Skip to content

Moderná cesta rozvoja učiteľa

Charakteristika

Vzdelávacie podujatia pre učiteľov v mesiaci marec 2022 s cieľom rozvíjať osobnosť a mäkké zručnosti učiteľov, ako aj prístup zameraný na potreby žiaka a praktické využitie moderných a interaktívnych nástrojov na vyučovaní.

Podujatia budú prebiehať hybridnou formou, účastníci majú možnosť fyzickej účasti na podujatí (s obmedzeným počtom účastníkov) alebo pripojenia online. Stretnutia budú prebiehať pod vedením dvoch certifikovaných lektorov a obsahovo budú rôzne a od seba nezávislé, to znamená, že pedagóg môže absolvovať jedno, dve alebo aj všetky tri sústredenia.

Popis organizácie

Spoločnosť Learn & Lead Innovation s.r.o., ktorá buduje a rozvíja koncept Learn & Lead zameraný na rozvoj učiteľov, lektorov a manažérov vo vzdelávaní už od roku 2010.  Naše projektové aktivity realizujeme na nadnárodnej úrovni, čím získavame prístup k najnovším trendom a priamo sa podieľame na ich vývoji a zavádzaní. V oblasti vzdelávania pedagógov a riadiacich pracovníkov škôl ponúkame služby tej najvyššej úrovne.

Miesto realizácie Trnava
Počet účastníkov 30
Typ osobnostny-rozvoj
Termín konania 2022-03-03
Lektor 
PaedDr. Jana Chynoradská
Odborný garant 
prof. PhDr. Gabriela Lojová PhD.
Počet modulov 
3
Metódy 
prednáška, práca v skupinách, individuálna práca
Spôsob hodnotenia 
bez záverečného testu
Doklad o absolvovaní 
certifikát o absolvovaní
Materiály 
-

Plagát / Galéria

Cena

0 € 

Check In*
Check Out*