Skip to content

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE – Zvládanie konfliktov a cesta k duševnej pohode

Inovacne-vzdelavanie-letak-1200-x-1200-px-1-920-x-1-080-px.jpg

Charakteristika podujatia

Naše inovačné vzdelávanie je zamerané na rôzne aspekty osobného a profesionálneho rozvoja pedagógov. Obsahuje témy ako sebapoznanie, koučing, psychológiu, zručnosti 21. storočia a mediáciu, cez ktoré formou zážitkového učenia a sebareflexie prispieva k rozvoju duševného zdravia, predchádzaniu a riešeniu konflitkov. Program je obsiahnutý v 50 hodinách aktívnej práce zameranej na jednotlivé témy. Pozostáva primárne z prezenčných stretnutí doplnených online stretnutiami.

O lektorovi podujatia

MA, Lenka Janík Blašková, PhD., CPsychol. Lenka je psychologička, výchovná poradkyňa a lektorka. V zahraničí pôsobila ako vysokoškolská pedagogička a výskumníčka na univerzite v Cambridge a v Exeteri. Vyštudovala odbor psychológia vzdelávania na Univerzite v Cambridge, výchovné poradenstvo na University College Cork, vzťahy s verejnosťou a obchodný manažment na Cork Institute of Technology a City University of Seattle. Na Slovensku vedie výskum o osobnostnom a sociálnom rozvoji učiteľov, v spolupráci s ktorými pripravila a otestovala školiaci program založený na zážitkovom učení. Aktuálne skúma ako zavádzanie nových zručností do učiteľskej praxe môže zlepšiť duševnú pohodu na školách. Zaujíma sa o témy vzťahov, duševného zdravia, sebarozvoja, a sociálnej inklúzie.

Základné údaje

Termín konania 
19/08/2024 
Čas začiatku 
09:00 
Miesto realizácie 
Komunitné vzdelávacie centrum Lifestarter - Kalinčiakova 47, 917 01 Trnava 
Kontaktná adresa 
info@uciacasatrnava.sk 
Cena 
240 
Cieľové skupiny 
Učitelia, Škola učiteľov 
Metódy 
Brainstorming, Diskusia, Skupinová práca, Prednáška, Prípadová štúdia, Rolová hra