
Metódy 
Lámače ľadov (Ice-breaking), Diskusia, Prednáška, Reflexia